Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2021

  Griend


  Griend (Globicephala melas). Illustratie: Rob van Assen - ©  ArtBoutique

   

  Classificatie
  Klasse: Mammalia (zoogdieren)
  Orde: Cetacea (walvissen)
  Onderorde Odontoceti (tandwalvissen)
  Familie: Delphinidea (dolfijnen)
  Geslacht: Globicephala
  Soort: Globicephala melas (griend)

  Globicephala betekent 'bolvormig hoofd' en melas 'zwart'

  Namen
  Nederlands: griend; zwarte griend; traanvis
  Engels: long-finned pilot whale; pothead whale
  Frans: le globicephale noire
  Duits: Grindwal

   

   
  Foto's: FIRMM www.firmm.org

   

  © 2003 Kustvereniging EUCC, Leiden

   

  Beschrijving
  De griend is een stevige walvis met een lage, afgeronde rugvin op ongeveer eenderde van het lichaam. De rugvin van jonge dieren is meer driehoekig dan die van oudere dieren. De slanke borstvinnen zijn puntig en lang, vaak net zo lang als een kwart van de totale lichaamslengte. Het voorhoofd is bol met een heel kleine snuit daaronder en ze hebben 8 - 13 paar tanden in elke kaak.

  Kleur
  Donkerbruin of grijszwart. Jongen zijn lichter (grijs) van kleur.

  Lengte
  Mannetjes: 4 - 7,60 m.; vrouwtjes: 3 - 5,60 m; pasgeborenen: 1,80 - 2 m.

  Gewicht
  Volwassen dieren:1,8 - 3,5 ton; pasgeborenen: 75 kg.

  Verspreiding
  Grienden komen voor in alle gematigd koude en subpolaire wateren van alle oceanen met uitzondering van het noorden van de Stille oceaan. Ze hebben een voorkeur voor diepere wateren.

  Migratie
  Sommige populaties blijven altijd ver weg van de kust terwijl anderen af en toe ook dichterbij de kust vertoeven, afhankelijk van de migratie van inktvissen.

  Habitat
  Subpolaire en gematigde wateren met een oppervlaktetemperatuur tussen de 0 en 25 graden.

  Voedsel
  De griend heeft een voorkeur voor inktvis, maar eet ook wel vis.
   

  Gedrag en voortplanting

  Sociaal gedrag
  De griend komt normaliter voor in groepen van 50 -100 individuen, waarbij één van de dieren de leider is. Ze komen vaak voor in gemengde groepen met kleinere soorten walvissen, zoals bijvoorbeeld de dwergvinvis. Ze hebben een familieband die zo sterk is dat als er één strandt, de rest zal volgen.

  Geluiden 
  Grienden maken klik- en fluitgeluiden. pilot.wav (200 Kilobytes)

  Mobiliteit
  Grienden halen vaak een aantal keer adem voordat ze een aantal minuten onderduiken. Als ze voor voedsel aan het duiken zijn kunnen ze langer dan 10 minuten onder water blijven. Ze kunnen tot 600 m diep duiken maar gaan meestal niet dieper dan 30 - 60 m. Grienden zijn erg actief en acrobatisch, maar soms doen ze net alsof ze slapen. Ze liggen dan stil aan de oppervlakte en als ze bewegen doen ze dat heel langzaam.

  Levensverwachting
  Mannetjes kunnen rond de 46, vrouwtjes zo'n 60 jaar oud worden.

  Bedreigingen
  De mens vormt de grootste bedreiging: vooral door de jacht en het uitzetten van visnetten waarin de grienden verstrikt kunnen raken.
  Op de Faroer-eilanden worden grienden dieren elk jaar massaal gedood tijdens een traditionele slachting. Bij deze gelegenheid maken de eilandbewoners handig gebruik van de gewoonte van de dieren elkaar te volgen. Zelfs nadat een aantal dieren is gedood, blijft de groep nog steeds in de buurt.

  Bescherming
  IWC-verdrag tegen de commerciële walvisvaart (1986)
  EU Habitatrichtlijn, bijlage IV
  Bern Conventie Appendix II
  Bonn (ook bekend als CMS) Conventie Appendix II
  CITES: Appendix II

  Aantallen
  Exacte aantallen onbekend. Komt veelvuldig voor.

  Samenstelling: Niko den Hollander, vereniging Kust & Zee