Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2021

    Recente potvisstrandingen in de Noordzee

    De stranding van zes potvissen in januari op Texel staat nog vers in het geheugen en zoals bekend strandden ook elders in de zuidelijke Noordzee potvissen. De BBC publiceerde recent bijgaand kaartje, gefabriceerd door de Sea Watch Foundation, met de aantallen tot nog toe. Het lijkt erop dat de strandingen nu wel voorbij zijn. Toch is op 11 februari tijdens een vliegtuigtelling van vogels en zeezoogdieren bij de Doggersbank nog een levende potvis waargenomen.

    Op de kaart is goed te zien dat de potvissen zich lijken 'vast te zwemmen' in de 'fuik' die de zuidelijke Noordzee vormt tijdens hun zuidwaartse trek; het beeld komt exact overeen met de kaart die eerder door Smeenk (1997) werd geproduceerd naar aanleiding van strandingen vanaf de achttiende eeuw tot en met 1995. De potvissenstranding van januari 2016 is vermoedelijk de omvangrijkste ooit, hoewel de strandingen uit 1995-1996 van 25 exemplaren en 1997-1998 van 28 heel dicht in de buurt komen.