Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2021

  omvangrijke stranding van bruinvissen op de Waddeneilanden

  Sinds maandag 23 augustus begon het aantal meldingen van dode bruinvissen op de Waddeneilanden te stijgen. Op zich is dit niks bijzonders. De wind was naar het noorden gedraaid en bovendien is de periode juli-september de tijd waarin er altijd verhoogde sterfte wordt gerapporteerd. Het aantal meldingen begon nu echter wel heel flink op te lopen. Op moment van schrijven van dit stukje is het zaterdag 27 augustus en zijn er 33 bruinvissen ingevoerd, maar het overzicht is nog niet compleet.

  De hoge aantallen treffen vooral de oostelijke Waddeneilanden, van Vlieland tot en met Schiermonnikoog. Eveneens opvallend is dat het vooral rotte volwassen vrouwtjes zijn die op het strand worden gevonden. Jongen en mannetjes zitten er op dit moment nagenoeg niet tussen.

  Landelijk gezien zijn de aantallen bruinvissen dit jaar laag. Van januari tot en met juli lag vrijwel elke maand het aantal onder het meerjarig gemiddelde. We lijken in augustus 2021 echter bezig met een 'inhaalslag'. Landelijk gezien, en gerekend vanaf 2006, zijn er tot en met eind augustus gemiddeld 405 bruinvissen aangespoeld. Hier zitten jaren met 'topaantallen' bij, zoals 2011 en 2013, die het gemiddelde sterk omhoog trekken en uiteraard ook daljaren zoals 2015, met opvallend weinig aangespoelde bruinvissen. Dit jaar is de stand 341, maar de maand is nog niet ten einde en de strandingen zijn nog niet allemaal verwerkt.

  Gemiddeld is het aantal bruinvissen dat in juli en augustus samen strandt ruim een kwart (27%) van het jaartotaal (figuur 1). Dit jaar ligt dat met 45% weliswaar hoger, maar het is in de afgelopen jaren nog wel hoger geweest. Nog steeds niks om van te schrikken dus.

  figuur 1. Aandeel (%) per jaar in juli en augustus gestrande bruinvissen ten opzichte van het jaartotaal voor het hele land. Om een vergelijking met 2021 te kunnen maken, zijn voor alle jaren alleen de aantallen tot en met 31 augustus meegenomen. De lijn geeft het gemiddelde over 2006-2020.

  Voor de oostelijke Waddenzee, van Vlieland tot en met Rottumeroog, is het aandeel bruinvissen dat uitsluitend in juli-augustus strandt een vijfde van het jaartotaal (de zwarte lijn in figuur 2). Dit jaar zijn er in de oostelijke Waddenzee, van Vlieland tot en met Rottumeroog, 133 bruinvissen gemeld. Dat betekent dat we op 27 augustus dit jaar al op 54% zitten van het jaartotaal zitten, oftewel 115% van het gemiddelde. Het zijn er dus écht veel!

  figuur 2. Aandeel (%) per jaar in juli en augustus gestrande bruinvissen ten opzichte van het jaartotaal voor de regio van Vlieland tot en met Rottumeroog inclusief de Waddenzee. Om een goede vergelijking met 2021 te kunnen maken, zijn voor alle jaren alleen de aantallen tot en met 31 augustus meegenomen. De lijn geeft het gemiddelde over 2006-2020.

  De berichten van vandaag lijken nog niet op een afname van strandingen te wijzen. Op dit moment wordt met vereende krachten door zowel vrijwilligers als gemeentes getracht een aantal bruinvissen te verzamelen voor onderzoek, in de hoop te achterhalen of er een bijzondere oorzaak aan de sterfte ten grondslag ligt. Het is betrekkelijk koel weer, maar de rotte bruinvissen maken het niet direct een aangenaam klusje. Aan alle strandbezoekers blijft natuurlijk de vraag om dode bruinvissen in het hele land gewoon te blijven melden, via de website walvisstrandingen.nl of via waarneming.nl. Maak foto's van de gevonden dieren, bij voorkeur van beide zijden én van de boven- en onderkant. Als de bruinvis niet al te rot is even met de voet omrollen dus voor het beste resultaat. Uw meldingen worden zeer gewaardeerd.