Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2020

    Maandoverzicht september 2017

    We zijn met 57 strandingen in september dit jaar weer nagenoeg terug op het meerjarig gemiddelde van 60, na een sterke verhoging in aantallen sinds juni dit jaar. Het lijkt niet veel, maar met 57 strandingen staat september 2017 nog altijd op de vijfde plaats: alleen septembermaanden van 2011-2014 leverden hogere aantallen op, namelijk respectievelijk 132, 108, 99 en 84.

    Er zijn dit jaar in september uitsluitend bruinvissen gemeld, verreweg de meeste in de eerste drie weken (83%). Dat is niet geheel onverwacht gezien de wind, die de eerste dagen zwak en aflandig was, maar vanaf de vijfde draaide naar westelijke richtingen en stormachtig werd in de periode 11-14 september. Vanaf 20 september draaide de wind weer naar het oosten.

    Uit het Deltagebied zijn deze maand 32 meldingen ontvangen (waarvan 2 in de Oosterschelde), van de Hollandse kust 16 (Zuid-Holland 12, Noord-Holland 4) en van het Waddengebied 9 (Texel 2, Vlieland 5, Terschelling 2). Van twee bruinvissen bestaat het vermoeden dat ze levend zijn gestrand (9 september Wijk aan Zee, 12 september IJmuiden), maar van de laatste ontbreekt helaas alle documentatie, ook foto's.