Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2020

    Maandoverzicht september 2015

    In september stranden er normaal gesproken ongeveer even veel bruinvissen als in juli, terwijl augustus daar dan bovenuit torent, maar zoals alle jaren van elkaar verschillen, is dat ook dit jaar zo: in september 2015 zijn er 42 bruinvissen gemeld, ruim meer dan in augustus dus. Het meerjarig septembergemiddelde sinds 2005 is 62, daar lag dit jaar dan weer een derde onder.

    Er waren deze maand twee aanspoelgolfjes met dagelijks ten minste één melding, te weten van 1-8 en van 18-25 september. Niet geheel toevallig vielen deze samen met (matige) aanlandige wind. Op de andere dagen zat de wind in de oosthoek en zijn er duidelijk minder of soms zelfs geen bruinvissen gevonden.

    De meldingen waren als volgt over de kust verdeeld: Delta 13, (0 in Wester- en Oosterschelde), Hollandse kust 15, en Waddengebied 14 (3 op Texel, 4 op Vlieland, 6 op Terschelling en 1 op Schiermonnikoog).

    Er is 1 bruinvis (mogelijk) levend gestrand. Voor zover lengtes zijn vermeld, zijn er vijf jongen dood aangespoeld. Een bijzondere plek voor een (dode) bruinvis was het centrum van Rotterdam (19 september).