Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2022

  Maandoverzicht september 2014

  In de afgelopen maanden, om precies te zijn in april, mei, juli en augustus, bleek het aantal strandingen steeds onder het meerjarig gemiddelde te liggen. In september was dit beeld weer omgedraaid: het meerjarig septembergemiddelde sinds 2005 is 60, en dit jaar waren het er 66. Omdat september nog maar net voorbij is, zal dit getal nog wel wat oplopen. Er zijn uitsluitend bruinvissen gevonden.

  Er zijn 18 meldingen ontvangen uit de Delta (waarvan 2 in de Oosterschelde en 1 in het Grevelingenmeer), 19 van de Hollandse kust, en van de Wadden 29 (Texel net als in augustus 14, Vlieland 1, Terschelling 2, Ameland 7, Schiermonnikoog 1, Rottumeroog 1, Friese kust 2, Groninger kust 1). Er zijn ten minste 7 kalfjes gestrand (11%). Twee bruinvissen zijn levend aangetroffen. Een daarvan was een jong van dit jaar en in dermate slechte conditie dat het is geëuthanaseerd. De ander wordt momenteel nog verzorgd bij SOS Dolfijn in Harderwijk.

  Twee bruinvissen vertonen zeker of misschien (op de foto lastig te beoordelen) een gebroken staart. Dit doet de vraag rijzen of deze dieren zijn aangevaren. Deze verwonding is wel vaker geconstateerd. Een van deze twee is naar de destructie gebracht, de ander, afkomstig uit de Oosterschelde, is bewaard voor onderzoek. Sectie zal misschien klaarheid geven over de doodsoorzaak.

  Grafisch overzicht van walvisstrandingen in september 2014

  Het hoogste aantal meldingen, 9 bruinvissen, viel op 9 september (zie figuur). De wind zat van 6-9 september in de noordwesthoek, maar was in die periode nooit harder dan 3 Beaufort. Vanaf 10 september draaide de wind naar de oosthoek tot en met 20 september, toen de wind weer terugdraaide naar noordwest. Ook toen stelde de windkracht nog niet veel voor, met maximaal 5 Beaufort. De invloed van de westelijke wind is in de figuur duidelijk zichtbaar. En die piek van de 14e? Tsja, weekend in combinatie met mooi weer?