Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2020

    Maandoverzicht oktober 2018

    In oktober zijn 44 bruinvissen gestrand, evenveel als het meerjarig gemiddelde. Dat gemiddelde wordt sterk bepaald door extreem hoge aantallen in oktober 2011 (114 strandingen) en oktober 2017 (84). Naast deze uitschieters naar boven zijn er ook wel hele lage oktoberaantallen geconstateerd, bijvoorbeeld in oktober 2015 (17). Er zijn in oktober van dit jaar twee duidelijk gescheiden strandingsperiodes te onderscheiden: 1-9 oktober en 22-29 oktober. Daartussen zit een aaneengesloten periode van bijna twee weken zonder enige melding, met uitzondering van 1 bruinvis op de twaalfde. De strandingsperiodes vielen samen met periodes van aanlandige wind, die bovendien krachtig was vanaf de 18e (windkracht 5-7 Beaufort). Na 26 oktober draaide de wind naar oostelijke richtingen en was het weer over met de strandingen.

    In het Deltagbied zijn 14 bruinvissen gestrand, in Zuid-Holland 9, in Noord-Holland 8 en in het Waddengebied 13 (Texel 5, Terschelling 2, Ameland 2, Rottumerplaat 1, Rottumeroog 1 en Friese vastelandskust 2). Andere soorten dan bruinvis zijn niet gevonden en er zijn geen bijzonderheden te melden.