Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2020

    Maandoverzicht oktober 2016

    In oktober 2016 zijn 35 meldingenĀ ontvangen, slechts iets minder dan het meerjarig gemiddelde van 40. Het meerjarig gemiddelde wordt wel flink opgekrikt door het hoge aantal in 2011, toen er 113 strandingen waren. Exclusief dat jaar ligt het gemiddelde op 32. Overigens waren ook oktober 2008 en oktober 2012 uitzonderlijk, want in beide jaren zijn 63 strandingen gemeld. In oktober dit jaar zijn vrijwel dagelijks strandingen ontvangen, maar geen enkele dag sprong er qua aantal uit: het hoogste aantal waren 4 dode bruinvissen op de 29e. Gezien de overheersende windrichting (op 11 dagen oostelijk; bron KNMI) is het aantal toch nog aanzienlijk; het valt niet uit te sluiten dat op dagen (of in gebieden) met aflandige wind dode bruinvissen door de onderstroming naar het strand worden geduwd. In dat geval zou het uiteraard om reeds gezonken dieren moeten gaan.

    In Zeeland tot en met de Maasvlakte zijn 14 bruinvissen gevonden (waarvan 4 in de Westerschelde), op de Hollandse kust 6 (Zuid-Holland 5, Noord-Holland slechts 1 !) en in het Waddengebied 15 (Texel 4, Vlieland 8, Terschelling 1, Schiermonnikoog 2). Er is 1 bruinvis levend gestrand (15 oktober Texel). Andere soorten dan bruinvis zijn niet gemeld.