Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2020

    Maandoverzicht oktober 2012

    De trend die in september werd verondersteld ('elke keer meer bruinvissen') kan voor de afgelopen maand nog niet worden ontkend, maar ook niet bevestigd: oktober 2012 zat er een beetje tussenin. Er zijn wat minder bruinvissen gestrand dan in oktober 2008 (toen 56) en veel minder dan in oktober 2011 (toen 107). Dit jaar bleef de teller steken op precies 50, wat toch nog altijd meer is dan het gemiddelde sinds 2004, dat op 41 ligt. Er waren in oktober wederom pieken aan te wijzen: de eerste strekte zich uit van 3-8/10, met in totaal 19 dode bruinvissen, de tweede van 10-15/10 met 16. Op zowel 5 als 15 oktober zijn maar liefst 6 dode bruinvissen gemeld. Na 15 oktober liep het aantal gelukkig hard terug, want vanaf die datum zijn slechts 13 bruinvissen doorgegeven. Tussen 23 en 28/10 deed zich een aaneengesloten periode van maar liefst vier dagen voor met 0 bruinvissen, een situatie die we sinds eind april van dit jaar niet meer hadden meegemaakt!

    De Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden waren dit keer goed voor 12 meldingen, de Hollandse kust leverde 27 en de (nog incomplete) Wadden 11 (Texel 8, Schiermonnikoog 2, Rottumerplaat 1). Alle meldingen betroffen bruinvissen. Er zijn twee dieren levend gestrand: 28/10 Egmond, 30/10 Texel.