Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2020

    Maandoverzicht november 2015

    Het is al vaker gememoreerd: er is een langjarig strandingsbeeld, dat in grote lijnen hetzelfde is, en er is een maandelijks strandingsbeeld, dat varieert van jaar tot jaar. Normaal gesproken stranden er in november minder bruinvissen dan in oktober, maar dit jaar was dat andersom: er zijn in november 25 meldingen ontvangen tegen 16 in oktober. Het meerjarig gemiddelde voor november is 25 en in tegenstelling tot de afgelopen maanden zitten we nu weer op 'normaal'. Het begin van de eindspurt van 2015?

    Uit de Delta tot en met de Maasvlakte zijn 12 strandingen gemeld (hierbij ook de dwergvinvis, en 1 bruinvis uit Oosterschelde), van de Hollandse kust 6 en van de Waddeneilanden 5 (Texel 2, Terschelling 2, Ameland 1). Er zijn geen levende bruinvissen gemeld. Bijzonder waren een dwergvinvis (7 november, Rotterdam, op de boeg van een schip naar binnen gevaren) en een gewone vinvis (9 november, Terneuzen, eveneens op de boeg van een schip, aangeland in haven van Gent).