Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2022

    Maandoverzicht november 2014

    In november was het rustig met de dode walvissen: er zijn er slechts 18 gemeld, alleen bruinvissen. Het gemiddelde sinds 2005 ligt op 26 en daar zaten we deze maand dus ruim onder. Er waren twee hele stille periodes: 16-22 november en 26-30 november, beide met nul meldingen. Het is verleidelijk om het lage aantal strandingen toe te schrijven aan de overwegend (zuid)oostelijke wind deze maand, maar het is natuurlijk de vraag of dat klopt, omdat de afgelopen maanden het aantal strandingen al steeds lager was dan het meerjarig gemiddelde.

    In de Delta zijn 6 bruinvissen gemeld (waarvan 1 in de Oosterschelde), van de Hollandse kust 7, en uit het waddengebied 5 (Texel 3, Balgzand 1, Friese kust 1). Er zijn geen levende bruinvissen gestrand.