Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2020

    Maandoverzicht november 2011

    Ongekend, een aantal strandingen onder de 50, dat hadden we al sinds juni niet meer meegemaakt. Er zijn in november 22 strandingen gemeld, zelfs iets minder dan gemiddeld (van 2005-2010 was dat 26 exemplaren). Bijzonder was een aan de grond gelopen nog levende potvis van zo'n veertien meter op de Hinderplaten, voor de kust bij Voorne op 3 november. Het dier was, zoals vrijwel altijd bij potvissen voor onze kust, sterk verzwakt. Desondanks hebben goed bedoelende lieden hem weer losgesjord met het opkomende tij en naar zee gedirigeerd. Of deze potvis dezelfde is die is gestrand op Pellworm in Duitsland op 15 november, zoals wel wordt beweerd in de media, is zeker niet bewezen. Van het dier bij Stellendam zijn alleen foto's gemaakt terwijl hij in het water lag (en dat kon ook niet anders). Je ziet dus vrijwel uitsluitend een stukje rug. Details, zoals parasieten, littekens, de rugvin of de staartrand, zijn niet te zien en een goede vergelijking is daarom niet mogelijk. Potvissen zijn kuddedieren. Het is net zo goed mogelijk dat er begin november in de zuidelijke Noordzee meerdere potvissen verdwaald zijn, die elkaar vervolgens zijn kwijtgeraakt en (deels?) over een groter gebied zijn gestrand, ofwel de noordelijke of zuidelijke uitweg hebben gevonden.

    De overige 21 meldingen betroffen bruinvissen. Hiervan zijn er 6 gemeld van de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden, 5 tussen Hoek van Holland - IJmuiden, 5 tussen IJmuiden - Den Helder, slechts 1 op Texel en (tot nog toe) 5 in de de overige Waddenzee, waarvan 1 bij Den Oever. Er zijn in november geen levende bruinvissen gevonden.