Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2020

    Maandoverzicht mei 2016

    Normaal gesproken zijn, over een heel jaar bezien, mei en juni 'slappe' maanden wat betreft bruinvisstrandingen: in deze periode strandt 7-8% van het jaartotaal. Als dat ook dit jaar het geval is, gaat het jaartotaal uitkomen op zo'n 700 bruinvissen, een aanzienlijk aantal! In mei dit jaar zijn dan ook veel meer strandingen genoteerd dan het meerjaarlijkse gemiddelde van 39, namelijk 49 stuks. De tellingen van de afgelopen maanden voorspellen eveneens een ongeveer twee keer hoger aantal dode walvissen dan vorig jaar.

    Uit de Delta zijn deze maand 25 strandingen ontvangen (waarvan 1 in de Wester- en 1 in de Oosterschelde), van de Hollandse kust slechts 5 (nul ten noorden van het Noordzeekanaal), en van de Wadden 19 (1 op Texel, 6 op Vlieland, 3 op Terschelling, 1 op Schiermonnikoog, 4 op Rottumeroog - waaronder enkele hele oude kadavers - en 2 op zowel de Friese als de Groningse vastelandskust). Er is deze maand een bruinvis levend gestrand (22 mei Lauwersoog), terwijl dat van een andere werd vermoed (18 mei Maasvlakte 2).

    Naast de 48 bruinvissen is in mei op Texel een deel van een schedel gevonden van een niet recent gestrande kleine walvis.