Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2020

  Maandoverzicht mei 2013

  Normaal gesproken stranden er in mei en juni minder bruinvissen dan in de maanden ervoor en lopen de aantallen na juni weer op. Als dat laatste ook voor dit jaar opgaat, kunnen we onze borst natmaken, want ook deze meimaand - het wordt saai om te vertellen - strandden er meer bruinvissen dan ooit tevoren: de teller voor mei staat nu op 117, maar nog niet alle waarnemingen van de waddeneilanden zijn binnen.

  Aantal gestrande walvissen in de maand mei sinds 2005.

  Gemiddeld stranden er in mei 32 walvissen. Mei 2006 zat daar ruim boven, met 59 exemplaren, mei 2012 staat op de tweede plaats met 32. Piekdagen dit jaar waren 3, 9 en 26 mei, met respectievelijk 11, 12 en 11 meldingen. Deze vielen niet samen met bijzondere weersomstandigheden (gemiddelde windkracht 5B, op 26 mei 6B). In mei dit jaar zijn dus ruim drie keer meer dieren gestrand dan normaal. Misschien zijn we inmiddels terug naar de jaren van voor de Tweede Wereldoorlog, toen Van Deinse wel de walvisstrandingen bijhield, maar niet de bruinvissen; dat waren er gewoon te veel en hij gaf dat in zijn publicaties aan met het teken voor oneindig. Aan de andere kant neemt het jaarlijkse aantal strandingen nog altijd toe. Jammer toch dat die historische gegevens ontbreken, waardoor vergelijken onmogelijk is!

  Uit het Deltagebied zijn 47 meldingen ontvangen, van de Hollandse kust 32, en uit het waddengebied 38 (Texel 13, Vlieland 11, Terschelling 2, Ameland 6, Schiermonnikoog 1, Rottumeroog 1, overige Waddenzee 4). Hoewel de aantallen dus overal zijn toegenomen, is het interessant dat er ineens zo veel dode bruinvissen zijn gemeld uit de 'binnenwateren' van het Deltagebied, met name die 14 uit de Westerschelde. Of de toename van bruinvissen in dat gebied kan worden toegeschreven aan de toegenomen stand voor de kust, of dat de Westerschelde geschikter is geworden omdat er bijvoorbeeld meer voedsel te halen valt, is vooralsnog niet duidelijk. Bruinvissen worden tot ver stroomopwaarts op de Westerschelde waargenomen en laten zich zelfs door sluizen heen 'schutten'. Hetzelfde gebeurt bij IJmuiden, want er zijn in mei ook bruinvissen gezien in het Noordzeekanaal.

  Er zijn in mei geen levende bruinvissen gestrand, in schril contrast met april, toen er 6 zijn gemeld. Naast de 116 bruinvissen is er 1 andere soort gemeld (3 mei Vlieland): het betrof een al wat oudere rib van een nog ongedetermineerde walvis.