Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2020

    Maandoverzicht mei 2012

    In mei zijn tot nog toe 35 strandingen ontvangen. Dat is iets boven het meerjarig gemiddelde van 31 en het zal nog iets hoger worden omdat het overzicht uit het noorden van het land nog incompleet is. Uitbijters in de meerjarenreeks zijn mei 2006 met 59 strandingen en 2008 met slechts 13! Bruinvis was in mei dit jaar wederom de enige soort.

    Uit Zeeland en Zuid-Hollanse eilanden zijn er slechts 8 gemeld, van het vasteland van Zuid- en Noord-Holland 13 en van de Wadden 14 (Texel 3, Vlieland 1, Terschelling 4, Schiermonnikoog 4 en Rottumeroog 2). Het eerste jong van dit jaar, een vrouwtje van 84 centimeter, strandde op 19 mei bij Noordwijk. Daarna is er nog een jong gemeld van de Maasvlakte op 26 mei. Een bruinvis van 88 centimeter bij Petten op 18 mei leek qua lengte wel een jong, maar qua uiterlijk niet (zie foto bij de melding). Hopelijk kan onderzoek uitwijzen of dit inderdaad een jong van vorig jaar betrof. De geringe lengte is dan wel uitzonderlijk.

    Er waren twee meldingen van levende dieren: een op 10 mei bij Bloemendaal (overleden op 18 mei) en een op 26 mei op de Maasvlakte. Deze laatste betrof een pas geboren bruinvisje, dat ongetwijfeld met de beste bedoelingen, maar helaas, herhaaldelijk is teruggeduwd. Of 'ie zijn moeder nog heeft teruggevonden is de vraag. Daarnaast toonde de foto van een dode bruinvis op Vlieland een flinke plas bloed (in water; zie foto), dus mogelijk is die ook levend gestrand en ter plekke spoedig overleden.