Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2020

    Maandoverzicht maart 2012

    Als maart wat strandingen betreft de maat zou zijn voor de rest van het jaar staat ons nog heel wat te wachten, want ook deze maand was het weer 'kermis' op het strand: er zijn 57 dode walvissen gemeld, waarvan 56 bruinvissen. Er is weliswaar een bultrug gemeld op 23 maart, maar dat betrof een opgeviste wervel. Hierover is het laatste woord nog niet gezegd, want hoe komt een losse wervel op het wad bij Texel? Er gaat, als de omstandigheden het toelaten, ter plekke nog gezocht worden naar meer resten van dit dier.

    Het gemiddelde aantal strandingen in maart over 2005-2011 bedroeg 51 en daar zaten we dit jaar dus iets boven. Topjaar was 2006, met maar liefst 99; andere uitschieters naar boven/beneden waren 2010 met 56 en 2005 met 27. Normaal gesproken zijn maart en augustus de topmaanden en strandt in beide ongeveer 13% van het jaartotaal. Gebaseerd daarop zouden we dit jaar dus uitkomen op een kleine 450 strandingen. Vorig jaar liet echter zien dat het heel anders kan lopen en ook in een aantal andere jaren ging deze doorberekening mank.

    Andersom dan in februari 2012 kregen nu de mensen in de Zuid-Hollandse en Zeeuwse delta het flink voor hun kiezen met 33 gestrande dieren (60% van het totaal!). De vastelandskusttellers in Zuid- en Noord-Holland hadden het daarentegen veel rustiger dan normaal en meldden er slechts 9, terwijl de Waddeneilanden inclusief de Waddenzee goed waren voor 14 (Texel 4, Terschelling 3, Ameland 3, Schiermonnikoog 3, Kornwerderzand 1). Het overzicht van het waddengebied is echter nog onvolledig. Levend gestrande bruinvissen waren er alleen op 2 maart op Texel en op 4 maart op Terschelling.

    Zeer opvallend deze maand waren de ernstig beschadigde kadavers die vooral bij Ouddorp werden gevonden. Er zijn van Goeree tot en met Rockanje maar liefst 28 dode bruinvissen gevonden, die op een na allemaal zwaar beschadigd waren. Spoelden in februari in Noord-Holland vooral losse rug-/borstvinnen en lappen huid aan, in maart op Goeree waren het bruinvissen waarvan ofwel de vellen erbij hingen, ofwel alle vlees en ingewanden waren verdwenen en alleen de kop en staartvin nog intact waren. Dergelijke beschadigde kadavers is een al jaren terugkerend fenomeen op die plaats en tot op heden tasten we in het duister omtrent de oorzaak. Naar aanleiding van deze massastranding, die zich afspeelde tussen 1 en 21 maart, is een klein comité in spoedberaad bijeen geweest. Mogelijk is men de oorzaak op het spoor, maar omdat er nog meer onderzoek moet plaatsvinden kunnen we er nog niets over melden. Het biedt wel kansen voor de toekomst, want als de vermoedens waar zijn, valt een dergelijk drama voorgoed te voorkomen.