Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2020

    Maandoverzicht juni 2016

    In juni 2016 zijn 66 strandingen ontvangen, uitsluitend van bruinvissen. Dat is anderhalf keer meer dan het gemiddelde over 2005-2015, dat op 42 ligt. Dat meerjarig gemiddelde wordt ook nog sterk omhoog getrokken door het bijzonder hoge aantal van 91 strandingen in juni 2013, want zonder dat jaar ligt het gemiddelde op 37. Afgezien van de eerste week van juni, toen de wind in de noordhoek zat, was de hoofdrichting van de wind zuidwest tot noordwest, dus dat zal zeker geholpen hebben bij het hoge aantal. De dode dieren kwamen deels van verder weg, want een flink aantal was behoorlijk rot.

    Dit keer zijn uit het Deltagebied de minste meldingen ontvangen, namelijk 20 (waarvan 4 uit de Oosterschelde). 'Koploper' deze maand was de Hollandse kust, met 24 stuks (19 Zuid-Holland, 5 Noord-Holland) en ook uit het Waddengebied waren er meer dan in het zuiden, namelijk 22 (4 van Texel, 10 van Vlieland, 1 van Terschelling, 3 van Ameland, 2 van Schiermonnikoog, 2 van Engelsmanplaat).

    Het voorjaar is de tijd van de kalfjes: de vroegste dit jaar (voor zover bekend, want van niet alle dieren is een lengteopgave en/of foto ontvangen) is gemeld op 2 juni. Van de 66 strandingen waren er 15 met zekerheid kalf (bijna 23%). Het is al veel langer bekend – of beter gezegd: er wordt al veel langer beweerd – dat de sterfte onder jonge bruinvissen 'altijd' hoog is. Of bijna een kwart hoog of laag is, is echter niet goed bekend. In het jaaroverzicht van 2015 lezen we dat de jongensterfte in de afgelopen jaren, op grond van lengteopgaven, lag op ….. 23%.

    Er zijn deze maand twee bruinvissen levend gestrand (23 en 29 juni). Die van 23 juni, op Texel, was in zoverre bijzonder dat het enige tijd na melden niet meer is teruggevonden, terwijl ook op de dagen erna geen dode bruinvis in de omgeving is gevonden. Misschien heeft dit dier zelf de weg terug naar het water gevonden, of heeft een voorbijganger hem teruggezet.