Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2020

    Maandoverzicht juni 2015

    Ook juni was betrekkelijk rustig met 26 strandingen, ook al waren het er bijna twee keer zo veel als vorige maand. Het meerjarig gemiddelde voor juni ligt op 43 (of op 37 als juni 2013 met 91 strandingen wordt weggelaten). Er zijn uitsluitend bruinvissen gemeld.

    In de Delta zijn 5 bruinvissen gestrand (0 in de Oosterschelde), aan de Hollandse kust 9 (4 ten zuiden van IJmuiden en 5 ten noorden ervan), en op de Waddeneilanden 12 (Texel 4, Vlieland 4, Terschelling 3 en Schiermonnikoog 1). Het gestegen aantal langs de Noord-Hollandse kust is intrigerend: na maanden van vrijwel ontbreken lijken daar nu weer bruinvissen te zijn, en dit valt samen met het afronden van de werkzaamheden bij de Hondsbossche Zeewering. Of er werkelijk een verband is, is natuurlijk onbekend, maar opmerkelijk is het wel.

    Er zijn geen levende bruinvissen gestrand. Voor zover vermeld waren er onder de gestrande dieren 4 kalfjes.