Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2020

    Maandoverzicht juli 2018

    In juli was het weer ‘business as usual’: een stijging van de strandingen ten opzichte van mei en juni en, gezien in de trend van 2018, een lager maandtotaal dan in andere jaren. Deze maand hebben we 51 meldingen ontvangen; gemiddeld over de julimaanden 2005-2017 waren dat er 69. We moeten zelfs terug tot 2010 om onder een maandtotaal van 51 uit te komen (toen 47, maar in 2009 58). Er zijn uitsluitend bruinvissen gemeld, niet ongebruikelijk voor juli. Sinds 2000 zijn er in de zomermaand slechts vier keer andere soorten gemeld: een witsnuitdolfijn in 2002, een gewone spitssnuitdolfijn in zowel 2010 als 2013 en eveneens in 2013 een potvis.

    De Delta was dit keer ‘goed’ voor 21 meldingen (waarvan 3 in de Oosterschelde), Zuid-Holland 15, Noord-Holland 6 en het Waddengebied 9 (Texel 5, Terschelling 3, Ameland 1).