Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2020

    Maandoverzicht juli 2016

    Ook in juli 2016 zijn veel meer strandingen gemeld dan het meerjarig gemiddelde, namelijk 91 tegenover 61 gemiddeld over 2005-2015. Alleen in juli 2011 en juli 2012 zijn er nog meer gestrand (respectievelijk 114 en 130). De wind zat vrijwel de hele maand in de westhoek - slechts op twee dagen kwam de wind uit het noordoosten en pal zuid is de wind niet geweest. Er waren maar liefst zes dagen met 5 of meer bruinvissen, met als uitschieters 7 meldingen op 6, 17 en 18 juli en 9 meldingen op 14 juli. De voortdurend aanlandige wind zal zeker hebben bijgedragen aan het aanspoelen van deze grote aantallen. Net als in juni waren veel kadavers rot. Andere soorten dan bruinvis zijn deze maand niet gemeld.

    In het Deltagebied zijn 28 bruinvissen gevonden (waarvan 2 in de Oosterschelde), langs de Hollandse kust 41 (20 ten zuiden van IJmuiden, 21 ten noorden ervan), en in het Waddengebied 22 (Texel 6, Vlieland 12, Terschelling 2, Schiermonnikoog 1, Lauwersoog 1). Er is slechts 1 bruinvis levend gestrand (28 juli, Domburg).