Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2020

    Maandoverzicht juli 2013

    In juli zijn twee bijzondere walvissen gestrand. Op 18 juli trof men op Schiermonnikoog een gewone spitssnuitdolfijn aan. Dit was de 25e voor ons land en al de 6e deze eeuw. Het was een nog niet volwassen vrouwtje van 366 cm en ongeveer 500 kg. Ze was levend gestrand, net als de gewone spitssnuiten van 18 juli 2010 van Egmond en die van 4 oktober 2009 op de Maasvlakte. De sectie heeft geen reden voor de stranding opgeleverd, want het dier verkeerde in goede conditie. In de maag zijn enkele visresten en zeshoekige, goudkleurige stukjes confetti aangetroffen.

    Op 29 juli strandde een potvis, eveneens levend, op de oostpunt van Terschelling. Ook dit dier heeft het niet overleefd, zoals de meeste walvissen die op het strand terecht komen. Het betrof – uiteraard – een mannetje met een opvallende verminking van de onderkaak. Gedacht werd aan een in het verleden afgesnoerde of gebroken kaak, misschien wel door een onderzeese kabel. De wond was geheeld, dus dit was niet de directe oorzaak van stranding. Ook de tanden vertoonden opmerkelijke vergroeiingen, maar in de maag zijn flink wat visresten aangetroffen. Het was de 67e potvis voor ons land en de 8e deze eeuw.

    Juli 2013 was als vanouds een drukke maand voor de bruinvismelders: er zijn er 71 gemeld. Wat bruinvissen betreft was deze maand de op twee na 'beste' juli ooit, met alleen in 2011 (114 exemplaren) en 2012 (110) meer dieren. Het meerjarig gemiddelde ligt op 56 en daar zaten we dit jaar dus ruim boven. Er zijn vrijwel dagelijks bruinvissen gemeld, maar alleen 1 juli met 9 exemplaren, en 7 en 18 juli met elk 5 waren echt drukke dagen.

    In het Deltagebied zijn 28 bruinvissen gestrand, waarvan 3 in de Wester- en 2 in de Oosterschelde. Van de Hollandse kust zijn 22 bruinvissen gemeld, van de Wadden 23, waarvan (maar) 1 van Texel, (maar liefst) 10 van Vlieland, 2 van Terschelling, 5 van Ameland, 1 van Schiermonnikoog, 1 van Rottumerplaat en 1 van de Friese en 2 van de Groningse waddenkust. Er is deze maand slechts 1 bruinvis levend gestrand (2 juli Ameland).