Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2020

    Maandoverzicht juli 2012

    .... en dan is het alweer juli en rijst het aantal dode bruinvissen wederom de pan uit: tot nog toe zijn er al 97 gemeld, maar dat worden er vast nog wel wat meer! Ter vergelijking: in 2011, u weet wel, dat topjaar met 861 bruinvissen, waren het er in juli 114. Gemiddeld sinds 2005 strandden er in juli 49 bruinvissen, exclusief 2011 zijn dit er zelfs maar 38. Daar zitten we dit jaar dus flink boven. Er is niet echt een strandingspiek aan te wijzen, want het aantal strandingen liep al vanaf het begin van de maand op. 30 juli was echter wel een piekdag, met 11 dode bruinvissen, waarvan 7 in de Zeeuwse delta. Er lijken minder beschadigde bruinvissen te stranden dan in juli vorig jaar: nu is 60% onbeschadigd, toen 47%, maar let op, dit is slechts van achter het bureau op grond van de foto's vastgesteld, niet in het veld of op de snijtafel!

    Vanaf de Belgische grens tot en met de Maasvlakte zijn 33 dode bruinvissen gemeld, op de vastelandskust van Zuid- en Noord-Holland maar liefst 47 en in het Waddengebied 17 (Texel 10, Vlieland 1, Ameland 4, Engelsmanplaat 1 en Schiermonnikoog 1). Het ogenschijnlijk ontbreken van strandingen op Terschelling is een extra aanwijzing dat er meer bruinvissen zijn gestrand dan er op dit moment bekend zijn. Twee bruinvissen strandden levend, een op 3 en een op 27 juli, respectievelijk bij Vlissingen en op Ameland. Beide zijn spoedig overleden.

    Van 69 dieren is een lengteopgave gedaan; 17% daarvan betrof jongen van dit jaar. Dat lijkt aanzienlijk lager dan de jongensterfte in andere jaren, die gemiddeld op 35% ligt (spreiding 23-49%). De kleinste bruinvis strandde (levend) bij Vlissingen en mat 77 cm. Er waren ook weer enkele grote dieren bij: 22% was groter dan 130 cm. De grootste was een niet meer te seksen dier van 162 cm bij Scheveningen op de 29e.