Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2020

    Maandoverzicht januari 2012

    In januari zijn 52 walvisachtigen gemeld, waarvan 49 bruinvissen. Dit is wederom een bijzonder hoog aantal: gemiddeld over 2005-2011 ligt het januarigemiddelde op 26, met 39 in 2010 als hoogste en 8 in 2008 als laagste. Het is opnieuw verleidelijk een en ander toe te schrijven aan de aanlandige wind, want er strandden nagenoeg dagelijks dieren tot de wind omsloeg naar oost op de 25e en de aantallen uitdoofden. Dit keer waren de aantallen op de Hollandse kust erg hoog in vergelijking tot elders: Deltagebied 13 (waarvan 1 bij Saeftinge), Hollandse vastelandskust 24 en Wadden 16 (Texel 4, Vlieland 1, Terschelling 5, Ameland 1, Engelsmanplaat 1, Schiermonnikoog 2 en Delfzijl 1). Opvallend was het aantal grote exemplaren. Het gemiddelde over het totaal berekend was 126 cm (n=30), maar hieronder waren drie kleintjes.

    Er zijn drie andere walvissen gemeld: het spectaculairst was de jonge gewone vinvis, die op 15 januari te Vlissingen strandde. Het was al de 31e gewone vinvis voor ons land. De vorige waren in 2011, 2006, 2004 (twee), 2001, 1998 en ..... 1956. Die van 1998 strandde te Egmond, de rest is ten zuiden daarvan gevonden. De andere vondsten in januari betroffen een witsnuitdolfijn op de 3e, tussen Dishoek en Zoutelande, en een losse onderkaak bij Zandvoort op de eerste. Determinatie van dit exemplaar is nog niet zeker, maar het betreft vrijwel zeker een witsnuitdolfijn of een tuimelaar.