Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2020

    Maandoverzicht januari 2011

    In januari zijn iets meer bruinvissen gestrand dan in december, namelijk 18. Dat is opnieuw onder het maandgemiddelde, dat op ruim 21 exemplaren ligt en al de zesde maand op rij (sinds juli 2010) dat het aantal strandingen lager ligt dan het gemiddelde. Ter vergelijking: in januari 2010 waren er 36 strandingen en in 2009 33; in januari 2008 daarentegen maar 8, maar dat was dan ook een forse uitschieter naar beneden. Van Zeeland/Zuid-Hollandse eilanden, toch vaak goed voor forse aantallen, is dit keer slechts 1 bruinvis gemeld, van de Hollandse vastelandkust 9 (waarvan 1 in Noord-Holland) en van de Wadden 8 (4 op Texel, 1 op Terschelling en 3 op Schier). Er zijn geen andere soorten gevonden.