Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2020

  Maandoverzicht februari 2016

  Februari 2016 is zowel qua soorten als qua biomassa iets minder respectievelijk veel minder spectaculair verlopen dan de maand ervoor: er zijn 41 bruinvissen gestrand en 1 gewone dolfijn. Januari 2016 was met z'n 6 potvissen en 3 dolfijnen dan ook onovertroffen! Toch was de gewone dolfijn van 21 februari bij Harlingen - ondanks zijn naam - ook bijzonder: inclusief dit exemplaar bevat de database er nu 88, de oudste uit 1860. In het midden van de twintigste eeuw dook de soort plotseling op in de zuidelijke Noordzee, gezien de sterke stijging in het aantal strandingen in de jaren 1931-1960: van de 86 die sinds 1900 zijn gestrand, strandden er 68 (76%) in die 30 jaar, waarvan 32 (37%) in 1941-1950. Na 1960 is de populatie even plotseling als hij opdook weer verdwenen; in de jaren 1971-1980 is er zelfs niet één gewone dolfijn gemeld (zie de grafiek van strandingen van gewone dolfijnen per decennium in het jaaroverzicht van 2014).

  Vorige maand meldden we dat het aantal bruinvissen rond het meerjarige maandgemiddelde sudderde. Dat is ook in februari 2016 het geval, maar dat mag nu een bijzonderheid heten, gezien de lage aantallen van de afgelopen maanden: de 41 bruinvissen van februari dit jaar liggen zelfs een fractie boven het meerjarig februarigemiddelde van 38 exemplaren, en het is bijna het dubbele van het januaritotaal.

  In de Delta strandden in februari 12 bruinvissen, langs de Hollandse kust 6 (waarvan 4 bij Petten), en uit het waddengebied maar liefst 24 (Texel 2, Vlieland 3, Terschelling 2, Ameland 12 (!), Schiermonnikoog 2, Rottumerplaat 1 en Friese vastelandskust 1). De aantallen van Petten en Ameland vallen natuurlijk op. Gezien de verscheurde en gerafelde maar vaak verse kadavers op deze lokaties lijkt het erop dat er daar grijze zeehonden verblijven die zich hebben gespecialiseerd in het vangen van argeloze bruinvissen.

  Een apart geval deed zich voor bij Sexbierum, waar op 29 februari een bruinvis op de dijk werd aangetroffen zonder kop, zonder ingewanden, met touw om de staart en met foetus ernaast.

  Er zijn deze maand twee bruinvissen levend gestrand (op Ameland en bij Scheveningen).