Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2020

    Maandoverzicht december 2016

    Ook in december zijn uitsluitend bruinvissen gemeld. De laatste niet-bruinvis dateert van 10 september! Het aantal aangespoelde dieren was deze maand iets hoger dan gemiddeld: 37 stuks, tegen 31 over 2005-2015. Er waren geen dagen met extreme aantallen, hoewel de wind af en toe vrij hard en aanlandig is geweest; er was eerder sprake van een continue aanvoer van dieren, met uitzondering van de periode 2-7 december, toen er helemaal geen meldingen waren. Dit viel samen met een periode van overwegend aflandige wind (noordoost via oost tot vrijwel zuid).

    Uit het Deltagebied zijn 8 bruinvissen gemeld (nul uit Wester- en Oosterschelde), uit Zuid-Holland 9, uit Noord-Holland 12 en van de Waddeneilanden 8 (Texel 2, Vlieland 5 en Terschelling 1). De seksratio was deze maand erg scheef: 13 mannen tegen 4 vrouwen. In november was dit meer in evenwicht: 14 mannen en 10 vrouwen.

    Veertien bruinvissen zijn, te oordelen aan de op foto's getoonde gescheurde huid, mogelijk ten prooi gevallen aan een grijze zeehond. Een snelle blik op de strandingen van de afgelopen tijd laat zien dat de vroegste dergelijk toegetakelde bruinvis al op 29 oktober is gemeld, maar daarna bleef het goeddeels stil, met in november slechts 3 verscheurde kadavers. Let op dat dit alleen achteraf bepaald is aan de hand van foto's, die bovendien niet voor elke stranding beschikbaar zijn. 'Hotspots' van deze verminkte bruinvissen lagen in december de regio Rockanje-Katwijk (6) en Castricum-Egmond (7). Rond 16-19 december werden bij Castricum veel meer ter plaatse verblijvende zeehonden gemeld dan gewoonlijk (op 16 december zelfs 31; bron trektellen.nl). Kennelijk was er in deze periode erg veel voedsel te vinden. De aantallen bruinvissen leken echter niet hoger dan normaal.