Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2020

    Maandoverzicht augustus 2018

    Het meerjarige gemiddelde voor de maand augustus ligt op 77 strandingen. Dat hoge aantal (bijna 2,5 per dag!) wordt vooral veroorzaakt door het extreme jaar 2011, toen er 211 strandingen zijn gemeld. Exclusief dat jaar levert augustus gemiddeld 66 strandingen op, nog altijd iets meer dan 2 per dag. In augustus dit jaar zijn vrijwel evenveel bruinvissen gestrand als het meerjarig augustusgemiddelde, namelijk 68. Er zijn, net als vorige maand, alleen bruinvissen gemeld. In andere jaren was dat in augustus wel anders: zo waren er in augustus 2005-2017 bijzonderheden als bultrug (2010), noordse vinvis (2005), gewone vinvis (2011, 2013, 2014 en 2017), dwergvinvis (2005 en 2009), gewone spitssnuitdolfijn (2011 en 2017) en witsnuitdolfijn (2005).

    Uit het Deltagebied zijn nu 16 bruinvissen gemeld (waarvan 2 in de Ooster- en 1 in de Westerschelde), van de Zuid-Hollandse kust 10, de Noord-Hollandse kust 24 en het Waddengebied 18 (Texel 11, Terschelling 2, Ameland 1, Schiermonnikoog 2, Rottumeroog 1 en vasteland van Groningen 1).