Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2020

    Maandoverzicht augustus 2016

    Augustus lijkt een echo van de vorige maand, want in beide maanden zijn vrijwel evenveel walvissen gemeld. Deze maand waren het er 85. Het augustusgemiddelde sinds 2005 bedraagt 74, maar dat is inclusief 2011, toen een recordaantal van 210 dode dieren is gemeld; exclusief dat jaar is het augustusgemiddelde 'slechts' 60 (nog altijd twee strandingen per dag). In augustus 2012, qua aantal derde in de rij, zijn er 84 dode walvissen gemeld. In augustus dit jaar was het vooral in de eerste decade druk voor de dodebruinvisophalers, met maar liefst 7 meldingen per dag op zowel 1, 9 als 11 augustus. Het is natuurlijk geen verrassing dat in die periode de wind steeds aanlandig was, en vaak matig tot hard. Pas toen op de 15e de wind naar de noordoosthoek draaide, nam het aantal strandingen langzaam af.

    In de Delta zijn 31 dieren gevonden (waarvan 3 in de Oosterschelde), langs de Hollandse kust 29 (13 in Zuid-Holland, 16 in Noord-Holland), en in het Waddengebied 24 (Texel 9, Vlieland 4, Griend 1, Terschelling 5, Ameland 2, Rottumeroog 1, Lauwersoog 2). Er zijn geen levende walvissen gestrand. Hoewel de steekproef beperkt is (van slechts 32 dieren is een lengteopgave ontvangen), lijkt het aandeel kalfjes deze maand gedaald: in juni was dit 23%, in augustus 19%.

    Heel bijzonder was natuurlijk de dode bruinvis die op 14 augustus gemeld werd bij Krommenie, in het 'binnenland' van Noord-Holland (namelijk hemelsbreed bijna 12 kilometer van zee). Binnenkort wordt op deze nieuwspagina een kort stukje aan deze merkwaardige vondst gewijd.

    Er is deze maand 1 andere soort gemeld, namelijk een helaas ongedetermineerd gebleven dolfijn. Dit dier dreef op 13 en 14 augustus in de Westerschelde bij Ritthem. Misschien betrof het een tuimelaar, maar andere soorten kunnen niet worden uitgesloten. Het bleek niet mogelijk om het kadaver te verzamelen en na de 14e is het niet meer gezien.