Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2021

    Maandoverzicht augustus 2013

    In augustus zijn 73 walvisachtigen gestrand, 72 bruinvissen en 1 gewone vinvis, dus de maand was vrijwel identiek aan juli van dit jaar.

    De vinvis is in de nacht van 1 op 2 augustus op de boeg van een schip de haven van Rotterdam binnengevaren en is dus eigenlijk geen 'echte' stranding. Aan de andere kant: als het dier ergens voor de Zeeuwse kust van de boeg was gegleden en vervolgens was aangespoeld, was het dat wel geweest en met die gedachte is deze 'stranding' toch opgenomen in de database. Het was het 34e geval voor ons land en alweer de 9e deze eeuw. Aan vele gewone vinvissen zit een luchtje, omdat ze hier echt niet voorkomen en het dus twijfelachtig is of ze in de Nederlandse Noordzee zijn doodgegaan. De dichtstbijzijnde leefgebieden zijn de diepe wateren van de Golf van Biskaje en de zee tussen Schotland en Noorwegen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn maar liefst zes gewone vinvissen in ons land gestrand: in zee lagen toen her en der mijnen en men dacht, of vermoedde, dat enkele dieren op een mijn zijn gezwommen. Waarschijnlijker is dat ze zijn omgekomen als gevolg van het ontploffen van een mijn op enige afstand, waarbij de dieren gehoorschade hebben opgelopen. De gewone vinvis van maart 1915 had een mijn op sleeptouw genomen (zie de foto in walvissstrandingen.nl)! Van de 9 uit deze eeuw zijn er 3 bij Rotterdam gevonden (grote haven), 2 bij Vlissingen (idem) en de rest op zijn minst in de buurt van een grote haven. Bij de gewone vinvis van 2 augustus zijn onderhuidse bloedingen aangetroffen, dus ook dit dier is vermoedelijk levend aangevaren.

    Gemiddeld strandden er over de periode 2005-2012 in augustus 79 bruinvissen. Augustus 2013 zit daar met 73 maar net onder. Het meerjarig gemiddelde is flink opgekrikt door het enorme aantal van de 210 dieren in 2011. In augustus van dit jaar zijn dus wel degelijk veel bruinvissen gestrand, want zonder 2011 ligt het gemiddelde op 60.

    In augustus 2013 zijn in de Delta 29 gestrande dieren gevonden (waarvan 2 in de Westerschelde en 4 in de Oosterschelde), aan de Hollandse kust 22, en in het waddengebied 22 (Texel slechts 3, Vlieland 6, Terschelling 5, Ameland 5, Schiermonnikoog 1 en Friese waddenkust 2; overzicht van het noorden van het land nog incompleet). Er zijn 2 bruinvissen levend gestrand (8 augustus Breskens, 27 augustus Texel). Een bruinvis op 21 augustus bij Dishoek is mogelijk eveneens levend gestrand, maar was overleden toen hij gevonden werd.