Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2020

    Maandoverzicht augustus 2012

    Hoewel het aantal strandingen in juli aanleiding gaf tot bezorgdheid voor de maand augustus, bleek het mee te vallen, met 'slechts' 73 dode bruinvissen. Dat is weliswaar meer dan in welk jaar ervoor dan ook, met uitzondering van augustus 2011 natuurlijk, maar minder dan in juli. Daarmee is een trend doorbroken, want normaal stranden er in augustus steevast meer dan in juli. Augustus 2011 leverde 210(!!) dode bruinvissen op; daar zitten we dus ruimschoots onder. Gemiddeld, gerekend over de jaren 2005-2010, stranden er in deze maand 56 bruinvissen, en daar zijn we dit jaar ruim overheen gegaan. Uitschieters deze maand waren 23 augustus met 9 exemplaren en 27 augustus met 6; op beide dagen zijn er verspreid over de de hele kust dode dieren gemeld.

    De bruinvissen waren dit keer als volgt over de kust verdeeld: Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden 36, Hollandse kust 23 en Wadden 14 (Texel 10, Vlieland 1, Terschelling 1, Ameland 2). Bijna de helft van de bruinvissen spoelde dus in het zuidwesten van het land aan. Wel moeten we hierbij aantekenen dat diverse dieren van de Waddeneilanden nog niet ontvangen zijn. Er zijn drie levende bruinvissen gestrand (10 augustus Scheveningen, 16 en 31 augustus Texel). Geen van deze dieren heeft het overleefd. Op grond van de lengteopgaven lijkt de jongensterfte nog lager dan in juli, met slechts 13%. Het aandeel grote dieren (>130 cm) was ook laag (18%), zodat het lijkt alsof de sterfte met name tweejarige dieren heeft getroffen.

    Er zijn in augustus wederom geen andere walvisachtigen gemeld. Dat betekent dat er dit jaar, afgezien van enkele botvondsten en twee per schip aangevoerde gewone vinvissen, sinds 3 januari 2012 geen andere soorten walvisachtigen op de Nederlandse stranden zijn gevonden. Hoewel geen unicum, is het sinds 2005 pas vier keer eerder gebeurd dat er gedurende zo'n lange periode geen andere soorten dan alleen maar bruinvissen zijn aangespoeld.