Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2020

    Maandoverzicht april 2018

    Na een rustige maand maart is het aantal strandingen in april dit jaar toch toegenomen. Met 47 strandingen zaten we zelfs boven het meerjarig gemiddelde van 43. Uitschieters naar boven waren april 2013 met 111 meldingen en april 2006 met 73. Andere aprilmaanden met een hoger aantal strandingen dan gemiddeld zaten dicht bij het aantal van dit jaar.

    De meeste meldingen kwamen uit het Deltagebied (21 dieren: 18 van de kust, 3 uit de Oosterschelde). Van Zuid-Holland is slechts 1 melding ontvangen, van Noord-Holland 6 en uit het Waddengebied 19 (Texel 5, Vlieland 4, Terschelling 1, Ameland 7, Schiermonnikoog 2). Het lage aantal strandingen in Zuid-Holland is opmerkelijk. In andere jaren schommelt het aandeel van de Zuid-Hollandse kust tussen 15-33%, dus 2% dit jaar (zie figuur) is wel heel erg laag. Enkele jaren geleden was het aantal strandingen voor de Noord-Hollandse kust opvallend laag, wat wel in verband is gebracht met omvangrijke werkzaamheden voor de Hondsbossche Zeewering.

    Figuur 1. Percentage walvisstrandingen in april 2005-2018 aan de Zuid-Hollandse kust ten opzichte van het landelijke totaal.

    Bijzonder was de gewone dolfijn bij Westenschouwen op de 16e. Het dier was opvallend mager en vertoonde merkwaardige spikkels op de huid. De maaginhoud is nog niet bekeken, maar gezien de uiterlijke kenmerken is dit dier verhongerd als gevolg van een ziekte.