Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2020

    Maandoverzicht april 2016

    Net als in maart dit jaar was ook het aantal in april gestrande walvissen wat hoger dan normaal, zij het niet zo extreem als in maart: 48, tegen 42 gemiddeld. Het gemiddelde is echter een stuk lager (36) als de 111 strandingen van april 2013 niet worden meegerekend.

    In de Delta zijn 21 walvissen gevonden (met een opvallend aantal van 3 in de Oosterschelde en 5 in de Westerschelde), langs de Hollandse kust 13, en op de Wadden 14 (4 op Vlieland, 3 op Terschelling, 2 op Ameland, 2 op Schiermonnikoog, 2 op de Friese kust en 1 in Groningen). Een aantal zaken valt op: de wat hogere aantallen in Ooster- en Westerschelde; de genormaliseerde aantallen in Noord-Holland; de afwezigheid (op 1 na) in de omgeving van Ouddorp. Er is deze maand slechts 1 bruinvis levend gestrand (5 april Terschelling).

    Bijzonder was de tweede spitssnuitdolfijn van dit jaar, die net als de eerste strandde in de Westerschelde. Het betrof nu een vrouwtje, nog iets groter dan het mannetje van maart. Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden waren noch de Universiteit Utrecht noch Naturalis in staat het kadaver te bergen en is het ter destructie afgevoerd. Dat is om meerdere redenen erg jammer: ten eerste zijn vrouwtjes spitssnuitdolfijnen erg lastig te determineren, omdat hun tanden niet doorbreken en de positie in de kaak dus geen aanwijzing geeft voor de soort, ten tweede kan de doodsoorzaak niet worden achterhaald, en ten derde weten we nu zeker dat er niets gezegd kan worden over eventuele maaginhoud en parasieten.

    Naast deze rij van strandingen in Nederland zijn in april nog twee bijzondere strandingen net over de grens gemeld in de Schelde in België, namelijk van een narwal op 27 april en van een gewone dolfijn op 30 april, de laatste nota bene vlakbij de plek waar de dode narwal werd gevonden. (Er zijn in 2016 reeds twee gewone dolfijnen in Nederland gemeld, namelijk op 31 januari bij Zurich en op 21 februari bij Harlingen.) Er was in België nog nooit eerder een narwal gevonden en ook in Nederland is die soort een extreme zeldzaamheid: bij ons is slechts 1 waarneming bekend, van een vrouwtje dat in 1912 de Zuiderzee was ingezwommen en bij Elburg haar droevig einde vond toen zij werd doodgeslagen door een visser. Ook elders wordt deze soort zeer sporadisch waargenomen: er zijn sinds 1500 slechts 14 dieren gevonden of gezien, te weten 10 in Groot-Brittannië, 1 in Duitsland, 2 in de Oostzee en 1 in Nederland. Narwallen zijn walvissen van het Noordpoolgebied en worden maar zelden ver van het pakijs waargenomen. Beide walvissen worden in dit overzicht vermeld omdat ze België – zwemmend of drijvend – hebben bereikt via de Westerschelde, en dus ook even op Nederlands grondgebied zijn geweest.