Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2020

    Maandoverzicht april 2013

    Het blijft spitsroeden lopen voor de mensen op het strand: in april 2013 zijn er 99 bruinvissen gemeld! Dat is meer dan twee keer zo veel als gemiddeld, want over de periode 2005-2012 strandden er in april gemiddeld 39 exemplaren. Uitschieter en nog altijd onverklaard was april 2006 met 73 strandingen, op enige afstand gevolgd door april 2011 met 50. Waarom er dit jaar zo veel bruinvissen zijn gestrand is onduidelijk, maar het is in ieder geval een grensoverschrijdend gebeuren geweest, want in België strandden er deze april 39. Dat is veel: omgerekend naar aantal per kilometer waren dat er in België 0,6, in Nederland 0,3 (waarbij voor Nederland alleen de zandige Noordzeekust is meegenomen). Voorlopige cijfers van onze zuiderburen laten zien dat een kwart van de bruinvissen om het leven is gekomen door verdrinking in visnetten. Dat komt ongeveer overeen met wat Nederlandse studies tot nog toe lieten zien. Uit ons land zijn nog geen resultaten van onderzoek bekend. Het meerjarig bruinvissterfteonderzoek, uitgevoerd door de afdeling Dierpathologie van de Universiteit Utrecht, vindt echter nog steeds plaats. Het is mogelijk dat het aantal bruinvissen in de zuidelijke Noordzee nog altijd toeneemt; de hogere aantallen dode dieren op de kust zijn daar dan een logisch gevolg van.

    Dit maal zijn er uit het Deltagebied 35 bruinvissen gemeld, van de Hollandse kust eveneens 35 en van het waddengebied maar liefst 29 (Texel 10, Vlieland 2, Terschelling 5, Ameland 5, Schiermonnikoog 2, Rottumeroog 1, Engelsmanplaat 1, Den Oever 1 en Zurich 2). Het aantal beschadigde bruinvissen op Goeree bleef onverminderd hoog, met ook in deze maand 18. Misschien wel passend bij het maandrecord was een record aan levend gestrande bruinvissen, namelijk 6 (6 april Texel, 11 april Schier, 13 april 's-Gravenzande én Noordwijk, 16 april Zandvoort, 27 april Renesse). Alle zijn spoedig na stranden overleden.

    Er is deze maand ook een tuimelaar gemeld (Texel 20 april), maar dat was een vondst van een wervel van een niet heel recent gestorven dier.