Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2020

    Maandoverzicht april 2012

    Eindelijk wat rust op het strand: in april zijn tot nog toe (3 mei; informatie uit het noorden van het land nog niet ontvangen) 31 bruinvissen gestrand, minder dan het gemiddelde sinds 2005 (39). De schommelingen in de maanden april over de afgelopen jaren zijn echter wel enorm, met 13 als minimum in 2008 en 71 als maximum in 2006. April volgt daarmee eindelijk het normale strandingspatroon, waarbij er minder strandingen zijn dan in maart. Er zijn geen andere soorten gemeld.

    De vondsten waren als volgt over het land verdeeld: 13 op de Zuid-Hollandse/Zeeuwse eilanden, 12 op de Hollandse vastelandskust en 6 in het waddengebied (1 Texel, 1 Ameland, 2 Rottumeroog en 2 Engelsmanplaat).

    De laatste ernstig beschadigde bruinvissen rond de punt van Voorne spoelden eind maart aan, hoewel van twee kadavers uit die contreien, beide van 9 april, geen opgave is gedaan van de conditie waarin de kadavers verkeerden. Hoewel er deze maand, zoals gebruikelijk, wel her en der ernstig beschadigde bruinvissen aanspoelden, was er gelukkig geen sprake meer van grootschalige strandingen. Levende dieren zijn evenmin gemeld.