Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2020

    Maandoverzicht april 2011

    De aantallen in april zijn met 32 gestrande walvissen iets gedaald ten opzichte van maart. Dat is minder dan vorig jaar april (38) en, geheel in lijn der verwachtingen, ook minder dan in maart. Gemiddeld sinds 2006 waren er ruim 36 aprilstrandingen. De topaprilmaand viel in 2006, met 69. De tellers in Zeeland/Zuid-Hollandse eilanden hebben de schade van maart ingehaald en meldden nu 14 strandingen, die aan de Hollandse kust 9 en die op de Wadden eveneens 9. Op de binnenwateren in het Deltagebied werden drie bruinvissen gevonden en in de Waddenzee werd, mede omdat er weer vogelwakers aanwezig zijn, ook een kadaver aangetroffen op Griend. Spectaculair was de rotte bruinvis van 150 cm op Terschelling op 17 april met een gave foetus in de baarmoeder. Zie de foto's bij de melding elders op deze website.

    Er zijn deze maand drie bijzondere soorten gevonden: een vermoedelijke witsnuitdolfijn op 14 april op Terschelling (nr 211 voor ons land), een dwergvinvis op 3 april bij Breskens (nr 31) en een levende gewone dolfijn op 17 april bij Oostvoorne, die echter spoedig de geest heeft gegeven (nr 76, maar pas de derde sinds 2000). Er zijn deze maand dus 29 bruinvissen gevonden, maar geen enkele levende.