Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2020

  Levende bultrug in Nederlandse kustwateren: oproep tot gecoördineerd beleid

  Al enkele maanden zwerft er minstens één jonge bultrug in de Nederlandse kustwateren. Af en toe komen er waarnemingen binnen, soms goed gedocumenteerd met foto's of filmbeelden, soms zijn het ongevalideerde geruchten. Bij Scheveningen, Texel en Terschelling/Ameland kon worden geconstateerd dat het om een soepel bewegend, kennelijk fit, jong dier gaat. De reacties op deze bultrug verschillen nogal, maar het is belangrijk dat het dier hier rustig voedsel kan zoeken.

  Er zijn geen redenen te veronderstellen dat het dier in de problemen is, het is geen dier dat de verkeerde afslag heeft genomen. Bultruggen kunnen heel goed navigeren in ondiep water en langs zandige kusten, zij zijn niet gebonden aan diep water (het zijn geen potvissen!).  Bultruggen nemen snel in aantal toe ten zuiden van Ierland, in Het Kanaal en sinds 2003 ook in Nederlandse wateren.

  Bultruggen zijn baleinwalvissen en in dit deel van de wereld viseters. De bultrug die nu bij ons vertoeft zal plekken moeten vinden waar gemakkelijk en effectief water kan worden gefilterd om jonge haring, sprot, zandspiering, of misschien wel grondels te eten om in leven te blijven. In de westelijke Waddenzee, bij Texel, zocht het dier daar tevergeefs naar, elders langs de kust zijn de kansen op succes groter.

  Het is van fundamenteel belang het dier zoveel mogelijk met rust te laten en niet een bepaalde kant op te drijven. Gaan kijken, fotograferen en gewoon mooi vinden is prima, opdrijven richting dieper water zal het dier meer stress bezorgen dan goed voor hem is.

  Kees Camphuysen, Koninklijk NIOZ, 0222 369488, kees.camphuysen@nioz.nl