Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2020

    Jaagt grijze zeehond op bruinvis?

    Al sinds het aantal dode bruinvissen op onze kust toeneemt, worden we bij tijd en wijle geconfronteerd met ernstig beschadigde bruinvissen. Aanvankelijk kreeg de visserij de schuld (uit een net gesneden bijvangstslachtoffer), tegenwoordig denkt men ook wel aan schade door schepen tijdens werkzaamheden op zee. Recent is er een nieuwe theorie: in België zijn in september 2011 twee bruinvissen gestrand waarvan men sterke aanwijzingen heeft dat ze zijn toegetakeld door een grijze zeehond. Dat zou een nieuw fenomeen zijn voor onze kusten, maar ook wereldwijd.

    In hun artikel maken Jan Haelters c.s. met grondig speurwerk aannemelijk dat de in Belgie gevonden bruinvissen inderdaad door grijze zeehonden zijn 'aangepakt'. Met deze nieuwe kennis gaan in Nederland gemaakte foto's van op dergelijke wijze toegetakelde bruinvissen opnieuw bekeken worden. Het is in ieder geval voorbarig om nu al te stellen dat alle opengescheurde bruinvissen zijn gepakt door grijze zeehonden.

    Op 15 februari 2011 maakte N. Koster vanaf de Hondsbossche Zeewering foto's van een grijze zeehond die aan een dode bruinvis knabbelde (zie pagina 28 van het bruinvisbeschermingsplan). Of die de bruinvis ook gedood had, is onbekend. Eveneens recent is het bericht van een 'zeehond' (soort onbekend) die een in zee staande hond had gegrepen en dermate verwond dat het dier uit zijn lijden moest worden verlost. Bruinvissen zijn betrekkelijk trage zwemmers, die zich op geen enkele manier kunnen verdedigen. Zou de grijze zeehond, bij het grote aanbod aan weerloze bruinvissen, in de gaten hebben gekregen dat ze een aantrekkelijke, makkelijk te vangen prooi vormen? Het is ook mogelijk dat slechts een enkel volwassen mannetje zich hierop heeft gespecialiseerd, want het vergt niet alleen behendigheid om zo'n grote prooi te overmeesteren, maar ook enorme kracht om de huid open te scheuren.

    Vangen van andere zeezoogdieren door grijze zeehonden is dus nieuw. Het was wel bekend dat zowel gewone als grijze zeehonden soms op vogels jagen.