Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2023

  Literatuur

  In deze lijst zijn zoveel mogelijk referenties opgenomen die betrekking hebben op walvisachtigen in Nederland in de breedste zin van het woord. In enkele gevallen zijn steekwoorden (keywords) toegevoegd tussen vierkante haken [...], waarmee gerichter op onderwerp gezocht kan worden. Referenties met meer dan twee auteurs zijn op jaar gerangschikt (dus niet alfabetisch!).

  De lijst telt meer dan duizend verwijzingen. Hij is chronisch incompleet, maar we streven naar perfectie. Eenieder die aanvullingen heeft wordt vriendelijk verzocht deze te melden bij walvisstrandingen@naturalis.nl. Kopieën, overdrukken of pdf's worden zeer op prijs gesteld.

  Aarts G., A.M. von Benda-Beckmann, K. Lucke, H.Ö. Sertlek, R. van Bemmelen, S.C.V. Geelhoed, S. Brasseur, M. Scheidat, F.P.A. Lam, H. Slabbekoorn & R. Kirkwood 2016. Harbour porpoise movement strategy affects cumulative number of animals acoustically exposed to underwater explosions. Marine Ecology Progress Series 557: 261-275. [Phocoena]

  Addink M. 1991. Tuimelaar van Brouwersdam dood. Zoogdier 2: 32. [Tursiops truncatus]

  Addink M. 1994. Sperm whale strandings - Netherlands. European Cetacean Society Newsletter 22: 8. [Physeter macrocephalus]

  Addink M. & C. Smeenk 1989. Stranding records of the harbour porpoise Phocoena phocoena in the Netherlands, 1970-1987. In: P.G.H. Evans & C. Smeenk (eds.). European research on cetaceans - 3. Proceedings of the Third Annual Conference of the European Cetacean Society, La Rochelle, France, 24-26 February 1989. Leiden: 111-114.

  Addink M. & C. Smeenk 1990. De tuimelaar van de Brouwersdam. Zoogdier 1(4): 23-25. [Tursiops truncatus]

  Addink M.J. & C. Smeenk 1997. Analysis of harbour porpoise Phocoena phocoena stranding records in the Netherlands 1920-1994. European Research on Cetaceans 10: 225.

  Addink M.J. & C. Smeenk 1999. The harbour porpoise Phocoena phocoena in Dutch coastal waters: analysis of stranding records for the period 1920-1994. Lutra 41: 55-80.

  Addink M.J. & C. Smeenk 2000. The harbour porpoise Phocoena phocoena in Dutch coastal waters: analysis of stranding records for the period 1920-1994. Lutra 2000 (extra nummer): 5.

  Addink M.J. & C. Smeenk 2002. De come-back van de bruinvis. In: R. Lange, A. Martens, K. Schulte Fischediek & F. van der Vliet (red.). Op zoek naar zoogdieren. 50 jaar Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, 1952-2002: 110-111. KNNV Uitgeverij, Utrecht / Vereniging voor ZOogdierkunde en Zoogdierbescherming, Arnhem.

  Addink M.J., M. Garcia Hartmann & C. Smeenk 1995. The harbour porpoise Phocoena phocoena in Dutch waters: life history, pathology and historical records. International Whaling Commission Scientific Community Document, IWC SC/47/SM5, 1-8.

  Addink M.J., M. Garcia Hartmann, C. Smeenk, P. Mulder & A.J.L.M. Verhoeven 1993. Aspects of biology and pollutant levels in harbour porpoises Phocoena phocoena (L.) stranded on the Dutch coast, 1990-1993. In: Anonymus. Abstracts of the tenth biennial conference on the biology of marine mammals. Galveston, Texas, USA, November 11-15: 20.

  Addink M.J., M. Garcia Hartmann, C. Smeenk, P. Mulder & A.J.S.M. Verhoeven 1994. Aspects of biology and pollutant levels in harbour porpoises Phocoena phocoena stranded on the Dutch coast, 1990-1993. in: P.G.H. Evans (ed.). European research on cetaceans -8. Proceedings of the Eighth Annual Conference of the European Cetacean Society, Montpellier, France, 2-5 March 1994. Lugano: 213.

  Addink M.J., M. Garcia Hartmann & C. Smeenk 1995. The harbour porpoise Phocoena phocoena in Dutch waters: Life history, pathology and historical records. International Whaling Commission, Document SC/47/SM5: 1-8.

  Addink M.J., T.B. Sorensen & M. Garcia Hartmann 1995. Aspects of reproduction and seasonality in the harbour porpoise from Dutch waters. In: A.S. Blix, L. Walloe & O. Ulltang (eds.). Whales, seals, fish and man. Proceedings of the International Symposium on the Biology of Marine Mammals in the North East Atlantic. Tromso, Norway, 29 November - 1 December 1994. Elsevier, Amsterdam: 459-464. [Phocoena]

  Addink M.J., A.S. Couperus & M. Garcia Hartmann 1996. Parameters of life history of by-caught East Atlantic white-sided dolphins (Lagenorhynchus acutus). European Research on Cetaceans 9: 264.

  Addink M.J., M. Garcia Hartmann & A.S. Couperus 1996. Some life-history parameters of white-sided dolphins Lagenorhynchus acutus, by-caught in the east Atlantic. International Whaling Commission, document SC/48/SM1: 1-7.

  Addink M.J., T.B. Sorensen & M. Garcia Hartmann 1996. Recent and historical aspects of reproduction and seasonality in the harbour porpoise Phocoena phocoena from Dutch waters. European Research on Cetaceans 9: 215.

  Addink M., M. Garcia Hartmann & B. Couperus 1997. A note on life-history parameters of the Atlantic white-sided dolphin (Lagenorhynchus acutus) from animals bycaught in the northeastern Atlantic. Report of the International Whaling Commission 47: 637-639.

  Addink M.J., T.B. Sorensen & M. Garcia Hartmann 1999. Reproduction, seasonality and lactation in harbour porpoises from Dutch waters. European Research on Cetaceans 12: 295. [Phocoena]]

  Adema H. 1993. Een bruinvis aangespoeld te Noordwijk. Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, Convo Afdeling Leiden 1993(1): 12-13. [Phocoena]

  Adema J.P.H.M. 1981. C.S. - Journaal. Het Zeepaard 40: 94-105. [Phocoena, Physeter macrocephalus]

  Altena W.P. 1966. Witte Walvis in de Rijn. ’t V.O.-Journaal 20: 208. [Delphinapterus leucas]

  Andersen L.W. 1993. The population structure of the harbour porpoise, Phocoena phocoena, in Danish waters and part of the North Atlantic. Marine Biology 116: 1-7.

  Andersen L.W., D.E. Ruzzante, M. Walton, P. Berggren, A. Bjørge & C. Lockyer 2001. Conservation genetics of harbour porpoises, Phocoena phocoena, in eastern and central North Atlantic. Conservation Genetics 2: 309-324.

  Anonymus 1825. Walvischaardige dieren op de Zeeuwsche stroomen. Algemeene Konst- en Letterbode voor het jaar 1825 (1): 250-252.

  Anonymus 1835 [= J.G.S. van Breda & H. Schlegel] Rorqual op onze kusten. Algemeene Konst- en Letterbode (43): 235-236.

  Anonymus 1856. Catalogue des Musées d'Histoire naturelle et d'Anatomie comparée délaissés par feu M.N.-C. de Fremery, Docteur en Médecine et Professeur à l'Université d'Utrecht, et feu M.T.-D. Schubart, Prosecteur à l'Université et à l'Ecole Vetérinaire d'Utrecht: 1-51.

  Anonymus 1889. [Premiën voor het dooden van schadelijke dieren.] Verslag van den staat der Nederlandsche zeevisscherijen. 1888-1889: 66-71. Gebroeders Van Cleef, ’s Gravenhage.

  Anonymus 1957. Dode dolfijn dook op in Veere. PZC 9 augustus 1957. [Mesoplodon bidens]

  Anonymus 1965. Schedel van een tuimelaar. Veld en Vitrine 27: 2 [Tursiops truncatus]

  Anonymus 1966. Leeuwarder Courant [vanaf 20 mei ten minste vijftien artikelen; Delphinapterus leucas]

  Anonymus 1966. Leidsche Courant. [vanaf 20 mei ten minste vier artikelen; Delphinapterus leucas]

  Anonymus 1966. Volkskrant. [vanaf 21 mei ten minste zes artikelen; Delphinapterus leucas]

  Anonymus 1966. Witte dolfijn in Nederland. Nieuwe Rotterdamse Courant 21 en 24 mei 1966. [Delphinapterus leucas]

  Anonymus 1969. Een Witsnuitdolfijn op Terschelling. Schylge myn Lântse 1: 14-15. [Lagenorhynchus albirostris]

  Anonymus 1970. [Artikelen over de op 3 januari 1970 bij Breskens gestrande potvis.] De Tijd 8 januari. [Physeter macrocephalus]

  Anonymus 1970. [Artikelen over de op 3 januari 1970 bij Breskens gestrande potvis.] De Volkskrant, Nieuwe Rotterdamsche Courant 7 januari. [Physeter macrocephalus]

  Anonymus 1970. [Artikelen over de op 3 januari 1970 bij Breskens gestrande potvis.] Nieuwe Rotterdamse Courant, Rotterdams Nieuwsblad, Algemeen Dagblad, De Tijd, Het Vrije Volk, Algemeen Handelsblad, Trouw, Het Parool, De Volkskrant 5 januari. [Physeter macrocephalus]

  Anonymus 1970. Potvis voor Museum van Natuurlijke Historie. Directeur Brongersma kocht 40 ton vis. Interactie (Ministerie van C.R.M.) 4(1): 6. [Physeter macrocephalus]

  Anonymus 1975. Walvissen. Natuur en Museum 19(4): 6-16.

  Anonymus 1975. Jonas, de walvis …. en de bruinvis. NRC Handelsblad 26 mei 1975. [Physeter macrocephalus, Phocoena]

  Anonymus 1976.Een zeldzame walvisprent toegevoegd aan de collectie van de Kennemer Oudheidkamer. Ledenbulletin historisch genootschap "Midden-Kennemerland" 3: 3-6. (Physeter macrocephalus]

  Anonymus 1982. Witte dolfijn in Oosterschelde. Huid en Haar 1: 135. [Delphinapterus leucas]

  Anonymus 1985. Bruinvis in haven van Harlingen. Huid en Haar 4: 42-43. [Phocoena]

  Anonymus 1990. Cetaceans, pinnipeds and other animals (southern North Sea only). Sula 4: 118-120.

  Anonymus 1990. Cetaceans, pinnipeds and other animals September-November 1990. Sula 4: 159-160.

  Anonymus 1991. Cetaceans, pinnipeds and other animals December 1990 - March 1991. Sula 5: 39-40.

  Anonymus 1991. Cetaceans and pinnipeds, June - August 1991. Sula 5: 123-124.

  Anonymus 1991. Cetaceans and pinnipeds, September - November 1991. Sula 5: 167-168.

  Anonymus 1993. Waarnemingen van zeezoogdieren. Sula 7: 160.

  Anonymus 1993. Butskop in de branding. Ecomare Zeehondenkrant, winter 1993: 3.

  Anonymus 1995. Zoogdieren van zee en kust. Zoogdier 6(3): 8-13.

  Anonymus 1997. Een maand zeezoogdierstrandingen: drie bruinvissen en een witsnuitdolfijn. Straatgras 9: 1. [Phocoena, Lagenorhynchus albirostris]

  Anonymus 1997. Twee dolfijnen in de Brittanniëhaven. Thuishaven Personeelsblad 38(2): 1, 5. [Delphinus delphis]

  Anonymus 2003. Dolfijn naar zee geleid. De Reddingboot 179: 22. [Tursiops truncatus]

  Anonymus 2005. Spitssnuitdolfijn van Blainville voor het eerst gestrand in Nederland. Zoogdier 16(2): 19. [Mesoplodon densirostris]

  Anonymus 2009. Oosterschelde herbergt veertig bruinvissen. PZC 21 september 2009. [Phocoena]

  Anonymus 2010. Bruinvis definitief in Oosterschelde. NRC 25 mei 2010. [Phocoena]

  Anonymus 2010. Dode bruinvis en levende zeehond aangespoeld. Weekendkrant Katwijk, vrijdag 12 februari 2010. [Phocoena]

  Anonymus 2010. Orka zwemt rond in de Waddenzee. Sp!ts 24 juni 2010. [Orcinus orca]

  Anonymus 2010. Het gaat beter met orka Morgan. Metro 29 juni 2010. [Orcinus orca]

  Anonymus 2011. Jonge witsnuitdolfijn overleeft stranding niet. NRC 6 december 2011. [Lagenorhynchus albirostris]

  Anonymus 2011. Containerschip neemt bijzondere vracht mee. Sp!ts, 31 augustus 2011. [Balaenoptera physalus]

  Anonymus 2011. Bruinvis aangespoeld. Zandvoortse Courant 25 augustus 2011. [Phocoena]

  Anonymus 2016. Potvissen gestrand op texel. Zoogdier 27(1): 22

  Anonymus 2016. Dode vinvis in de haven van Gent. Zoogdier 27(1): 22

  Anonymus 2016. Twee bultruggen voor de Belgische kust. Zoogdier 27(1): 22

  Anselmo S. & P.J.H. van Bree 1996. Shark predation on harbour porpoise Phocoena phocoena, in the North Sea. Sula 9: 23-25.

  ASCOBANS 2005. Recovery plan for harbour porpoise (Phocoena phcoena) in the North Sea. Document AC 12/Doc.17. ASCOBANS, Bonn.

  Arts F. 2008. Trends en verspreiding van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat 1991-2007. Rapport RWS Waterdienst 2008.058. Vlissingen. [Phocoena, Lagenorhynchus albirostris]

  Arts F. 2009. Trends en verspreiding van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat 1991-2008. RWS Waterdienst BM 09-08. Vlissingen. [Phocoena]

  Arts F. 2010. Trends en verspreiding van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat 1991-2009. BM 10.17. RWS Waterdienst. Vlissingen. [Phocoena]

  Arts F. 2011. Trends en verspreiding van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat 1991-2010. Rapport BM 11.19. RWS Waterdienst. Vlissingen. Phocoena, Lagenorhynchus albirostris]

  Arts F.A. & C.M. Berrevoets 2005. Monitoring van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat 1991-2005: Verspreiding, seizoenspatroon en trend van zeven soorten zeevogels en de Bruinvis. Report RIKZ/2005.032, Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ, Middelburg. [Phocoena]

  Arts F.A., S. Lilipaly & R.C.W. Strucker 2014. Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2012 / 2013. RWS Centrale Informatievoorziening BM 14.11, Vlissingen. [Phocoena]

  Arts F.A., S. Lilipaly & R.C.W. Strucker 2016. Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2014 / 2015. Report BM 16.09. RWS Centrale Informatievoorziening , Lelystad, The Netherlands. [Phocoena]

  Asselberg R. 1982. Een subfossiele schedel van een grijze walvis uit de Noordzee (samenvatting voordracht) Lutra 24: 30-31. [Eschrichtius robustus]

  Asselberg R. 1984. Nederlandse terminologie over zeezoogdieren rond 1900. Marswin 5: 65-71.

  Ates R. 2005. Bruinvissen bij de Plompe Toren. Het Zeepaard 65: 122. [Phocoena]

  Au W.W.L., R.A. Kastelein, T. Rippe & N.M. Schooneman 1999. Transmission beam pattern and echolocation signals of a harbor porpoise (Phocoena phocoena). Journal of the Acoustical Society of America 106: 3699-3705.

  Au W.W.L., R.A. Kastelein, K.J. Benoit-Bird, T.W. Cranford & M.F. McKenna 2006. Acoustic radiation from the head of echolocating harbor porpoises (Phocoena phocoena). Journal of Experimental Biology 209: 2726-2733.

  Au W.W.L., K.J. Benoit-Bird & R.A. Kastelein 2007. Modeling the detection range of fish by echolocating bottlenose dolphins and harbor porpoises. Journal of the Acoustical Society of America 121: 3954-3962. [Phocoena, Tursiops truncatus]

  Au W.W.L., B.K. Branstetter, K.J. Benoit-Bird & R.A. Kastelein 2009. Acoustic basis for fish prey discrimination by echolocating dolphins and porpoises. Journal of the Acoustical Society of America 126: 460-467. [Phocoena, Tursiops truncatus]

  Autenrieth M., A. Ernst, R. Deaville, F. Demaret, L. IJsseldijk, U. Siebert & R. Tiedemann 2017. Putative origin and maternal relatedness of male sperm whales (Physeter macrocephalus) recently stranded in the North Sea. Mammalian Biology 88: 156-160.

  Baayens N. 1976. Walvissen in nood! Lantaarnreeks, 8. J.H. Kok, Kampen.

  Bakker G. 1826. Eenige woorden over de waarde der ondervinding, ter geleide van waarnemingen over wormen, bijzonder in het hart en de luchtvaten van bruinvisschen.; Bijdrage tot de Natuurkundige Wetenschappen 1:449-475. [parasites]

  Bakker J. & C. Smeenk 1987. Time-series analysis of Tursiops truncatus, Delphinus delphis, and Lagenorhynchus albirostris strandings on the Dutch coast. European Cetacean Society Newsletter 1: 14-19.

  Bakker J. & C. Smeenk 1990. Dolphins on the Dutch coast: an analysis of stranding records. Lutra 33: 190.

  Bakker J. & C. Smeenk 1990. Dolphins on the Dutch coast: an analysis of stranding records. In: P.G.H. Evans, A. Aguilar & C. Smeenk (eds.). Proceedings 4th Annual Conference European Cetacean Society, Palma de Mallorca. European Research on Cetaceans 4: 49-52.

  Bakkers S. & N.A.M. Tuhuteru 2016. Photo-identification of harbour porpoises in the Eastern Scheldt. Internal report Stichting Rugvin, Velp, The Netherlands.

  Bakkers S., N. Tuhuteru, W.J. Strietman & F. Zanderink 2016. Harbour porpoise photo-ID in the Eastern Scheldt, The Netherlands. Posterpresentatie ECS-conferentie Madeira, 12-16 maart 2016.

  Baptist H.J.M. 1987. Waarnemingen van zeezoogdieren in de Nederlandse sector van de Noordzee Lutra 30: 93-104.

  Baptist H. 1992. Witsnuitdolfijnen Lagenorhychus albirostris in de Westerschelde. Sula 6: 59.

  Baptist H. & R. Witte 1996. Opmerkelijke foerageer-methode van bruinvissen. Zoogdier 7(3): 9-11. [Phocoena]

  Baptist H.J.M. & P.A. Wolf 1993. Atlas van de vogels van het Nederlands Continentaal Plat. Rapport DGW-93-013. Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren, Middelburg. [Phocoena, Lagenorhynchus albirostris]

  Baptist H.J.M., C. Camphuysen & M. Leopold 1990. Sea mammal sightings in the Netherlands. International Whaling Commission, Document SC/42/SM54: 1-3.

  Baptist H., C. Camphuysen & M. Leopold 1990. Sea mammal sightings in the Netherlands. Pp. 31-33. In: P.G.H. Evans, A. Aguilar & C. Smeenk (eds). European Research on Cetaceans. 4. Proceedings of the fourth annual conference of he European Cetacean Society, Palma de Mallorca, Spain, 2-4 March 1990.

  Baptist H.J.M., R.H. Witte & P.A. Wolf 1998. Harbour porpoise Phocoena phocoena monitoring on the Dutch sector of the North Sea. In: P.G.H. Evans, E.C.M. Parons & S.L. Clark (eds.). European research on Cetaceans 11. Proceedings of the eleventh annual conference of the European Cetacean Society, Stralsund, Germany, 10-12 March 1997: 105-108.

  Baptist M.J., M.F. Leopold, J.P. Verdaat, M.E.B. van Puijenbroek & N. Janinhoff 2021. Monitoring walviskadaver Rottumerplaat. Wageningen Marine Research-rapport no. C103/21. https://doi.org/10.18174/559105 [Balaenoptera acutorostrata]

  Baptist N., M.F. Leopold & H. Verdaat 2022. Hoe een walviskadaver vergaat op Rottumerplaat. Zoogdier 33(2): 6-8. [Balaenoptera acutorostrata]

  Barret T., I.K.G. Visser, L. Mamaev, L. Goatley, M.F. van Bressem & A.D.M.E. Osterhaus 1993. Dolphins and porpoise morbilliviruses are genetically distinct from phocine distemper viruses. Virology 193: 1010-1012. [Phocoena]

  Barthelmess K. 1989. The sperm whales Physeter macrocephalus at Berckhey in 1598 and on the Springersplaat in 1606 - a discovery in early iconography. Lutra 32: 185-192.

  Barthelmess K. 1995. Serienstrandungen von Pottwalen an den Nordseeküsten. Deutsche Schifffahrt 17: 6-10. [Physeter macrocephalus]

  Barthelmess K. 1995. The whale stranded near Haarlem in August 1531 identified as a rorqual Balaenoptera sp. Lutra 38: 22-29.

  Barthelmess K. 1997. An unrecorded broadside commemorating cetacean strandings on the Dutch and Flemish coasts 1519 to 1617. Lutra 40: 9-19.

  Barthelmeß K. & J. Münzing 1991. Monstrum horrendum. Wale und Walstrandungen in der Druckgraphik des 16. Jahrhunderts und ihr motivkundlicher Einfluß. I. Aufsatzteil. II. Katalogteil. III. Referenzteil. Schriften des Deutschen Schiffahrtsmuseums 29: 1-220.

  Barthelmess K. & J. Münzing 1997. Monstrum horrendum. Wale und Walstrandungen in der Druckgraphik des 16. Jahrhunderts und ihr motivkundlicher Einfluss. Kabel, Hamburg: 1-220. [Physeter macrocephalus]

  Beeftink W.G. 1995. Cornelis Braakman, een Zeeuwse dorpsonderwijzer en natuurwetenschapper. Archief Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen: 157-159.

  Beekman F. 1997. Bot noordkaper op het strand. Sterna 42: 81-82. [Balaena glacialis]

  Beerman A.S. 2010. The diet of harbour porpoises (Phocoena phocoena) from the Dutch North Sea, with special reference to the prey family Gobiidae. MSc-thesis, report number 004/2010. Wageningen University.

  Begeman L., A. Gröne & L. Wiersma 2010. Postmortaal onderzoek van in Nederland gestrande bruinvissen van december 2009 tot november 2010. Rapport 2010, Departement Pathobiologie, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, the Netherlands.

  Begeman L., A. Gröne & S. Hiemstra 2011. Postmortaal onderzoek van bruinvissen uit Nederlandse wateren van 2009 tot 2011. Rapport 2011, Departement Pathobiologie, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht. [Phocoena]

  Begeman L., A. Gröne & S. Hiemstra 2012. Postmortaal onderzoek van bruinvissen uit Nederlandse wateren van 2009 tot 2012. Report 2012, Department Veterinary Pathology, Utrecht University.

  Begeman L., J.A.St. Leger, D.J. Blyde, T.P. Jauniaux, S. Lair, G. Lovewell, S. Raverty, H. Seibel, U. Siebert, S.L. Staggs 2012. Intestinal volvulus in cetaceans. Veterinary Pathology 50: 590-596. [doi.org/10.1177/0300985812465327]

  Begeman L., L.L. IJsseldijk & A. Gröne 2013 Postmortaal onderzoek van bruinvissen (Phocoena phocoena) uit Nederlandse wateren van 2009 tot 2013. Rapport 2014, Departement Pathobiologie, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht.

  Bekker J.P. 1990. Butskop op de Westerschelde. Zoogdier 1(3): 11-13. [Hyperoodon ampullatus]

  Bekker J.P. 1990. Tuimelaar als zomergast. Zoogdier 1(3): 45. [Tursiops truncatus]

  Benoit-Bird K.J., W.W.L. Au & R.A. Kastelein 2006. Testing the odontocete acoustic prey debilitation hypothesis: No stunning results. Journal of the Acoustical Society of America 120: 1118-1123.

  Berges B.J.P., S.C.V. Geelhoed, M. Scheidat & J. Tougaard 2019. Quantifying harbour porpoise foraging behaviour in CPOD data: identification, automatic detection and potential application. Wageningen Marine Research report C039/19, Wageningen, IJmuiden. [Phocoena] 

  Bergman M.J.N. & M.F. Leopold 1992. De ecologie van de kustzone van Vlieland en Terschelling. Rapport 1992-2, Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Den Burg, Texel: 1-51. [Phocoena]

  Bergmans W.A.G.M. 1973. De moord op walvissen. Spiegel der Natuur 4: 21-24.

  Berkhemer A.W. 2013. Pox like lesions on harbour porpoises (Phocoena phocoena) stranded along the Dutch coast. Doctoral thesis, Faculty of Veterinary Medicine, University of Utrecht.

  Berrevoets C.M., R.C.W. Strucker, F. Arts, S. Lilipaly & P.L. Meininger 2005. Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2003/2004, inclusief de tellingen in 2002/2003. Report 2005.011, RIKZ, Middelburg. [Phocoena]

  Berrow S. & P. Whooley 2022. Managing a dynamic North Sea in the light of its ecological dynamics: increasing occurrence of large baleen whales in the southern North Sea. Journal of Sea Research 182: 102186 [https://doi.org/10.1016/j.seares.2022.102186] [Balaenoptera physalus, Megaptera novaeangliae]

  Besseling E., E.M. Foekema, J.A. Van Franeker, M.F. Leopold, S. Kühn, E.L. Bravo Rebolledo, E. Heße, L. Mielke, J. IJzer, P. Kamminga & A.A. Koelmans 2015. Microplastic in a macro filter feeder: Humpback whale Megaptera novaeangliae. Marine Pollution Bulletin 95: 248-252.

  Bijnsdorp R. 1992. Bruinvissen in de Noordzee. Grasduinen 1992(7): 46-47. [Phocoena]

  Bijsterbosch M. & M. Hermus 2014. A peek into harbour porpoise strandings. Necropsy findings of Dutch stranded harbour porpoises (Phocoena phocoena) in periods of high strandings frequency. Unnumbered Report Van Hall Larenstein & Utrecht University, Leeuwarden.

  Bjorge A.J. 1996. Conservation of marine mammal population: single species protection or ecosystem management. Wadden Sea Newsletter 1996(2): 7-11. [Phocoena]

  Bleyenberg R. 1977. Zoogdieren op de Westerschelde. De Steltkluut 7: 67-68.

  Bleyenberg 1982. Herinneringen van Flor de Lee uit Lillo. Steltkluut 12: 14-15. [Phocoena, Westerschelde]

  Bloksma N. 1992. Strandingen van walvissen en dolfijnen. Ecomare Zeehondenkrant, zomer 1992: 2.

  Blom P. 1989. PCB's en chloorbevattende pesticiden in bruinvissen. Projectgroep Chemie en Milieu. Subfaculteit scheikunde, Rijksuniversiteit Leiden, C.C.E. Special Report Series, 89-02: 1-44. [Phocoena]

  Boer E.P. 2003. Bruinvissen langs de Friese kust. Twirre 14: 128. [Phocoena]

  Booij J. 2004. Improving the Dutch part of the North Sea as a cetacean habitat. Rapport Stichting De Noordzee: 1-85. Utrecht. [Phocoena]

  Boomsma K. 2009. Witsnuitdolfijn schaarser in de Noordzee. Metro 27 juli 2009. [Lagenorhynchus albirostris]

  Boon J.P., M. Helle, M. Dekker, H.M. Sleiderink, J.W. de Leeuw, H.J. Klamers, B. Govers, P. Wester & J. de Boer 1996. In-vitro biotransformation of chlorinated bornanes (toxaphene) in hepatic microsomes of marine mammals and birds. Influence on bioaccumulation and mutagenecity. Organohalogen Compounds 28: 416-421. [Lagenorhynchus albirostris, Physeter macrocephalus]

  Boon J.P., J. van der Meer, C.R. Allchin, R.J. Law, J. Klungsoyr, P.E.G. Leonards, H. Spliid, E. Storr-Hansen, C. McKenzie & D.E. Wells 1997. Concentration-dependent changes of PCB patterns in fish-eating mammals: structural evidence for induction of cytochrome P450. Archives of the Environment Contamination Toxicology 33: 298-311. [Delphinus, Phocoena, Tursiops]

  Boon J.P., W.E. Lewis, M.R. Tjoen-A-Choy, C.R. Allchin, R.J. Law, J. de Boer, C.C. ten Hallers-Tjabbes & B.N. Zegers 2002. Levels of polybrominated diphenyl ether (PBDE) flame retardants in animals representing different trophic levels of the North Sea food web. Environmental Science & Technology 36: 4025-4032. [Phocoena]

  Boonstra M., Y. Radstake, K. Rebel, G. Aarts & C.J. Camphuysen 2013. Harbour porpoises (Phocoena phocoena) in the Marsdiep area, The Netherlands: new investigations in a historical study area. Lutra 56: 59-71.

  Boot W.J.J. 1987. De Nederlandsche Maatschappij voor de Walvischvaart. De Bataafsche Leeuw, Amsterdam.

  Borgsteede F.H.M. 1991. Parasitological examination. Proceedings of the First European Ceatacean Society (ECS) Workshop on cetacean pathology: Dissection techniques and tissue sampling. Leiden, 13-14 September 1991. ECS-Newsletter 17: 11-16.

  Borgsteede F.H.M., C.P.H. Gaasenbeek & J.N. van der Linden 1991. Investigations on the endoparasites of harbour porpoises (Phocoena phocoena L., 1758) stranded on the Dutch coast. Posterpresentatie Nederlandse Vereniging voor Parasitologie, Najaarsvergadering Boxmeer 8 november 1991.

  Bosch H.C.J. 1999. De Needsche Berg: de vondst van een kleine walvisschedel. Cranium 16: 77-83.

  Boschma H. 1938. Double teeth in the sperm whale (Physeter macrocephalus L.). Zoologische Mededeelingen 20: 211-221.

  Boschma H. 1938. On the teeth and some other particulars of the sperm whale (Physeter macrocephalus L.). Temminckia III: 151-278.

  Boschma H. 1950. Maxillary teeth in specimens of Hyperoodon rostratus (Müller) and Mesoplodon grayi von Haast stranded on the Dutch coasts. — Proceedings van de Sectie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 53(6): 775-778.

  Boschma H. 1951. Some smaller whales. Endeavour 10: 131-135. [Kogia breviceps, Mesoplodon grayi, Hyperoodon ampullatus. Hyperoodon rostratus]

  Boschma H. 1951. Rows of small teeth in ziphoid whales. Zoologische Mededelingen 31: 139-149. [Hyperoodon ampullatus]

  Boschma H. 1951. Remarques sur les Cétacés a dents, et en particulier sur le Cachalot. Bulletin de l'Institut Océanografique 991: 1-28. [Physeter macrocephalus, Kogia breviceps Hyperoodon laticeps, Hyperoodon ampullatus, Ziphius cavirostris, Mesoplodon grayi, Mesoplodon layardi]

  Boschma H. 1951. Faunistische mededeling. De Levende Natuur 54: 51-56. [Hyperoodon ampullatus, Mesoplodon bidens, Mesoplodon grayi]

  Bosscha Erdbrink D.P. 1993. Carnivora and a whale; fossils from the Loowaard and the Rhederlaag. Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Biological Chemical Geological Physical and Medical Sciences. 96: 117-142.

  Bouma K. 2013. Daar is Bruintje, het zeevarken. Volkskrant 4 april 2013: 9.

  Bouwmeester J. 2010. Gestrande hartenbreker. Weekendkrant Katwijk, voorjaar 2010. [Phocoena]

  Brasseur S.M.J.M. 2007. Zeezoogdieren in de Eems, cumulatieve effecten van de activiteiten rond de ontwikkeling van de Eemshaven. Imares-rapport C107/07, Texel. [Phocoena]

  Brasseur S.M.J.M, O.D. Henriksen & P.J.H. Reijnders 2003. First field rapport on the project 'Assessment of the Reference Situation of the Near Shore Windpark (NSW) for Harbour porpoise'. Alterra, Texel. [Phocoena]

  Brasseur S., P. Reijnders, O. Damgaard Henriksen, J. Carstensen, J. Tougaard, J. Teilmann, M. Leopold, K. Camphuysen & J. Gordon 2004. Baseline data on the harbour porpoise, Phocoena phocoena, in relation to the intended windfarm site NSW, in the Netherlands. Alterra-rapport 1043, Wageningen.

  Brasseur S.M.J.M., M. Scheidat, G.M. Aarts, J.S.M. Cremer & O.G. Bos 2008. Distribution of marine mammals in the North Sea for the generic appropriate assessment of future offshore wind farms. Imares-rapport C046-08, Texel. [Phocoena, Tursiops truncatus, Lagenorhynchus albirostris, Balaenoptera acutorostrata]

  Brasseur S., T. van Polanen-Petel, M. Scheidat, E. Meesters, H. Verdaat, J. Cremer & E. Dijkman 2009. Zeezoogdieren in de Eems. Evaluatie van de vliegtuigtellingen en zeezoogdieren tussen oktober 2007 en september 2008. Imares-rapport, Texel. [Phocoena]

  Brasseur S., T. van Polanen-Petel, S. Geelhoed, G. Aarts & E. Meesters 2010. Zeezoogdieren in de Eems 2009; studie naar de effecten van bouwactiviteiten van GSP, RWE en NUON in de Eemshaven in 2009. Imares-rapport C086-10, Texel. [Phocoena]

  Brasseur S., T. van Polanen-Petel, S. Geelhoed, G. Aarts & E. Meesters 2010. Zeezoogdieren in de Eems 2009. Overzicht van de verkregen data. Imares-rapport C023-10, Texel. [Phocoena]

  Brasseur S., G. Aarts, E. Bravo Rebolledo, J. Cremer, F. Fey-Hofstede, S. Geelhoed, H. Lindeboom, K. Lucke, M. Machiels, E. Meesters, M. Scholl, L. Teal & R. Witte 2011. Zeezoogdieren in de Eems; studie naar de effecten van bouwactiviteiten van GSP, RWE en NUON in de Eemshaven in 2010. Imares-rapport C102a/11, Texel. [Phocoena]

  Broekema J.W. 1982. Determineertabel voor tandwalvissen (Odontoceti). Het Zeepaard 42: 94-105.

  Broekema J.W. 1983. Catalogue of Cetacea in the collection of the Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden. Zoologische Mededelingen 57: 67-79.

  Broekema J.W. 1987. On the collecting and exchange of information on cetacean strandings. Lutra 30: 109-112.

  Broekema J.W. 2019. Thar she blows! Determinatietabel voor zeezoogdieren. Het Zeepaard 79: 163-192.

  Brouwer R. 1987. Bruinvissen, waarneming bij Den Oever. De Meerkoet 1987 (3): 4-6. [Phocoena]

  Bryant P.J. 1995. Dating remains of gray whales from the eastern North Atlantic. Journal of Mammology 76: 857-861. [Eschrichtius robustus]

  Buijs D. & W.H. Dudok van Heel 1979. Bodyplan of a male sperm whale (Physeter macrocephalus) stranded near Breskens, Netherlands. Aquatic Mammals 7: 27-32.

  Buise M.A. 1986. Enige gegevens betreffende zeezoogdieren op de Westerschelde tussen 1979 en 1986. De Steltkluut 16: 156.

  Buissink F. 1996. De bruinvis laat zich steeds vaker zien. Noordhollands Landschap 23(4): 6-8. [Phocoena]

  Camalich J., E. Svensson, L.L. IJsseldijk, S. Brasseur, R. Witbaard & S. Schouten 2014. Bulk and amino acid stable isotope analysis of fin whale baleens. Posterpresentatie ECS-conferentie, 5-9 April 2014, Luik, België. [Balaenoptera physalus]

  Camphuysen C.J. 1982. Zeezoogdieren langs de Nederlandse kust. Mededelingen van de Club van Zeetrekwaarnemers 5(2): 6-8. [Phocoena]

  Camphuysen C.J. 1987. Handleiding voor de determinatie van walvisachtigen (Cetacea) in het Noordoost-Atlantisch gebied: 1-32. Eigen uitgave.

  Camphuysen C.J. 1987. Het ontdekken en herkennen van Bruinvissen Phocoena phocoena op zee. Sula 1: 66-72.

  Camphuysen C.J. 1988. Geassocieerd voorkomen van zeevogels en dwergvinvissen (Balaenoptera acutorostrata) in de Noordzee, september 1988. Sula 2: 92-93.

  Camphuysen C.J. 1991. Handleiding voor de determinatie van walvisachtigen Cetacea in de Noordzee. Huid en Haar 10: 2-14.

  Camphuysen C.J. 1991. Het herkennen van de Witflankdolfijn Lagenorhynchus acutus en de Witsnuitdolfijn Lagenorhynchus albirostris op zee. Huid & haar 10: 20-30.

  Camphuysen C.J. 1991. Het herkennen van de bruinvis Phocoena phocoena op zee. Huid & haar 10: 31-37.

  Camphuysen K. 1993. De terugkeer van de bruinvis Phocoena phocoena in Noord-Holland. Nozos-Nieuws 1(4): 3-6.

  Camphuysen C.J. 1993. Waarnemingen van zeezoogdieren. Sula 7: 38-40.

  Camphuysen C.J. 1994. Bruinvis Phocoena phocoena en Tuimelaar Tursiops truncatus terug in Nederlandse wateren? Sula 8: 274-277.

  Camphuysen C.J. 1994. The harbour porpoise Phocoena phocoena in the southern North Sea II: a come-back in Dutch coastal waters? Lutra 37: 54-60.

  Camphuysen C.J. 1994. Waarnemingen van zeezoogdieren. Sula 8: 249-250.

  Camphuysen C.J. 1994. Waarnemingen van zeezoogdieren. Sula 8: 289-290.

  Camphuysen C.J. 1995. Waarnemingen van zeezoogdieren, december 1995-februari 1996. Sula 10: 128.

  Camphuysen C.J. 1995. Waarnemingen van zeezoogdieren, juli 1995-augustus 1995. Sula 9: 131-132.

  Camphuysen C.J. 1995. Waarnemingen van zeezoogdieren, maart-juli 1996. Sula 10: 167-168.

  Camphuysen C.J. 1995. Waarnemingen van zeezoogdieren, september 1995-november 1995. Sula 9: 172.

  Camphuysen C.J. 1995. Waarnemingen van zeezoogdieren. Sula 9: 44, 131-132.

  Camphuysen C.J. 1996. Strandings of sperm whales Physeter macrocephalus in the NE Atlantic region: a review. CSR-report 1996-1, Report to the UN Task Force of th Marine Mammal Action Plan, Camphuysen Seabird Research Consultancy, Oosterend, The Netherlands.

  Camphuysen C.J. 1996. Waarnemingen van bruinvissen Phocoena phocoena. Sula 10: 28-29.

  Camphuysen C.J. 1996. Waarnemingen van zeezoogdieren, maart-juli 1996. Sula 10: 167-168.

  Camphuysen C.J. 1997. Veel waarnemingen van Bruinvissen Phocoena phocoena in Nederlandse kustwateren in 1997. Sula 11: 233-235.

  Camphuysen C.J. 1998. Opnieuw Gewone Vinvissen Balaenoptera physalus in de Noordzee, zomer 1998. Sula 12: 100-101.

  Camphuysen C.J. 2000. Harbour porpoise in the North Sea. In: R. Huttere & R. Schröpfer (eds.). Kurzfassungen der Vorträge gemeinsame Tagung Groningen. Deutsche Gesellschaft für Säugetierkunde, Jena, Duitsland/Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Arnhem, Nederland: 11. [Phocoena]

  Camphuysen K. 2001. Meldingen van walvisachtigen in Nederlandse wateren (Marine Mammal Database). Nieuwsbrief Nederlandse Zeevogelgroep 3 (1): 6-7.

  Camphuysen C.J. 2004. Geboeide dolfijnen. Nieuwsbrief NZG 6: 6. [Delphinus delphis]

  Camphuysen C.J. 2004. The return of the harbour porpoise (Phocoena phocoena) in Dutch coastal waters. Lutra 47: 113-122.

  Camphuysen K. 2004. Buitengewone aantallen bruinvissen, duikers, futen, zeekoeten en foeragerende (kleine) meeuwen voor de hollandse kust, december 2004. Nieuwsbrief NZG 6(1): 6-7. [Phocoena]

  Camphuysen K. 2004. Dwergvinvissen in de Noordzee. Zoogdier 15: 8-13. [Balaenoptera acutorostrata]

  Camphuysen C.J. 2005. Bruinvissen voor de Nederlandse kust, 2004-005. Nieuwsbrief NZG 6(3): 8. [Phocoena]

  Camphuysen C.J. 2005. Seabirds at sea in summer in the northwest North Sea. British Birds 98: 2-19.

  Camphuysen C.J. 2005. Walvissen en dolfijnen in Nederland in de tweede helft van 2004. Nieuwsbrief NZG 6: 2-4.

  Camphuysen C.J. 2005. Witsnuitdolfijnen in Nederland. Zoogdier 16(2): 8-12. [Lagenorhynchus albirostris]

  Camphuysen C.J. 2006. Bruinvissen langs de Noord-Hollandse kust. Tussen duin & dijk 1: 4-7. [Phocoena]

  Camphuysen K. 2006. A marked increase in harbour porpoises in the southern North Sea 1990-2005. Shetland Sea Mammal Report 2004: 20-24. [Phocoena]

  Camphuysen C.J. 2007. Foraging humpback whale (Megaptera novaeangliae) in the Marsdiep area (Wadden Sea), May 2007 and a review of sightings and strandings in the southern North Sea, 2003-2007 Lutra 50: 31-42.

  Camphuysen C.J. 2008. Bruinvis Phocoena phocoena op zijn retour in de zuidelijke Noordzee. Sula 21: 39-43.

  Camphuysen C.J. 2009. Het raadsel van de bruinvismutilaties: extreme verminking en frequente strandingen van Bruinvissen in Noord Nederland, winter 2008-2009. Sula 22: 25-34. [Phocoena]

  Camphuysen C.J. 2009. Postscript bij de bruinvismutilaties: verwarrende nieuwsberichten. Sula 22: 35. [Phocoena]

  Camphuysen K. 2011. Geboeide dolfijnen. Tussen duin & dijk 10: 22. [Delphinus delphis]

  Camphuysen C.J. 2011. Recent trends and spatial patterns in nearshore sightings of harbour porpoises (Phocoena phocoena) in The Netherlands (Southern Bight, North Sea, 1990-2010. Lutra 54: 39-47.

  Camphuysen C.J. & J.E. den Ouden 1988. Geassocieerd voorkomen van zeevogels en Dwergvinvissen Balaenoptera acutorostrata in de Noordzee, september 1988. Sula 2: 92-93.

  Camphuysen C.J. & K. Heijboer 2008. Bruinvis Phocoena phocoena in het Grevelingenmeer: een bijzonder geval met afwijkend gedrag. Sula 21: 74-85.

  Camphuysen C.J. & A. Krop 2011. Maternal care, calf training and site fidelity in a wild harbour porpoise in the North Sea. Lutra 54: 123-126. [Phocoena]

  Camphuysen C.J. & G. Peet 2006. Walvissen en dolfijnen in de Noordzee. Fontaine uitgevers BV, Kortenhoef/Stichting De Noordzee, Utrecht, The Netherlands.

  Camphuysen C.J. & Leopold M.F. 1993. The harbour porpoise Phocoena phocoena in the southern North Sea, particularly the Dutch sector. Lutra 36: 1-24.

  Camphuysen C.J. & Leopold M.F. 1995. Waarnemingen van zeezoogdieren. Sula 9: 172.

  Camphuysen K. & G. Peet 2006. Walvissen en dolfijnen in de zuidelijke Noordzee: 1-160. Fontaine Uitgevers, Kortenhoef.

  Camphuysen C.J. & Reijnders P.J.H. 1993. Potvissen Physeter macrocephalus voor de Nederlandse kust, april 1993. Sula 7: 59-61.

  Camphuysen C.J. & M.L. Siemensma 2011. Conservation plan for the Harbour Porpoise Phocoena phocoena in the Netherlands: towards a favourable conservation status. NIOZ-report 2011-07. Royal Netherlands Institute for Sea Research, Texel, The Netherlands.

  Camphuysen K. & A. Trouwborst 2009. De Bruinvis in de Noordzee: ongrijpbaar visvarken verstrikt in visnetten en regelgeving. De Levende Natuur 110: 253-256. [Phocoena]

  Camphuysen C.J. & D. van der Avoirt 2008. Boegsurfende bruinvis Phocoena phocoena in de Oosterschelde. Sula 21: 86-87.

  Camphuysen C.J., M.M.S. Lavalije & M.F. Leopold 1999. Vogels, zeezoogdieren en macrobenthos bij het onderzoek van gaswinning in mijnbouwvak Q4 (Noordzee). Rapport 4. Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Den Burg, Nederland.

  Camphuysen C.J., C. Smeenk, M. Addink, H. van Grouw & O.E. Jansen 2008. Cetaceans stranded in the Netherlands from 1998 to 2007. Lutra 51: 87-122.

  Camphuysen C.J., B. Scott & S. Wanless 2006. Distribution and foraging interactions of seabirds and marine mammals in the North Sea: multi-species foraging assemblages and habitat-specific feeding strategies. In: I.J. Boyd, S. Wanless & C.J. Camphuysen (eds.). Management of marine ecosystems: monitoring change in upper trophic levels. Cambridge University Press, Cambirdge, UK: 82-97.

  CBS, PBL, Wageningen UR 2010. Aantalsontwikkeling dagactieve zoogdieren 1994-2009 (indicator 1424, versie 04, 6 augustus 2010). www.compendiumvoordeleefomgeving.nl. CBS Den Haag, Planbureau foor de Leefomgeving, Den Haag/Bilthoven, Wageingen UR Wageningen.

  Clarke M.R. 1997. Cephalopods in the stomach of a sperm whale stranded between the islands of Terschelling and Ameland, southern North Sea. Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 67 (supplement): 53-55. [Physeter macrocephalus]

  Cleef R. 1984. De bruinvis, Phocoena phocoena (L.), in de Nederlandse kustwateren. Scriptie no. 52, Laboratorium voor aquatische biologie, Nijmegen.

  Christensen J.T. & K. Richardson 2008. Stable isotope evidence of long-term changes in the North Sea food web structure. Marine Ecology Progress Series 368: 1-8.

  Couperus A.S. 1994. Een pilotstudie naar de bijvangst van zeezoogdieren door Nederlandse vriestrawlers. Intern rapport DLO-Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, CO 33/94: 1-59. [Phocoena]

  Couperus B. 2009. Beknopt overzicht van kennis en onderzoek naar bijvangst van bruinvissen in de visserij in Nederland. Rapport C060/09, Wageningen Imares. [Phocoena]

  Couperus B. 2009. Pingers tegen bijvangst bruinvissen geen wondermiddel! Zoogdier 20(2): 28-29. [Phocoena]

  Couperus B. & I. Tulp 2005. RIVO onderzoekt vis onder vogels en bruinvissen met de 'Isis'. Nieuwsbrief NZG 6(3): 7. [Phocoena]

  Couperus B., G. Aarts, J. van Giels, D. de Haan & O. van Keeken 2009. Onderzoek naar bijvangst bruinvissen in de Nederlandse visserij. Imares-rapport C039/09, IJmuiden, Texel, Wageningen. [Phocoena]

  Creutzberg P. 1941. "Bonte vissen". Amoeba 20(3): 42-44. [Lagenorhynchus albirostris]

  Creutzberg P.H. 1941. Twee witsnuit-dolfijnen tegelijk! De Levende Natuur 46: 52-55. [Lagenorhynchus albirostris]

  Creuwels J.C.S. & G.O. Keijl 2022. Overview of land-based observations on living and stranded cetaceans in The Netherlands. Pp. 26. In: A.E.M. Walters, J. Creuwels, K. Dyke, P.G.H. Evans, K. Hall, C. Ryan, N. Taylor, G. Veruso, J. Waggitt & G.J. Pierce. Taking stock of land-based citizen science cetacean data sets: regional integration and comparative analysis to deliver policy-relevant results. Whale and Dolphin Conservation workshop, 8 December 2019, Barcelona, Spain.

  Das K., A. de Groof, T. Jauniaux & J.M. Bouquegneau 2006. Zn, Cu, Cd and Hg binding to metallothioneins in harbour porpoises Phocoena phocoena from the southern North Sea. Ecology 6: 1-7.

  Das K., G. Lepoint, Y. Leroy & J.M. Bouquegneau 2003. Marine mammals from the southern North Sea: Feeding ecology data from [delta]13C and [delta]15N measurements. Marine Ecology Progress Series 263: 287-298.

  De Baets P. 2013. Walvissen op de Vlaamse kust en in het Scheldebekken. Biekorf West-Vlaams Archief 113: 385-413.

  de Bakker M.A.G., R.A. Kastelein & J.L. Dubbeldam 1997. Histology of the grooved ventral pouch of the minke whale, Balaenoptera acutorostrata, with special reference to the occurrence of lamellated corpuscles. Canadian Journal of Zoology 75: 563-567.

  de Boer J., P.G. Wester & E.H.G. Evers 1994. Tris(4-chlorophenyl)methanol and tris(chlorophenyl)methane in marine mammals and fish from the North Sea and Dutch Wadden Sea. Organohalogen Compounds 30: 191-194. [Phocoena]

  de Boer J., P.G. Wester, H.J.C. Klamer, W.E. Lewis & J.P. Boon 1998. Do flame retardants threaten ocean life? Nature, London 394: 28-29.

  de Boer M.N. 2010. Spring distribution and density of Minke Whale Balaenoptera acutorostrata along an offshore bank in the Central North Sea. Marine Ecology Progress Series 408: 265-274.

  de Boer R. 1985. Waarneming van een gemengde groep witflankdolfijnen Lagenorhynchus acutus en witsnuitdolfijnen L. albirostris in de centrale Noordzee. Lutra 32: 181-184.

  de Boer T. 1985. Korren op de bodem van de Noordzee. Het Zeepaard 45: 18-21. [Phocoena]

  de Boer T.W. 1975. Zeezoogdieren langs het Schierestrand. Het Zeepaard 35: 62-63.

  Decampis E. 1476. Goed van Toen. Orion, Brugge. [recept, Phocoena]

  de Fremery N.C. 1825. Walvischaardige dieren op onze kusten. Algemeene Konst- en Letterbode voor het jaar 1825 (1): 315-318.

  de Groot T. 1984. Geen zieke wordt zo goed bewaakt als het strand. Het Zeepaard 44: 19-20. [Balaenoptera physalus 1915]

  de Haan D., S. von Benda-Beckmann, S.C.V. Geelhoed & S. Lagerveld 2015. Potential effects of seismic surveys on harbour porpoises. Imares-rapport C125/15, Texel. [Phocoena]

  de Haan G.J. 1952. Er spoelde een walvis op Vlieland aan. Texel het Vogelparadijs 3(1). VVV Texel [Balaenoptera acutorostrata]

  de Haan G.J. 2013. Er spoelde een walvis op Vlieland aan. Historische Vereniging Texel 109: 21-22 [Balaenoptera acutorostrata; zelfde artikel als in 1952]

  de Jong M. 2003. Parasieten op zeldzame bultrug. Grasduinen 2003(12): 7. [Megaptera novaeangliae]

  de Lange M. & R. van der Vliet 2005. Spectaculaire aantallen roodkeelduikers, drieteenmeeuwen, zeekoeten, alken en bruinvissen voor Hollandse kust van december 2004 tot januari 2005. Nieuwsbrief NZG 6: 5-7. [Phocoena]

  de Ridder T. 1993. Stropers op de kust. Een prehistorische walvisstranding bij het zeegat van Bergen. Westerheem 42: 57-61.

  de Ruijter R. 2008. CS-verslag. Het Zeepaard 68(2): 38-43.

  Desmet J. 1989. Potvis op het strand. Grasduinen 1989(6): 12-16. [Physeter macrocephalus]]

  Desmet J. 1996. Potvissen, immense onbekenden. Grasduinen 1996(2): 48-53. [Physeter macrocephalus]

  de Reuver S., L.L. IJsseldijk, J.F. Homans, D.S. Willems, S. Veraa, M. van Stralen, M.J.L. Kik, M.C. Kruyt, A. Gröne & R.M. Castelein 2021. What a stranded whale with scoliosis can teach us about human idiopathic scoliosis. Scientific Reports 11 [7218] https://doi.org/10.1038/s41598-021-86709-x

  de Smet W.M.A. 1975. Inventaris van de walvisachtigen (Cetacea) van de Vlaamse kust en de Schelde. Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgiques 50, Biologie 1: 1-156.

  de Smet W.M.A. 1975. Les rapports entre les cótes et les vertèbres thoraciques chez le dauphin à bec blanc, Lagenorhynchus albirostris (Gray, 1846 ) Lutra 17: 38-48.

  de Smet W.M.A. 1975. On the pelvic girdle of cetaceans of the genus Mesoplodon Gervais, 1850. Zeitschrift für Säugetierkunde 40: 299-303.

  de Smet W.M.A. 1996. Het 'walvisgeraamte' van Assenede. Marswin 17: 110-126. [Ziphius cavirostris]

  de Smet W.M.A. 1998. Gegevens over een tuimelaar in de Schelde in 1995. Marswin 19(3): 126-127. [Tursiops truncatus]

  de Smet W.M.A. & J. Bultinck 1972. A case of invasive acanthosis in the skin of the penis of a Sperm Whale (Physeter catodon L.). Acta Zoologica et Pathologica Antverpiensia 55: 91-102. [Physeter macrocephalus]

  de Smet W.M.A., R. Asselberg & R. Duyndam 1985. Gegevens over de witsnuitdolfijn Lagenorhynchus albirostris, uit de zuidelijke Noordzee. Marswin 6: 3-19.

  de Vriend S. 2017. 3D analysis of scapulae of Dutch whales and dolphins (Cetacea). Final report Faculty of Sciences, University of Leiden, The Netherlands.

  de Vriend S., S. Heijboer, D.S.J. Groenenberg, B. Langeveld & B. Gravendeel 2018. 3D bone analysis for improving species identification: a case study on scapulae of selected small toothed whales occurring along the Dutch coast. Lutra 61: 283-296.

  de Waard F. 1988. Wat bewoog de bruinvissen? De Windbreker 9: 12-13. [Phocoena]

  de Witte R. 1989. Zeezoogdieren langs de Texelse kust. Mammalaar 9: 68-71.

  Dijkstra A.J. 1990. Walvisachtigen op de Friese kust. Marswin 10: 148-155.

  Domingo M., E. Degollada, J.M. Alonso, F. Alegre, A. Lopez & M. Garcia Hartmann 2001. Tensional pneumothorax in small cetaceans. In: M. Garcia Hartmann (ed.). Proceedings of the third ECS workshop on cetacean pathology: lung pathology. Lisbon, Portugal, 14 March 1996 1: 19-25.

  Dudok van Heel W.H. 1960. Aanvullingen op het walvisnieuws 1958. Lutra 2: 11-12.

  Duinker J.C. & M.T.J. Hillebrand 1979. Mobilization of organochlorines from female lipid tussue and transplacental transfer to fetus in harbour porpoise (Phocoena phocoena) in a contaminated area. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 23: 728-732.

  Duinker J.C., A.H. Knap, K.C. Binkley, G.H. van Dam, A. Darrel-Rew & M.J.T. Hillebrand 1988. Method to represent the qualitative and quantitative characteristics of PCB mixtures. Marine mammal tissues and commercial mixtures as examples. Marine Pollution Bulletin 19: 74-79.

  Duinker J.C., M.T.J. Hillebrand, T. Zeinstra & J.P. Boon 1989. Individual chlorinated biphenyls and pesticides in tissues of some cetacean species from the North Sea and the Atlantic Ocean; tissue distribution and biotransformation. Aquatic Mammals 15: 95-124.

  Duyndam R. 1989. Historische gegevens van eerder gestrande of aangespoelde potvissen in de zuidelijke Noordzee. Marswin 10: 34-38. [Physeter, history]

  Duynstee B. 1995. De slagers van Scheveningen. Intermediair 17 februari 1995: 43-45. [Physeter macrocephalus]

  Egmond F. & P. Mason 1992. De walvis en de poelomp. De kosmologie van een zestiende eeuwse strandvonder. Volkskundig Bulletin 18: 170-223. [history]

  Egmond F. & P. Mason 2003. Het walvisboek. Walvissen en andere zeewezens beschreven door Adriaen Coenen in 1585. Walburg Pers, Zutphen: 1-208. [history]

  Evans P.G.H. 1990. European cetaceans and seabirds in an oceanographic context. Lutra 33: 95-125.

  Evans P.G.H., C. Smeenk, M.J. Addink & J. Bakker (eds) 1989. Report of the international workshop on the harbour porpoise at the Sea Mammal Research Unit, Cambridge, 29-30 November and 1 December 1988. European Cetacean Society Newsletter 6, special issue.

  Fijn R.C., M.J.M. Poot, D. Beuker, S. Bouma, M.P. Collier, S. Dirksen, K.L. Krijgsveld & R. Lensink 2012. Using standardised counting methods for seabirds to monitor marine mammals in the Dutch North Sea from fixed platforms. Lutra 55: 77-87.

  Flower W.H. 1864. Notes on the Skeletons of Whales in the principal Museums of Holland and Belgium, with descriptions of two species apparently new to science. Proceedings of the Zoological Society of London: 384-420.

  Flower, W.H. (1885). List of the specimens of Cetacea in the Zoological Department of the British Museum: 1-36.

  Fokkema J. 1995. Een heftig weekje Ameland ….. Natuur en Vitrine 125: 1749-1761. [Physeter macrocephalus]

  Foster G., A.M. Whatmore, M.P. Dagleish, H. Malnick, M.J. Gilbert, L. Begeman, S.K. Macgregor, N.J. Davison, H.J. Roest, P. Jepson, F. Howie, J. Muchowski, A.C. Brownlow, J.A. Wagenaar, M.J.L. Kik, R. Deaville, M.T.I. ten Doeschate, J. Barley, L. Hunter & L.L. IJsseldijk 2019. Forensic microbiology reveals that Neisseria animaloris infections in harbour porpoises follow traumatic injuries by grey seals. Scientific Reports 9: 14338 [https://doi.org/10.1038/s41598-019-50979-3] [Phocoena]

  Frank S.M. 1986. Two oil paintings of whale strandings, by Adam Willaerts and Esaias van den Velde, circa 1617. The KWM Newsletter 4(1): 6-9. [history]

  Fransen C.H.J.M. & C. Smeenk 1991. Whale-lice (Amphipoda: Cyamidae) recorded from The Netherlands. Zoologische Mededelingen 65: 393-405. [parasites]

  Galatius A., O.E. Jansen & C.C. Kinze 2011. Life History Parameters of White-Beaked Dolphins from the North Sea. Posterpresentatie 19th Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals, 27 November - 2 December, Tampa, US.

  Galatius A., O.E. Jansen & C.C. Kinze 2012. Parameters of growth and reproduction of white-beaked dolphins (Lagenorhynchus albirostris) from the North Sea. Marine Mammal Science. DOI: 10.1111/j.1748-7692.2012.0568.x

  García Hartmann M. 1997. Pathology of marine mammals. In: T. Jauniaux, J.M. Bouquegneau & F. Coignoul (eds). Marine mammals, seabirds and pollution of marine ecosystems. Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège 66: 117-149.

  Garcia Hartmann M. & M.J. Addink 1996. Pathological case study of harbour porpoises (Phocoena phocoena) stranded on the Dutch coast 1990-1994. European Research on Cetaceans 9: 248.

  Garcia Hartmann M. & M.J. Addink 1996. Pathological finding in by-caught East Atlantic white-sided dolphin (Lagenorhynchus acutus) related to accidental entrapment in trawler fishing. European Research on Cetaceans 9: 265.

  Garcia Hartmann M., M.J. Addink & G. Dorrestein 1996. Bacteriological finding in harbour porpoises (Phocoena phocoena) stranded on the Dutch coast 1990-1994. European Research on Cetaceans 9: 247.

  Garcia Hartmann M., A.S. Couperus & M.J. Addink 1996. The diagnosis of by-catch: preliminary results of research in The Netherlands. Diagnosis of by-catch in cetaceans: Proceedings of the second ECS workshop on cetacean pathology. Montpellier, France, 2 March 1994. European Cetacean Society Newsletter 26 (special issue): 16-26.

  Garcia Hartmann M., C. Smeenk, L. Fichtel & M. Addink 2004. The diagnosis of by-catch: examining harbour porpoises Phocoena phocoena stranded on the Dutch coast from 1990 to 2000. Report National Museum of Natural History (Naturalis), Leiden, The Netherlands/Zoo Duisburg AG, Duisburg, Germany.

  Gaskin D.E. 1984. The harbour porpoise Phocoena phocoena (L.): regional populations, status, and information on direct and indirect catches. Report of the International Whaling Commission 34: 569-586.

  Geelhoed S. 2007. Bruinvis in de zuidelijke Noordzee: terug van weggeweest. Zoogdier 18(2): 3-7.

  Geelhoed S. 2011. Adaptation Harbour porpoise surveys 2011. Wageningen UR, Agrotechnology & Food Sciences Group (AFSG). [Phocoena]

  Geelhoed S. & M. Scheidat 2013. Monitoring harbour porpoise abundance and distribution in Dutch waters. Imares-rapport C162/13, Texel. [Phocoena, Lagenorhynchus albirostris]

  Geelhoed S. & M. Scheidat 2018. Abundance of harbour porpoises (Phocoena phocoena) on the Dutch continental shelf, aerial surveys 2012-2017. Lutra 61: 127-136.

  Geelhoed SCV & T. van Polanen Petel 2011. Zeezoogdieren op de Noordzee; Achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011. Wageningen, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, WOt-werkdocument 258. [Balaenoptera acutorostrata, Lagenorhynchus albirostris, Phocoena, Tursiops truncatus]

  Geelhoed S., M. Scheidat, G. Aarts, R. van Bemmelen, N. Janinhoff, H. Verdaat & R. Witte 2011. Shortlist Masterplan Wind. Aerial surveys of harbour porpoises on the Dutch Continental Shelf. Imares-rapport C103/11, Texel. [Phocoena, Lagenorhynchus albirostris]

  Geelhoed, S., M. Scheidat & R. van Bemmelen 2013. Marine mammal surveys in Dutch waters in 2012. Imares-rapport C038/13, Texel. [Phocoena, Lagenorhynchus albirostris]

  Geelhoed, S., R. van Bemmelen & H. Verdaat 2013. Marine mammal surveys in the wider Dogger Bank area in summer 2013. Imares-rapport C016/14, Texel. [Balaenoptera acutorostrata, Phocoena, Lagenorhynchus albirostris]

  Geelhoed S.C.V., M. Scheidat, R.S.A. van Bemmelen & G. Aarts 2013. Abundance of harbour porpoises (Phocoena phocoena) on the Dutch Continental Shelf, aerial surveys in July 2010-March 2011. Lutra 56: 45-57.

  Geelhoed S.C.V., R.S.A. van Bemmelen & J.P. Verdaat 2014. Marine mammal surveys in the wider Dogger Bank area summer 2013. Imares-rapport C016/14, Texel. [Phocoena, Lagenorhynchus albirostris, Balaenoptera acutorostrata]

  Geelhoed S.C.V., S. Lagerveld, J.P. Verdaat & M. Scheidat 2014. Marine mammal surveys in Dutch waters in 2014. Imares-rapport C027/14, Texel. [Phocoena]

  Geelhoed S.C.V., S. Lagerveld & J.P. Verdaat 2015. Marine mammal surveys in Dutch North Sea waters in 2015. Imares-rapport C189/15, Texel. [Balaenoptera acutorostrata, Phocoena]

  Geelhoed S.C.V., E. Friedrich, M. Joost, H. Juhre, R. Kirkwood, P.W. van Leeuwen, M. Machiels, N. Stöber & H. Verdaat 2015. Gemini T-0: passive acoustic monitoring and aerial surveys of harbour porpoises. Imares-rappport C144/15, Texel. [Phocoena]

  Geelhoed S., E.B. Rebolledo, L.L. IJsseldijk, J. IJzer & M. Leopold 2016. De fuik mondde uit op Texel - eerste onderzoek bij omvangrijke stranding van levende potvissen. Zoogdier 27(2): 6-8.

  Geelhoed S.C.V., N. Janinhoff, S. Lagerveld & J.P. Verdaat 2019. Marine mammal surveys in Dutch North Sea waters in 2019. Wageningen Marine Research (University & Research centre), Wageningen Marine Research report C030/19, Den Helder.

  Geelhoed S.C.V., N. Janinhoff, S. Lagerveld & J.P. Verdaat 2020. Marine mammal surveys in Dutch North Sea waters in 2019. Wageningen University & Research report C016/20, Den Helder. [Balaenoptera acutorostrata, Phocoena, Lagenorhynchus albirostris]

  Geelhoed S.C.V., E. Friedrich, M. Joost, M.A.M. Machiels & N. Ströber 2020. Gemini T-c: aerial surveys and passive acoustic monitoring of harbour porpoises 2015. Wageningen University & Research Report C020/17.

  Geertsen B.M., J. Teilmann, R.A. Kastelein, H.N.J. Vlemmix & L.A. Miller 2004. Behaviour and Physiological effects of transmitter attachments on a captive harbour porpoise (Phocoena phocoena). Journal of Cetacean Research Management 6: 139-146.

  Geilekerck N. sine anno [1618]. Afbeeldinghe van het groot wonder van vijfthien Uualvisschen die in corten tijden aende Nederlantsche Zee-Custen zijn aengestrandet; behalven die geene / die noch dagelicx met groot getier ontrent het Landt ghehoort ende ghesien worden. Geïllustreerde folder, ets met drie getypte kolommen. Nicolaes Geilekerck, Leiden. Rijksprentenkabinet, Amsterdam.

  Geldermans F. & C. Rebel 1999. Zeetrektellingen te Huisduinen: jaarverslag 1998. Steenloper 17(91): 1-52.

  Geldermans F. & C. Rebel 2001. Zeetrektellingen te Huisduinen. Jaarverslag 2000. Steenloper 19(101): 48-49.

  Geldermans F. & Rebel C. 2000. Zeetrektellingen te Huisduinen: jaarverslag 1999. Zeezoogdieren. Steenloper 18(96): 59-61.

  Gewalt W. 1967. Uber den Beluga-Wal Delphinapterus leucas (Pallas, 1776) im Rhein bei Duisburg. Zeitschrift für Säugetierkunde 32: 65-86.

  Gerrits N.M. & R.A. Kastelein 1990. A potential substrate for geomagnetic sensibility in cetaceans. In: J.A. Thomas & R.A. Kastelein (eds.). Sensory abilities of cetaceans/Laboratory and field evidence. Plenum Press, New York: 31-38.

  Gilbert M.J., L.L. IJsseldijk, A. Rubio-García, A. Gröne, B. Duim, J. Rossen, A.L. Zomer & J.A. Wagenaar 2020. After the bite: bacterial transmission from grey seals (Halichoerus grypus) to harbour porpoises (Phocoena phocoena). Royal Society Open Science 7: 192079.

  Gilles A., V. Peschko, M. Scheidat & U. Siebert 2012. Survey for small cetaceans over the Dogger Bank and adjacent areas in summer 2011. ASCOBANS document 5-08: 1-13.

  Gilles A., S. Viquerat, E.A. Becker, K.A. Forney, S.C.V. Geelhoed, J. Haelters, J. Nabe-Nielsen, M. Scheidat, U. Siebert, S. Sveegaard, F.M. van Beest, R. van Bemmelen & G. Aarts 2016. Seasonal habitat-based density models for a marine top predator, the harbor porpoise, in a dynamic environment. Ecosphere 7: e01367.10.1002/ecs2.1367

  Goodson A.D., R.A. Kastelein & C.R. Sturtivant 1995. Source Levels and echolocation signal characteristics of juvenile Harbour porpoises (Phocoena phocoena) in a pool. In: P.E. Nachtigall, J. Lien, W.W.L. Au & A.J. Read (eds.). Harbour porpoises, laboratory studies to reduce bycatch. De Spil Publishers, Woerden: 41-53.

  Groen P. & R. Leijen 2000. Vinvissen op het strand. Geestgronden. Egmonds historisch tijdschrift 7(4): 111-116.

  Gronert A. 1989. Bruinvis (Phocoena phocoena) op strand Petten. De Windbreker 15: 19.

  Gronert A. 1990. Rotte dolfijn gepromoveerd tot tuimelaar. De Windbreker 35: 18.

  Gronert A. 1991. Bruinvis gestikt (Phocoena phocoena). De Windbreker 39: 19.

  Gronert A. 1992. Stervende bruinvis bij Camperduin levert schat aan gegevens op. De Windbreker 45: 7-9.

  Gronert A. 1992. Wederom een bruinvis naar Leiden. De Windbreker 46: 21.

  Gronert A. 1992. Baby bruinvis. De Windbreker 50: 3.

  Gronert A. 1992. Bruinvissentijd weer aangebroken. De Windbreker 52: 8-9.

  Gronert A. 1992. Stervende bruinvis bij Camperduin levert schat aan gegevens op. Huid en Haar 11: 44-46.

  Gronert A. 1992. Tuimelaar bij Camperduin geen blijvertje. De Windbreker 52: 8.

  Gronert A. 1993. Geen redding mogelijk voor doodzieke butskop. De Windbreker 60: 2-4.

  Gronert A. 1993. Leiden blij met bruinvis uit Petten. De Windbreker 56: 18.

  Gronert A. 1993. Rotte bruinvis. De Windbreker 59: 4.

  Gronert A. 1993. Waar en hoe leven butskoppen? De Windbreker 60: 4.

  Gronert A. 1994. Bruinvissen voor en op de kust. De Windbreker 69: 8.

  Gronert A. 1995. Oog van Harger butskop duikt weer op. De Windbreker 81: 8-9.

  Gronert A. 1995. Rotte strandingen. De Windbreker 80: 27. [Phocoena phocoena, Lagenorhynchus albirostris]

  Gronert A. 1996. Dwergvinvis op het strand van Sint Maartenszee. De Windbreker 89: 2-3.

  Gronert A. 1996. Vier zeevarkens aangespoeld. De Windbreker 89: 4.

  Gronert A. 1998. Bruinvis Camperduin was zieke bijvangst. Walvisluizen op bruinvis. De Windbreker 110: 6-7.

  Gronert A. 1998. Zomer met opvallend aantal bruinvisstrandingen. De Windbreker 110: 24-25.

  Gronert A. 1998. Jonge bruinvis op het strand. De Windbreker 106: 15.

  Gronert A. 1999. Levende bruinvis aangespoeld op het strand. De Windbreker 115: 6-9.

  Gronert A. 1999. Bruinvis Rineke maakt goede vorderingen. De Windbreker 116: 16.

  Gronert A. 1999. Levende bruinvissen op het strand. De Windbreker 118: 21.

  Gronert A. 1999. Levende bruinvissen op het strand. De Windbreker 119: 3.

  Gronert A. 1999. Vissers zien groep van vijftig witsnuitdolfijnen. De Windbreker 115: 22-23. [Lagenorhynchus albirostris]

  Gronert A. 2000. Bruinvis en witsnuit op één dag. De Windbreker 133: 14-15. [Phocoena phocoena, Lagenorhynchus albirostris]

  Gronert A. 2000. Stervende witsnuitdolfijn met vereende krachten geborgen. De Windbreker 124: 2-4. [Lagenorhynchus albirostris]

  Gronert A. 2000. Levende witsnuitdolfijn op strand van Schoorl. De Windbreker 124: 19-20. [Lagenorhynchus albirostris]

  Gronert A. 2000. Tuimelaar van Petten ontmaskerd. De Windbreker 130: 6-7. [Globicephala melas]

  Gronert A. 2001. Bruinvis bij de Kerf, interessant voor onderzoekers. De Windbreker 143: 5.

  Gronert A. 2004. Dode jonge griend op Hondsbossche Zeewering. De Windbreker 134: 14-15. [Globicephala melas]

  Gronert A. 2001. Doodsoorzaak witsnuitdolfijn niet gevonden. De Windbreker 134: 16-17. [Lagenorhynchus albirostris]

  Haase B.J.M. 1987. A mixed herd of white-beaked dolphins Lagenorhynchus albirostris and white-sided dolphins L. acutus in the southern North Sea. Lutra 30: 105-106.

  Haelters J. 2001. De walvisluis Isocyamus delphinii (Guerin-Meneville, 1837) aangetroffen op een witsnuitdolfijn Lagenorhynchus albirostris (Gray, 1846) en massaal parasiterend op een bruinvis Phocoena phocoena (L., 1758). Strandvlo 21(3): 107-112.

  Haelters J. & C.J. Camphuysen sine anno [2009]. The harbour porpoise in the southern North Sea. Abundance, threats and research- & management proposals. Brussels, Den Haag, RBINS & NIOZ: 1-56.

  Haelters J. & E. Everaars 2011. Two cases of physical interaction between white-beaked dolphins (Lagenorhynchus albirostris) and juvenile harbour porpoises (Phocoena phocoena) in the southern North Sea. Aquatic Mammals 37: 198-201.

  Haelters J & S. Geelhoed 2015. Over enkele jaren weer zeldzaam? Minder bruinvissen in de zuidelijke Noordzee? Zoogdier 26(4): 1-3.

  Haelters J., M. Leopold, F. Kerckhof, T. Jauniaux, S. Degraer, D. Verheyen, E. Hesse, L. Mielke, M. Baptist, G. Keijl, L. Begeman, S. Hiemstra & A. Gröne 2014. Grey seals predating on harbour porpoises: a spreading phenomenon? Conference talk presented at 27th Conference of the European Cetacean Society 8-10 April 2013, Setúbal, Portugal.

  Haelters J., F. Kerckhof, M. Doom, P.G.H. Evans, T. van den Neucker & T. Jauniaux 2018. New extralimital record of a Narwhal (Monodon monoceros) in Europe. Aquatic Mammals 44: 39-50.

  Hammond P.S. & C. Lockyer 1988. Distribution of killer whales in the eastern North Atlantic. Rit Fiskideildar 11: 24-41.

  Hammond P.S., H. Benke, P. Berggren, D.I. Borchers, S.T. Buckland, A. Collet, M.P. Heide-Jorgensen, S. Heimlich-Boran, A.R. Hiby, M.F. Leopold & N. Oien 1995. Distribution and abundance of the harbour porpoise and other small cetaceans in the North Sea and adjacent waters. Sea Mammal research Unit, Cambridge, UK: 1-240. Life 92-2/UK/027, final report.

  Hammond P.S., P. Berggren, H. Benke, D.L. Borchers, A. Collet, M.P. Heide-Jorgensen, S. Heimlich, A.R. Hiby, M.F. Leopold & N. Oien 2002. Abundance of harbour porpoise and other cetaceans in the North Sea and adjacent waters. Journal of Applied Ecology 39: 361-376.

  Hammond P.S., C. Lacey, A. Gilles, S. Viquerat, P. Börjesson, H. Herr, K. Macleod, V. Ridoux, M.B. Santos, M. Scheidat, J. Teilmann, J. Vingada & N. Øien 2017. Estimates of cetacean abundance in European Atlantic waters in summer 2016 from the SCANS-III aerial and shipboard surveys. Report St. Andrews, Schotland.

  Harder T.C. 1997. Herpes viruses and morbiliviruses of aquatic and terrestrial carnivores. Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam: 1-210.

  Hart S. 1990. Een Tuimelaar Tursiops truncatus bij de Brouwersdam. Sula 4: 74.

  Hart S. & Camphuysen C.J. 1991. Zeeuwse tuimelaar Tursiops truncatus dood aangetroffen in de Oosterschelde. Sula 5: 55-56.

  Haug T., G. Desportes, G.A. Vikingson & L. Witting (eds.) 2003. Harbour porpoises in the North Atlantic. NAMMCO Scientific Publications. Tromso.

  Heerebout G.R. 2007. Grienden op het strand. De Ouwe Waerelt 7(19): 2-4 [Globicephala melas]

  Heerebout G.R. 2010. De Borsselse vinvis (Balaenoptera physalus L., 1758) van 1869. De Spuije 79: 29-31.

  Heerebout G. 2019. Walvisfoto's van Schouwen-Duiveland 1937-1946. Het Zeepaard 79: 211-215.

  Heerebout G. 2021. A sperm whale (Physeter macrocephalus) washed ashore at Biervliet in 1429. Lutra 64: 145-146.

  Heerebout G.R., M.E.J. Bosselaers & J.P. Bekker 2014. On two specimens of rough-toothed dolphin (Steno bredanensis (Lesson, 1828)) in a zoological collection in the Netherlands. Lutra 57: 25-35.

  Heinis F., J. Akkerman, K. Essink, F. Colijn & M.J. Latuhihin 1995. Zeezoogdieren. In: Biologische monitoring zoute rijkswateren 1990-1993. Rijksinstituut voor Kust en Zee, Den Haag: 8, 71-74.

  Heinis F. & C.A.F. de Jong 2015. Cumulatieve effecten vanimpulsief onderwatergeluid op zeezoogdieren. TNO-rapport R10335. [Phocoena]

  Heinsius H.W. 1914. Langs de Zuiderzee. De Levende Natuur 18: 282-286. [Phocoena]

  Hendriksz M.A. 1831. [Het volledig geraamte van een groot zeedier.] Algemeene Konst- en Letterbode voor het jaar 1831 (1): 305-306.

  Hessing S., L.L. IJsseldijk, F. Sangiorgi & M.F. Leopold 2021. Reproductive success of the harbor porpoise (Phocoena phocoena) explained by the mean energy density (kJ·g-1) of their diet. Advances in Marine Sciences

  Hiemstra, S., L. Harkema, L. C. M. Wiersma & R.I. Keesler 2014. Beyond Parasitism: Hepatic lesions in stranded Harbor Porpoises (Phocoena phocoena) without trematode (Campula oblonga) infections. Veterinary Pathology DOI: 10.1177/0300985814560233: 1-8.

  Hoedemaker M. 1925. Een onbekende. Ons Ellemeet 1: [1] [paginanummer onbekend] {Orcinus orca]

  Hoekendijk J.P.A., J. de Vries, K. van der Bolt, J. Greinert, S. Brasseur,.K.C.J. Camphuysen & G. Aarts 2014. Estimating the spatial position of marine mammals based on digital camera recordings. Ecology and Evolution doi: 10.1002/ece3.1353.

  Hoekendijk J.P.A., M.F. Leopold & C.J. Cheney 2021. Bottlenose dolphins in The Netherlands come from two sides: across the North Sea and through the English Channel. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 101: 853-859. [Tursiops truncatus]

  Hoekstein M. & S.J. Lilipaly 2002. Vliegtuigtellingen van watervogels en zeezoogdieren in de Voordelta 2000/2001. Rapport 2002.004. Rijksinstituut voor Kust en Zee, Middelburg, Nederland.

  Hoekstein M. & S.J. Lilipaly 2002. Vliegtuigtellingen van watervogels en zeezoogdieren in de Voordelta 2001/2002. Rapport 2002.051. Rijksinstituut voor Kust en Zee, Middelburg, Nederland.

  Hoekstein M., S.J. Lilipaly & P.L. Meininger 2003. Vliegtuigtellingen van watervogels en zeezoogdieren in de Voordelta 2000/2001. Rapport 2003.046. Rijksinstituut voor Kust en Zee, Middelburg, Nederland.

  Hoekstra B. 1966. Witte walvis komt zelden in Westeuropese wateren voor. Dagblad van het Oosten, 28 mei 1966. [Delphinapterus leucas]

  Hohmann J. 2018. Drift reconstruction of a fin whale cadaver in the Southern Bight (North Sea). GeoLoge - die geographische Open-Access-Zeitschrift 2: 15-19. [Balaenoptera physalus]

  Hollander H. & P. van der Reest 1994. Rode Lijst van bedreigde zoogdieren in Nederland (basisdocument). Mededeling nr. 15, Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Utrecht: 1-95. [Phocoena phocoena, Tursiops truncatus]

  Holsbeek L., C. Joiris & J. Tavernier 1995. Potvisstrandingen aan de Belgische kust. Zoogdier 6: 6-11. [Physeter macrocephalus]

  Holsbeek L., C.R. Joiris, V. Debacker, I.B. Ali, P. Roose, J.P. Nellissen, S. Gobert, J.M. Bouquegneau & M. Bossicart 1999. Heavy metals, organochlorines and polycyclic aromatic hydrocarbons in sperm whales stranded in the southern North Sea during the 1994/1995 winter. Marine Pollution Bulletin, 38: 304-313. [Physeter macrocephalus]

  Holthuis L.B. & C.H.J.M. Fransen 2008. Interesting records of whale epizoic crustaceans from the Dutch North Sea coast (Cirripedia, Amphipoda). Nederlandse Faunistische Mededelingen 21: 11-16. [parasites]

  Holthuis L.B., C. Smeenk & F.J. Laarman 1998. The find of a whale barnacle, Cetopirus complanatus (Mörch, 1853), in 10th century deposits in the Netherlands. Zoologische Verhandelingen Leiden 323: 349-363. [parasites]

  Honig S. & T. Mol 1971. Over de potvis van 20 februari 1762, gestrand tussen Zandvoort en Wijk aan Zee. Lutra 12: 80-81.

  Hos K. 1957. Stranding vinvis bij Wijk aan Zee. Amoeba 33(3): 43-44

  Husson A.M. 1968. Over de schrijfwijze van de wetenschappelijke namen van de muskusrat, Ondatra zibethicus (L.), en van de bruinvis, Phocoena phocoena (L.). Lutra 10: 17-23.

  Husson A.M. 1974. Rijksmuseum van Natuurlijke Historie verwerft zeldzame dolfijn. Bij Breskens aangetroffen is derde aan Nederlandse kust gestrand exemplaar. Acta et Agenda 6-18: 364.

  Husson A.M. 1974. Zeldzame dolfijn in Leiden. Interaktie, Personeelskrant van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 8(1): 3.

  Husson A.M. & L.B. Holthuis 1974. Physeter macrocephalus Linnaeus, 1758, the valid name for the sperm whale. Zoologische Mededelingen 48: 205-217.

  Husson A.M. & P.J.H. van Bree 1972. Strandingen van Cetacea op de Nederlandse kust in 1970 en 1971. Lutra 14: 1-4.

  Husson A.M. & P.J.H. van Bree 1976. Strandingen van Cetacea op de Nederlandse kust in 1974 en 1975. Lutra 18: 25-32.

  Huwae P.H.M. 1986. Over de eerste vondsten van twee Pennella-soorten (Crustacea: Copepoda) en van Conchoderma virgatum (Spengler) (Crustacea: Cirripedia) in Nederland. Zoologische Bijdragen 35: 1-9. [Balaenoptera acutorostrata, parasites]

  IJsseldijk L.L. 2013. Tidal influences on the distribution of the harbour porpoise Phocoena phocoena in the Marsdiep area, The Netherlands. Report Hogeschool Van Hall Larenstein.

  IJsseldijk L.L. (ed.) 2020. Onderzoeksresultaten gestrande walvisachtigen 2020. Pathologie, life history en dieet onderzoek [sic]. Ongenummerd intern rapport UU, Departement Pathobiologie, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht. [Delphinus delphis, Hyperoodon ampullatus, Mesoplodon bidens]

  IJsseldijk L.L. 2021. Living on a knife-edge. Unravelling harbour porpoise health through multidisciplinary and cross-border approaches. PhD thesis, Utrecht University. [Phocoena]

  IJsseldijk L.L. (ed.) 2022 [2023] Onderzoeksresultaten gestrande bultrug, gewone spitssnuitdolfijn en orka (2022). Pathologie, biologische gegevens en dieet onderzoek. Rapport Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde, Departement Biomolecular Health Sciences, Afdeling Pathologie. [Megaptera novaeangliae, Mesoplodon bidens, Orcinus orca]

  IJsseldijk L.L. & L. Begeman sine anno [2013]. Increase in strandings of harbour porpoises (Phocoena phocoena) on the Dutch coast in April and May 2013. Unnumbered Report Faculteit Diergeneeskunde Utrecht.

  IJsseldijk L.L. & S.C.V. Geelhoed 2016. Fox scavenging mutilations on dead harbour porpoises (Phocoena phocoena). Imares report C036/16, Wageningen.

  IJsseldijk L.L. & A. Gröne 2015. Postmortaal onderzoek van Bruinvissen (Phocoena phocoena) uit Nederlandse wateren 2014. Intern rapport 2015, Departement Pathobiologie, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht. Unnumbered report.

  IJsseldijk L.L. & A. Gröne 2018. Postmortaal onderzoek van Bruinvissen (Phocoena phocoena) uit Nederlandse wateren, 2017. Biologische gegevens, gezondheidsstatus en doodsoorzaken. Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, WUR. WOt-technical report 2018.

  IJsseldijk L.L. & A. Gröne 2018. Stranding van een gewone spitssnuitdolfijn (Mesoplodon bidens) in de Oosterschelde: Resultaten van het strandingsonderzoek, met speciale aandacht voor onderzoek naar gehoorschade. Ongenummerd intern rapport UU, Departement Pathobiologie, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht.

  IJsseldijk L.L. & A. Gröne (eds.) 2018. Onderzoeksresultaten gestrande potvis te Domburg: pathologie, dieet en vervuiling. Ongenummerd intern rapport UU, Departement Pathobiologie, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht. [Physeter macrocephalus]

  IJsseldijk L.L. & A. Gröne (eds.) 2018. Onderzoeksresultaten gestrande witsnuitdolfijn te Wijk aan Zee: pathologie, dieet en plastic. Ongenummerd intern rapport UU, Departement Pathobiologie, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht. [Lagenorhynchus albirostris]

  IJsseldijk L.L. & A. Gröne (eds.) 2019. Onderzoeksresultaten gestrande griend te Egmond aan Zee, 2018: Pathologie, dieet en gehoorschade onderzoek. Rapport Universiteit Utrecht, Departement Pathobiologie, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht [Globicephala melas]

  IJsseldijk L.L. & A. Gröne (eds.) 2019. Onderzoeksresultaten aangevaren gewone vinvis, haven te Vlissingen, 2019. Pathologie en  dieet onderzoek [sic]. Rapport Universiteit Utrecht, Departement Pathobiologie, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht [Balaenoptera physalus]

  IJsseldijk L.L. & A. Gröne (eds.) 2020. Onderzoeksresultaten gestrande witsnuitdolfijn te Kijkduin, Zuid-Holland (augustus 2019): pathologie en dieet. Ongenummerd intern rapport UU, Departement Pathobiologie, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht. [Lagenorhynchus albirostris]

  IJsseldijk L.L., A. Gröne , S. Hiemstra, J. Hoekendijk & L. Begeman 2014. A record of twin fetuses in a Harbor Porpoise (Phocoena phocoena) stranded on the Dutch Coast. Aquatic Mammals 40:394-397 [DOI:10.1578/AM.40.4.2014.394]

  IJsseldijk L.L., J. Steenbergen, A. Gröne, S. Hiemstra, M.J.L. Kik & L. Begeman 2014. Apparent emergence of bow-caught Fin Whales (Balaenoptera physalus) found in The Netherlands. Aquatic Mammals 40: 317-320 [DOI 10.1578/AM.40.4.2014.317]

  IJsseldijk L.L., K.C.J. Camphuysen, J.J. Nauw & G. Aarts 2015. Going with the flow: tidal influence on the occurrence odf the harbour porpoise (Phocoena phocoena) in the Marsdiep area, The Netherlands. Journal of Sea Research 103: 129-137.

  IJsseldijk L.L., M.F. Leopold, E.L. Bravo Rebolledo, R. Deaville, J. Haelters, J. IJzer, P.D. Jepson & A. Gröne 2015. Fatal asphyxiation in two Long-Finned Pilot Whales (Globicephala melas) caused by Common Soles (Solea solea). PLoS One 10(11): e0141951 doi:10.1371/journal.pone.0141951

  IJsseldijk L.L., M.J.L. Kik, L. Solé & A. Gröne 2017. Postmortaal onderzoek van bruinvissen (Phocoena phocoena) uit Nederlandse wateren, 2016. Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, WUR. WOT-technical report 96. Utrecht.

  IJsseldijk L.L., A. Brownlow, N.J. Davison, R. Deaville, J. Haelters, G. Keijl, U. Siebert & M.T.I. ten Doeschate 2018. Spatiotemporal trends in white-beaked dolphin strandings along the North Sea coast from 1991-2017. Lutra 61: 153-163.

  IJsseldijk L.L., M.J.L. Kik & A. Gröne 2018.  Postmortaal onderzoek van bruinvissen (Phocoena phocoena) uit Nederlandse wateren, 2017. Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, WOT-technical report 116. Utrecht.

  IJsseldijk L.L., M.T.I. ten Doeschate, N.J. Davison, A. Gröne & A.C. Brownlow 2018. Crossing boundaries for cetacean conservation: setting research priorities to guide management of harbour porpoises. Marine Policy 95: 77-84.

  IJsseldijk L.L., A. van Neer, R. Deaville, L. Begeman, M. van de Bildt, J.M.A. van den Brand, A. Brownlow, R. Czeck, W. Dabin, M. ten Doeschate, V. Herder, H. Herr, J. IJzer, T. Jauniaux, L.F Jensen, P.D. Jepson, W.K. Jo, J. Lakemeyer, K. Lehnert, M.F. Leopold, A. Osterhaus, M.W. Perkins, U. Piatkowski, E. Prenger-Berninghoff, R. Pund, P. Wohlsein, A Gröne & U. Siebert 2018. Beached bachelors: an extensive study on the largest recorded sperm whale Physeter macrocephalus mortality event in the North Sea. PLOS One: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201221

  IJsseldijk L.L., A.C. Brownlow & S. Mazzariol (eds) 2019. Best practice on cetacean post mortem investigation and tissue sampling. Joint ACCOBAMS and ASCOBANS document.

  IJsseldijk L.L., M.J.L. Kik & A. Gröne 2019. Postmortaal onderzoek van bruinvissen (Phocoena phocoena) uit Nederlandse wateren, 2018. Biologische gegevens, gezondheidsstatus en doodsoorzaken. Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, WOT-technical report 150. Utrecht.

  IJsseldijk L.L., M.J.L. Kik, L. van Schalkwijk & A. Gröne 2020. Postmortaal onderzoek van bruinvissen (Phocoena phocoena) uit Nederlandse wateren, 2019. Biologische gegevens, gezondheidsstatus en doodsoorzaken. Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, WOT-technical report 184. Utrecht.

  IJsseldijk L.L., M. Scheidat, M.L. Siemensma, B. Couperus, M.F. Leopold, M. Morell, A. Gröne & M.J.L. Kik 2020. Challenges in the assessment of bycatch: postmortem findings in harbor porpoises (Phocoena phocoena) retrieved from gillnets. Veterinary Pathology: 1-11. [DOI: 10.1177/0300985820972454]

  IJsseldijk L.L., M.T.I. ten Doeschate, A. Brownlow, N.J. Davison, R. Deaville, A. Galatius, A. Gilles, J. Haelters, P.D. Jepson, G.O. Keijl, C.C. Kinze, M. Tange Olsen, U. Siebert, C. Bie Thøstesen, J. van den Broek, A. Gröne & H. Heesterbeek 2020. Spatiotemporal mortality and demographic trends in a small cetacean: strandings to inform conservation management. Biological Conservation 249: 1-10. [Phocoena]

  IJsseldijk L.L., L. van Schalkwijk, A. van den Berg, M.T.I. ten Doeschate, E. Everaarts, G.O. Keijl, N. Kuijpers, E.L. Bravo Rebolledo, S. Veraa, M.J.L. Kik & M.F. Leopold 2020. Fatal attraction: the death of a solitary-sociable bottlenose dolphin due to anthropogenic trauma in the Netherlands. Lutra 63: 17-32. [Tursiops truncatus]

  IJsseldijk L.L., K.C.J. Camphuysen, G.O. Keijl, G. Troost & G. Aarts 2021. Predicting harbor porpoise strandings based on near-shore sightings indicates elevated temporal mortality rates. Frontiers in Marine Science, July 2021 https://doi.org/10.3389/fmars.2021.668038

  IJsseldijk L.L., S. Hessing, A. Mairo, M.T.I. ten Doeschate, J. Treep, J. van den Broek, G.O. Keijl, U. Siebert, H. Heesterbeek, A. Gröne & M.F. Leopold 2021. Nutritional status and prey energy density govern reproductive success in a small cetacean. Scientific Reports 11:19201. doi:10.1038/s41598-021-98

  IJsseldijk L.L. & L. van Schalkwijk (eds) 2021. Onderzoeksresultaten gestrande gewone dolfijnen en potvis (2020-2021) Pathologie, biologische gegevens & dieet onderzoek. Rapport Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde, Departement Biomolecular Health Sciences, Afdeling Pathologie.

  IJsseldijk L.L., L. van Schalkwijk & A. Gröne 2021. Onderzoeksresultaten gestrande witflankdolfijn in de Westerschelde. Pathologie en dieet. Intern rapport UU, Afdeling Pathologie, Departement Biomolecular Health Sciences, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht.

  IJsseldijk L.L., L. van Schalkwijk, M.J.L. Kik & A. Gröne 2021. Postmortaal onderzoek van bruinvissen (Phocoena phocoena) uit Nederlandse wateren, 2020. Biologische gegevens, gezondheidsstatus en doodsoorzaken. Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, WOT-technical report 204. Utrecht.

  IJsseling M.A. & A. Scheygrond 1943. De zoogdieren van Nederland. Thieme, Zutphen. [Phocoena, Tursiops truncatus]

  IJsseling M.A. & A. Scheygrond 1949. De zoogdieren van Nederland. N.V. W.J. Thieme & Cie, Zutphen. [Phocoena, Tursiops truncatus]

  Imazaki P.H., F. Brose, T. Jauniaux, K. Das, M. Muller & M.L. Scippo 2015. Estrogenic evaluation and organochlorine identification in blubber of North Sea Harbour Porpoise (Phocoena phocoena) stranded on the North Sea coast. BioMed Research International  DOI: 10.1155/2015/438295

  Jacques T.G. & R.H. Lambertsen (eds.) 1997. Sperm whale deaths in the North Sea. Science and management. Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Biologie 67, supplement: 1-133. [Physeter macrocephalus]

  Jansen O.E. 2006. Ecological aspects of white-beaked dolphins. Digestive tract contents analysis and age determination of teeth: 1-67. Report Institute of Animal Biology, Leiden University, Leiden. [Lagenorhynchus albirostris]

  Jansen O.E. 2006. High number of tooth anomalies in Lagenorhynchus albirostris from the southern North Sea. Posterpresentatie 20ste ECS-coferentie, 2-7 april 2006, Gdynia, Poland.

  Jansen O.E. 2013. Fishing for food. Feeding ecology of harbour porpoises Phocoena phocoena and white-beaked dolphins Lagenorhynchus albirostris in Dutch waters. PhD Thesis, Wageningen University.

  Jansen O.E., M.F. Leopold, E.H.W.G. Meesters & C. Smeenk 2010. Are white-beaked dolphins Lagenorhynchus albirostris food specialists? Their diet in the southern North Sea. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 90: 1501-1508.

  Jansen O.E., S.M.J.M. Brasseur, M.F. Leopold & P.J.H. Reijnders 2010. Different results in diet of porpoises using fatty acids and stomach contents: genuine temporal changes in diet or an artefact? Presentation at the 24th Annual Conference of the European Cetacean Society, March 22-24, Stralsund, Germany.

  Jansen O.E., G.M. Aarts, K. Das, G. Lepoint, L. Michel & P.J.H. Reijnders 2012. Feeding ecology of harbour porpoises: stable isotope analysis of carbon and nitrogen in muscle and bone, Marine Biology Research, 8: 829-841. [Phocoena]

  Jansen O.E., L. Michel, G. Lepoint, K. Das, A.S. Couperus & P.J.H. Reijnders 2012. Diet of harbour porpoises along the Dutch coast: a combined stable isotope and stomach contents approach. Marine Mammal Science. DOI: 10.111/j.1748.7692.2012.00621.x [Phocoena]

  Jansen O.E., G.M. Aarts & P.J.H. Reijnders 2013. Harbour porpoises Phocoena phocoena in the eastern Scheldt: a resident stock or trapped by a storm surge barrier? PLOS One 8(3): e56932. doi:10.1371/journal.pone.0056932

  Janssen C. 2015. De bruinvis. Volkskrant 10 januari 2015. [interview met Ron Kastelein]

  Jauniaux T. & F. Coignoul 1997. Hard palate and skin ulcers of sperm whales (Physeter macrocephalus) stranded along the Belgian and Dutch coasts during 1994-1995. European Research on Cetaceans 10: 268.

  Jauniaux T., L. Brosens, E. Jaquinet, D. Lambrigts & M. Addink 1997. Pathological investigations on sperm whales stranded on the Belgian and Dutch coasts. Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 67 (supplement): 63-67. [Physeter macrocephalus]

  Jauniaux T., L. Brosens, E. Jaquinet, D. Lambrigts, M. Addink & F. Coignoul 1997. Lesions observed on sperm whales (Physeter macrocephalus) stranded along the Belgian and Dutch coasts during winter 1994-1995. European Research on Cetaceans 10: 272-275.

  Jauniaux T., L. Brosens, E. Jacquinet, D. Lambrigts, M. Addink, C. Smeenk & F. Coignoul 1998. Post-mortem investigations on winter stranded sperm whales from the coasts of Belgium and The Netherlands. Journal of Wildlife Diseases 34: 99-109. [Physeter macrocephalus]

  Jauniaux T., M.G. Hartmann & F. Coignoul 1999. Post mortem examination and tissue sampling of sperm whale Physeter macrocephalus. In: S. Tougaard & C.C. Kinze (eds.). Proceedings from the 'Workshop sperm whale strandings in the North Sea. 'The event - the action - the aftermath. Romo, Denmark, 26-27 May 1998. Biological papers no. 1. Fisheries and Maritime Museum, Esbjerg, Denmark 25-50.

  Jentink F.A. 1887. Catalogue ostéologique des mammifères. Museum d'Histoire Naturelle des Pays-Bas 9: 1-360. Leiden

  Jonge J. & T. Nieuwenhuizen 2002. Omzwervingen van een walvisbot. Haarlems bodemonderzoek 2001 35: 67-73. [Balaena mysticetus]

  Junge G.C.A. 1936. Bones of a whale from the Wieringermeer, Zuiderzee. Nature, London 138: 78. [Eschrichtius robustus]

  Junge G.C.A. 1936. De butskop (Hyperoodon rostratus Mull.) van Egmond. De Levende Natuur 41: 16-20.

  Jungerius P. 1997. De zeereep rond 1600. Potvisstrandingen aan de kust. Duin 20: 14-15, 24. [Physeter macrocephalus]

  Kamminga C., F.J. Engelsma & R.P. Terry 1999. An adult-like sonar wave shape from a rehabilitated orphaned harbour porpoise (Phocoena phocoena). Ophelia 50: 35-42.

  Kapetanou A., L.L. IJsseldijk, D.S. Willems, E.M. Broens, E. Everaarts, J.B. Buil, P.E. Verweij, M.J.L. Kik & A. Gröne 2020. Mycotic Infections in Free-Ranging Harbor Porpoises (Phocoena phocoena). Frontiers in Marine Science 7 [344]. doi.org/10.3389/fmars.2020.00344

  Kaschner K. 2001. Harbour porpoises in the North Sea and Baltic – bycatch and current status: 1-82. Report for the Umweltstiftung WWF Deutschland.

  Kastelein R.A. 1990. Hoe te handelen bij een levend aangespoelde dolfijn op het strand? Sula 4: 26-27.

  Kastelein R.A. 1990. Adaptations of marine mammals to diving. Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 93: 427-430.

  Kastelein R.A. 1998. Food consumption and growth of marine mammals. Ph.D. Thesis. De Spil Publishers, Woerden.

  Kastelein R. 2001. Gehoorcapaciteit bruinvissen kan verstrikking in visnetten voorkomen. Zoogdier 12: 18-20. [Phocoena]

  Kastelein R.A. & D. de Haan 2000. Reducing bycatch of harbour porpoises in gillnet fisheries. Lutra 2000 (extra nummer): 23. [Phocoena]

  Kastelein R.A. & J. Dubbeldam 1990. Marginal papillae on the tongue of Harbour porpoises (Phocoena phocoena), Bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) and the Commerson's dolphin (Cephalorhynchus commersonii). Aquatic Mammals 15: 158-170.

  Kastelein R.A. & N.M. Gerrits 1991. Swimming, diving, and respiration patterns of a Northern bottlenose whale (Hyperoodon ampullatus Forster, 1770). Aquatic mammals 17: 20-30.

  Kastelein R.A. & M.S.S. Lavaleije 1992. Foreign bodies in the stomach of a female harbour porpoise (Phocoena phocoena) from the North Sea. Aquatic Mammals 18: 40-46.

  Kastelein R.A. & F.L. Meijler 1989. Respiratory arrhytmia in the hearts of Harbour porpoises (Phocoena phocoena). Aquatic Mammals 15: 137-144.

  Kastelein R.A. & C. Staal 1997. Swimming behaviour of harbour porpoises (Phocoena phocoena) under different conditions in human care. In: A.J. Read, P.R. Wiepkema & P.E. Nachtigall (eds.). The biology of the harbour porpoise. De Spil Publishers, Woerden: 235-253.

  Kastelein R.A. & R. van Battum 1990. The relationship between body weight and morphological measurements in harbour porpoises (Phocoena phocoena) from the North Sea. Aquatic Mammals 16: 48-52.

  Kastelein R.A. & P.J. Wensveen 2008. Effect of Two Levels of Masking Noise on the Hearing Threshold of a Harbor Porpoise (Phocoena phocoena) for a 4.0 kHz Signal. Aquatic Mammals 34: 420-425.

  Kastelein R.A., M.J. Bakker & T. Dokter 1990. The medical treatment of three stranded harbour porpoises (Phocoena phocoena). Aquatic Mammals 15: 181-202. [parasites]

  Kastelein R.A., T. Dokter & P. Zwart 1990. The suckling of a Bottlenose dolphin calf (Tursiops truncatus) by a foster mother, and information on transverse birth bands. Aquatic Mammals 16: 134-138.

  Kastelein R.A., R.C.V.J. Zweypfenning & H. Spekreijse 1990. Anatomical and histological characteristics of the eyes of a month-old and adult Harbor porpoise (Phocoena phocoena). In: J.A. Thomas & R.A. Kastelein (eds.). Sensory abilities of cetaceans/Laboratory and field evidence. Plenum Press, New York: 463-480.

  Kastelein R.A., D. de Haan & C. Staal 1995. Behaviour of harbour porpoises (Phocoena phocoena) in response to ropes. In: P.E. Nachtigall, J. Lien, W.L. Whitlow & A.J. Read (eds.). Harbour porpoises. Laboratory studies to reduce bycatch. De Spil Publishers, Woerden: 69-90.

  Kastelein R.A., D. de Haan, C. Staal, S.H. Nieuwstraten & W.C. Verboom 1995. Entanglement of harbour porpoises (Phocoena phocoena) in fishing nets. In: P.E. Nachtigall, J. Lien, W.L. Whitlow & A.J. Read (eds.). Harbour porpoises. Laboratory studies to reduce bycatch. De Spil Publishers, Woerden: 91-156.

  Kastelein R.A., A.D. Goodson, J. Lien & D. de Haan 1995. The effects of acoustic alarms on Harbour porpoise (Phocoena phocoena) behaviour. In: Nachtigall P.E., J. Lien, W.W.L. Au & A.J. Reid (eds.). Harbour porpoises, laboratory studies to reduce bycatch. De Spil Publishers, Woerden: 157-167.

  Kastelein R.A., S.H. Nieuwstraten & W.C. Verboom 1995. Echolocation signals of Harbour porpoises (Phocoena phocoena) in light and complete darkness. In: P.E. Nachtigall, J. Lien, W.W.L. Au & A.J. Read (eds.). Harbour porpoises. Laboratory studies to reduce bycatch. De Spil Publishers, Woerden: 55-67.

  Kastelein R.A., J.A. Thomas & P.E. Nachtigall (eds.) 1995. Sensory systems of Aquatic Mammals. De Spil Publishers, Woerden.

  Kastelein R.A., M.J. Bakker & C. Staal 1997. The rehabilitation and release of stranded harbour porpoises (Phocoena phocoena). In: A.J. Read, P.R. Wiepkema & P.E. Nachtigall (eds.). The biology of the harbour porpoise. De Spil Publishers, Woerden: 9-61.

  Kastelein R.A., D. de Haan, A.D. Goodson, C. Staal & N. Vaughan 1997. The effects of various sounds on a harbour porpoise (Phocoena phocoena). In: A.J. Read, P.R. Wiepkema & P.E. Nachtigall (eds.). The biology of the harbour porpoise. De Spil Publishers, Woerden: 367-383.

  Kastelein R.A., D. de Haan, C. Staal & A.D. Goodson 1997. The response of a harbour porpoise (Phocoena phocoena) to nets of various mesh sizes, with and without deterring sound. In: A.J. Read, P.R. Wiepkema & P.E. Nachtigall (eds.). The biology of the harbour porpoise. De Spil Publishers, Woerden: 385-409.

  Kastelein R.A., P. Koene, S.H. Nieuwstraten & S. Labberté 1997. Skin surface temperature changes in a harbour porpoise. In: A.J. Read, P.R. Wiepkema & P.E. Nachtigall (eds.). The biology of the harbour porpoise. De Spil Publishers, Woerden: 255-264. [Phocoena]

  Kastelein R.A., S.H. Nieuwstraten, C. Staal, C.L. van Ligtenberg & D. Versteegh 1997. Low-frequency aerial hearing of a harbour porpoise (Phocoena phocoena). In: A.J. Read, P.R. Wiepkema & P.E. Nachtigall (eds.). The biology of the harbour porpoise. De Spil Publishers, Woerden: 295-312.

  Kastelein R.A., S.H. Nieuwstraten & M.W.A. Verstegen 1997. Passage time of carmine red dye through the digestive tract of harbour porpoises (Phocoena phocoena). In: A.J. Read, P.R. Wiepkema & P.E. Nachtigall (eds.). The biology of the harbour porpoise. De Spil Publishers, Woerden: 265-275.

  Kastelein R.A., N.M. Schooneman, W.C. Verboom & N. Vaughan 1997. The ability of a harbour porpoise (Phocoena phocoena) to discriminate between objects buried in sand. In: A.J. Read, P.R. Wiepkema & P.E. Nachtigall (eds.). The biology of the harbour porpoise. De Spil Publishers, Woerden: 329-342.

  Kastelein R.A., L.S.P. van der Kaay, C. Staal, N.M. Schooneman & C.L. van Ligtenberg 1997. Detection of bone conductor signals by a harbour porpoise (Phocoena phocoena): a pilot study. In: A.J. Read, P.R. Wiepkema & P.E. Nachtigall (eds.). The biology of the harbour porpoise. De Spil Publishers, Woerden: 313-327.

  Kastelein R.A., J.L. Dubbeldam, J. Luksenburg, C. Staal & F. Immerseel 1997. An anatomical atlas of an adult female harbour porpoise. In: A.J. Read, P.R. Wiepkema & P.E. Nachtigall (eds.). The biology of the harbour porpoise. De Spil Publishers, Woerden: 87-178. [Phocoena]

  Kastelein R.A., J. Hardeman & H. Boer 1997. Food consumption and body weight of harbour porpoises (Phocoena phocoena). In: A.J. Read, P.R. Wiepkema & P.E. Nachtigall (eds.). The biology of the harbour porpoise. De Spil Publishers, Woerden: 217-233.

  Kastelein R.A., C. Staal, A. Terlouw & M. Muller 1997. Pressure changes in the mouth of a feeding harbour porpoise (Phocoena phocoena). In: A.J. Read, P.R. Wiepkema & P.E. Nachtigall (eds.). The biology of the harbour porpoise. De Spil Publishers, Woerden: 279-291.

  Kastelein R.A., S.J. van der Sijs, C. Staal & S.H. Nieuwstraten 1997. Blubber thickness in harbour porpoises (Phocoena phocoena). In: A.J. Read, P.R. Wiepkema & P.E. Nachtigall (eds.). The biology of the harbour porpoise. De Spil Publishers, Woerden: 179-199.

  Kastelein R.A., N. Vaughan, H.J. Groenenberg, H. Boekholt & V. Schreurs 1997. Respiration in harbour porpoises (Phocoena phocoena). In: A.J. Read, P.R. Wiepkema & P.E. Nachtigall (eds.). The biology of the harbour porpoise. De Spil Publishers, Woerden: 203-215.

  Kastelein R.A., W.W.L. Au, H.T. Rippe & N.M. Schooneman 1999. Target detection by an echolocating harbor porpoise (Phocoena hocoena). Journal of the Acoustical Society of America 105: 2493-2498.

  Kastelein R.A., W.W.L. Au & D. de Haan 2000. Detection distances of bottom-set gillnets by harbour porpoises (Phocoena phocoena) and bottlenose dolphins (Tursiops truncatus). Marine Environmental Research 49: 359-375.

  Kastelein R.A., D. de Haan & W. Au 2000. Reducing bycatch of harbour porpoises in gillnet fisheries. In: R. Huttere & R. Schröpfer (eds.). Kurzfassungen der Vorträge gemeinsame Tagung Groningen. Deutsche Gesellschaft für Säugetierkunde, Jena, Duitsland/Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Arnhem, Nederland: 23. [Phocoena]

  Kastelein R.A., H.T. Rippe, N. Vaughan, N.M. Schooneman, W.C. Verboom & D. de Haan 2000. The effects of acoustic alarms on the behavior of harbor porpoises (Phocoena phocoena) in a floating pen. Marine Mammal Science 16: 46-64.

  Kastelein R.A., D. de Haan, C. Staal, N.M. Schooneman & N. Vaughan 2001. The influence of three acoustic alarms on the behaviour of harbour porpoises (Phocoena phocoena) in a floating pen. Marine Experimental Research 52: 351-371.

  Kastelein R.A., P. Bunskoek, M. Hagedoorn, W.W.L. Au & D. de Haan 2002. Audiogram of a harbor porpoise (Phocoena phocoena) measured with narrow-band frequence-modulated signals. Journal of the Acoustical Society of America 112: 334-344.

  Kastelein R.A., N. Vaughan, S. Walton & P.R. Wiepkema 2002. Food intake and body measurements of Atlantic bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) in captivity. Marine Environmental Research 53: 199-218.

  Kastelein, R.A., M. Hagedoorn, W.W.L. Au & D. de Haan, 2003. Audiogram of a striped dolphin (Stenella coeruleoalba). – Journal of the Acoustical Society of America 113: 1130-1137.

  Kastelein R.A., C. Staal & P.R. Wiepkema 2003. Food consumption, food passage time, and body measurements of captive bottlenose dolphins (Tursiops truncatus). Aquatic Mammals 29: 53-66.

  Kastelein R.A., M. Janssen, W.C. Verboom & D. de Haan 2005. Receiving beam patterns in the horizontal plane of a harbor porpoise (Phocoena phocoena). Journal of the Acoustical Society of America 118: 1172-1179.

  Kastelein R.A., W.C. Verboom, M. Muijsers, N.V. Jennings & S. van der Heul 2005. The influence of acoustic emissions for underwater data transmission on the behaviour of harbour porpoises (Phocoena phocoena) in a floating pen. Marine Environmental Research 59: 287-307.

  Kastelein R.A., N. Jennings, W.C. Verboom, D. de Haan & N.M. Schooneman 2006. Differences in the response of a striped dolphin (Stenella coeruleoalba) and a harbour porpoise (Phocoena phocoena) to an acoustic alarm. Marine Environmental Research 61: 363-378.

  Kastelein R.A., D. de Haan & W.C. Verboom 2007. The influence of signal parameters on the sound source localization ability of a harbor porpoise (Phocoena phocoena). Journal of the Acoustical Society of America 122: 1238-1248.

  Kastelein R.A., S. van der Heul, J. van der Veen, W.C. Verboom, N. Jennings & P. Reijnders 2007. Effects of acoustic alarms, designed to reduce small cetacean bycatch, on the behaviour of North Sea fish species in a large tank. Marine Environmental Research 64: 160-180. [Phocoena]

  Kastelein R.A., W.C. Verboom, N. Jennings & D. de Haan 2008. Behavioral avoidance threshold level of a harbor porpoise (Phocoena phocoena) for a continuous 50 kHz pure tone. Journal of the Acoustical Society of America 123: 1858-1861.

  Kastelein R.A., W.C. Verboom, N. Jennings, D. de Haan & S. van der Heul 2008. The influence of 70 and 120 kHz tonal signals on the behavior of harbor porpoises (Phocoena phocoena) in a floating pen. Marine Environmental Research 66: 319-326.

  Kastelein R.A., M. Verlaan & N. Jennings 2008. Number and duration of echolocation click trains produced by a harbor porpoise (Phocoena phocoena) in relation to target and performance. Journal of the Acoustical Society of America 124: 40-43.

  Kastelein R.A., M.F. van Dooren & D. Tibboel 2009. A case study of congenital diaphragmatic hernia in a juvenile striped dolphin (Stenella coeruleoalba). Aquatic Mammals 35: 32-35.

  Kastelein R.A., P.J. Wensveen, L. Hoek, W.W.L. Au, J.M. Terhune & C.A.F. de Jong 2009. Critical ratios in harbor porpoises (Phocoena phocoena) for tonal signals between 0.315 and 150 kHz in random Gaussian white noise. Journal of the Acoustical Society of America 126: 1588-1597.

  Kastelein R.A., L. Hoek, C.A.F. de Jong & P.J. Wensveen 2010. The effect of signal duration on the underwater detection thresholds of a harbor porpoise (Phocoena phocoena) for single frequency-modulated tonal signals between 0.25 and 160 kHz. Journal of the Acoustical Society of America 128: 3211-3222.

  Kastelein R.A., N. Steen, C. de Jong, P.J. Wensveen & W.C. Verboom 2011. Effect of broadband-noise masking on the behavioral response of a harbor porpoise (Phocoena phocoena) to 1-s duration 6-7 kHz sonar up-sweeps. Journal of the Acoustical Society of America 129: 2307-2315.

  Kastelein R.A, R. Gransier, R. van Mierlo, L. Hoek & C. de Jong 2011. Temporary hearing threshold shifts and recovery in a harbor porpoise (Phocoena phocoena) and harbor seals (Phoca vitulina) exposed to white noise in a 1/1‐octave band around 4 kHz. Journal of the Acoustical Society of America 129: 2432.

  Kastelein R.A., L. Hoek & C.A.F. de Jong 2011. Hearing thresholds of a harbor porpoise (Phocoena phocoena) for sweeps (1–2 kHz and 6–7 kHz bands) mimicking naval sonar signals. Journal of the Acoustical Society of America 129: 3393-3399.

  Kastelein R.A., L. Hoek & C.A.F. de Jong 2011. Hearing thresholds of a harbor porpoise (Phocoena phocoena) for helicopter dipping sonar signals (1.43-1.33 kHz). Journal of the Acoustical Society of America 130: 679-682.

  Kastelein R.A., L. Hoek & R. Gransier 2013. Hearing thresholds of a harbor porpoise (Phocoena phocoena) for playbacks of multiple pile driving strike sounds. Journal of the Acoustical Society of America 134: 2302-2306.

  Kastelein R.A., D. van Heerden, R. Gransier & L. Hoek 2013. Behavioral responses of a harbor porpoise (Phocoena phocoena) to playbacks of broadband pile driving sounds. Marine environmental research 92: 206-214.

  Kastelein R.A., I. van den Belt, R. Gransier & T. Johansson 2015. Behavioral responses of a harbor porpoise (Phocoena phocoena) to 25.5- to 24.5-kHz sonar down-sweeps with and without side bands. Aquatic Mammals 41: 400-411.

  Kastelein R.A., R. Gransier, M.A. Marijt & L. Hoek 2015. Hearing frequency thresholds of harbor porpoises (Phocoena phocoena) temporarily affected by played back offshore pile driving sounds. The Journal of the Acoustical Society of America 137: 556-564.

  Kastelein R.A., L. Helder-Hoek, J. Covi & R. Gransier 2016. Pile driving playback sounds and temporary threshold shift in harbor porpoises (Phocoena phocoena): effect of exposure duration. The Journal of the Acoustical Society of America 139: 2842-2851.

  Kastelein R.A., L. Helder-Hoek & N. Jennings 2018. Seasonal changes in food consumption, respiration rate, and body condition of a male harbour porpoise (Phocoena phocoena). Aquatic Mammals 44: 76-91.

  Kastelein R.A., S. Van de Voorde & N. Jennings 2018. Swimming speed of a harbor porpoise (Phocoena phocoena) during playbacks of offshore pile driving sounds. Aquatic Mammals 44: 92-99.

  Kastelein R.A., L. Helder-Hoek, S.A. Cornelisse, L.N. Defillet & L.A.E. Huijser 2020. Temporary threshold shift in a second harbor porpoise (Phocoena phocoena) after exposure to a one-sixth-octave noise band at 1.5 kHz and a 6.5 kHz continuous wave. Aquatic Mammals 46: 431-443.

  Kastelein R.A., L. Helder-Hoek, S.A. Cornelisse, L.A.E. Huijser & R. Gransier 2020. Temporary hearing threshold shift at ecologically relevant frequencies in a harbor porpoise (Phocoena phocoena) due to exposure to a noise band centered at 88.4 kHz. Aquatic Mammals 46: 444-453.

  Kayes R.J. 1985. The decline of porpoises and dolphins in the southern North Sea: a current status report. Political Ecology Research Group, Oxford: 1-109.

  Kayes R.J. 1986. Tuimelaars en bruinvissen. Waddenbulletin 21: 129-132. [Phocoena, Tursiops truncatus]

  Keijl G. 2016. Grienden voor de kust. Zoogdier 27(1): 7-8. [Globicephala melas]

  Keijl G. & H. Cremers 2010. Twee witsnuitdolfijnen op Ameland. Zoogdier 21(3): 22-23. [Lagenorhynchus albirostris]

  Keijl G.O., L. Begeman, S. Hiemstra, L.L. IJsseldijk, P. Kamminga & Seal Centre Pieterburen 2016. Cetaceans stranded in the Netherlands in 2008-2014. Lutra 59: 75-107. [Balaenoptera acutorostrata, Balaenoptera physalus, Megaptera novaeangliae, Delphinus delphis, Globicephala melas, Leucopleurus acutus, Lagenorhynchus albirostris, Orcinus orca, Stenella coeruleoalba, Tursiops truncatus, Phocoena phocoena, Physeter macrocephalus, Mesoplodon bidens]

  Keijl G.O., D.S.J. Groenenberg, A.M. Nieman, R.B. Desjardins & B. Gravendeel 2019. Molecular identification of sei whales (Balaenoptera borealis) from the Netherlands. Lutra 62: 3-11. [Balaenoptera acutorostrata, Balaenoptera physalus]

  Keijl G.O., M.F. Bakker Paiva, L.L. IJsseldijk & P. Kamminga 2021. Cetaceans stranded in the Netherlands in 2015-2019. Lutra 64: 19-44. [Balaenoptera acutorostrata, Balaenoptera physalus, Delphinus delphis, Globicephala melas, Lagenorhynchus albirostris, Orcinus orca, Stenella coeruleoalba, Tursiops truncatus, Phocoena phocoena, Physeter macrocephalus, Mesoplodon bidens]

  Kerkhoff M. & J. de Boer 1977. Organochlorine residues in a harbour porpoise (Phocoena phocoena) found dead in the Dutch Wadden Sea in 1971. ICES C.M. 1977/N:2: 1-5.

  Kesselring T., S. Viquerat, M. Langeheine, M. Bergmann, P. Wohlsein, L.L. IJsseldijk, A. Gröne, U. Siebert & R. Brehm 2018. Assessment of spermatogenesis in harbour porpoises (Phocoena phocoena) from the North and Baltic Seas. Oral presentation at 51th Annual Conference of Physiology and Pathology of Reproduction and 43th Mutual Conference of Veterinary and Human Reproductive Medicine. Hannover 21-23 February 2018.

  Kinze C.C. 1985. Intraspecific variation in Baltic and North Sea harbour porpoises (Phocoena phocoena (L., 1758)). Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening 146: 63-74.

  Kinze C.C. 2020. An annotated, amended and revised list of 18th century sperm whale stranding records from the North Sea, Skagerrak and Kattegat coasts: A 'retro-cetological' approach using searchable digitised newspapers. Lutra 63: 33-46. (Physeter macrocephalus]

  Kinze C.C., R.H.H. Kröger, C. Smeenk & P.G.H. Evans 1987. The decline of the Harbour Porpoise in the North Sea. Statement of Concern to the European Cetacean Society. European Cetacean Society, Copenhagen, Denmark. [Phocoena]

  Kinze C.C., M. Addink, C. Smeenk, M. Garcia Hartmann, H.W. Richards, R.P. Sonntag & H. Benke 1997. Status of the White-Beaked Dolphin (Lagenorhynchus albirostris) and the White-Sided Dolphin (Lagenorhynchus acutus) in the North and Baltic Seas. Review of Available Information. Report of the International Whaling Commision SC/48/SM17 675-681: 1-10.

  Kinze C.C., M. Addink, C. Smeenk, M. García Hartmann, H.W. Richards, R.P. Sonntag & H. Benke 1997. The white-beaked dolphin (Lagenorhynchus albirostris) and the white-sided dolphin (Lagenorhynchus acutus) in the North and Baltic Seas: review of available information. Report of the International Whaling Commission 47: 675-681.

  Kirkwood R., J. Cremer, H. Lindeboom, K. Lucke, L. Teal & M. Scholl 2014. Zeezoogdieren in de Eems: studie naar de effecten van bouwactiviteiten van GPS, RWE en NUON in de Eemshaven in 2013. Report no. C074/14. IMARES, IJmuiden.

  Kleef H.L. 1993. Tuimelaars Tursiops truncatus in de Dollard. Lutra 36: 94-96.

  Kleineidam R.G., G. Pesole, H.J. Breukelman, J.J. Beintema & R.A. Kastelein 1999. Inclusion of Cetaceans Within the Order Artiodactyla Based on Phylogenetic Analysis of Pancreatic Ribonuclease Genes. Journal of Molecular Evolution 48: 360-368.

  Klinowska M. 1987. The status of marine mammals in the southern North Sea. The status of the North Sea environment; reasons for concern. Proceedings of the 2nd North Sea seminar '86, Vol. 2. Werkgroep Noordzee, Amsterdam: 75-95.

  Kliphuis G. 1990. Potvis op Terschelling. Waddenbulletin 25: 168.

  Kock K.-H. & H. Benke 1996. On the by-catch of harbour porpoise (Phocoena phocoena) in German fisheries in the Baltic and the North Sea. Archive of Fisheries and Marine Research 44: 95-114.

  Koeman J.H., W.H.M. Peter, C.J. Smit, P.S. Tjioe & J.J.M. de Goei 1972. Persistent chemicals in marine mammals. TNO-Nieuws 27: 570-578.

  Koeman J.H., W.S.M. van de Veen, J.J.M. de Goey, P.S. Tjioe & J.L. van Haaften 1975. Mercury and selenium in marine mammals and birds. Science of the Total Environment 3: 279-287.

  Kompanje E.J.O. 1990. De butskop (Hyperoodon ampullatus (Forster, 1770)) in Nederland. Straatgras 2(3): 6-7.

  Kompanje E.J.O. 1991. Een oud geval van osteomyelitis bij een orka Orcinus orca. Lutra 34: 71-76.

  Kompanje E.J.O. 1993. Osteomyelitis of the mandible in harbour porpoises Phocoena phocoena from the Netherlands. Lutra 36: 39-45.

  Kompanje E.J.O. 1993. Vertebral osteophytosis in cetacea. Spondylosis or spondylitis? Zeitschrift für Säugetierkunde 58: 316-318.

  Kompanje E.J.O. 1993. [Boekbespreking. G. Peet et al. ‘Bruinvissen, dolfijnen en walvissen van de Noordzee’]. Zeegeluiden 1993: 47-48.

  Kompanje E.J.O. 1994. Severe infection of a rib in a harbour porpoise Phocoena phocoena: a rare complication after open chest trauma. Lutra 37: 93-96.

  Kompanje E.J.O. 1995. Differences between spondylo-osteomyelitis and spondylosis deformans in small odontocetes based on museum material. Aquatic Mammals 21: 199-203.

  Kompanje E.J.O. 1995. Late Pleistocene white whales Delphinapterus leucas from Dutch coastal waters. Lutra 38: 67-76.

  Kompanje E.J.O. 1995. On the occurrence of spondylosis deformans in white-beaked dolphins Lagenorhynchus albirostris (Gray, 1846) stranded on the Dutch coast. Zoologische Mededelingen 69: 231-250.

  Kompanje E.J.O. 1995. Strandings of killer whales Orcinus orca in the Netherlands between 1783 and 1995 with some remarks on skeletal and dental pathology (Mammalia, Cetacea, Odontoceti). Deinsea 2: 67-82.

  Kompanje E.J.O. 1995. Strandings of male sperm whales Physeter macrocephalus Linnaeus, 1758 in western Europe between October 1994 and January 1995. Deinsea 2: 89-94.

  Kompanje E.J.O. 1995. Vondst van een schouderblad van de bultrug Megaptera novaeangliae. Straatgras 7: 14.

  Kompanje E.J.O. 1995. Walvissen in Rotterdam. Tanden en baleinen. Dieren 12: 18-23.

  Kompanje E.J.O. 1996. Een zeer zeldzame vondst uit de zuidelijke Noordzee: beenderen van de noordkaper Eubalaena glacialis. Straatgras 8: 25.

  Kompanje E.J.O. 1996. Intervertebral disc degeneration and disc arthrosis in white-beaked dolphins (Lagenorhynchus albirostris). European Association of Zoo- and Wildlife Veterinarians. First Scientific Meeting, May 16-18, 1996, Rostock, Germany: 21-25.

  Kompanje E.J.O. 1996. Vondst van een schouderblad van de bultrug Megaptera novaeangliae in de zuidelijke Noordzee. Lutra 38: 85-89.

  Kompanje E.J.O. 1996. Werkplaats potvis: ruim 1000 kilo bot in de takels. Straatgras 8: 18-23.

  Kompanje E.J.O. 1998. Abnormal tailflukes in harbour porpoises Phocoena phocoena from The Netherlands (Mammalia: Cetacea, Odontoceti). Deinsea 4: 59-76.

  Kompanje E.J.O. 1998. Gewone vinvis en witsnuitdolfijn bij Den Helder in begin augustus 1998: een verslag. Straatgras 9: 661-663. [Balaenoptera physalus, Lagenorhynchus albirostris]

  Kompanje E.J.O. 1999. Considerations on the comparative pathology of the vertebrae in Mysticeti and Odontoceti; evidence for the occurrence of discarthrosis, zygarthrosis, infectious spondylitis and spondyloarthritis. Zoologische Mededelingen 73: 99-130.

  Kompanje E.J.O. 2000. De laatste dolfijnensectie van de eeuw. Straatgras 12: 26-28.

  Kompanje E.J.O. 2001. Intraspongious disc herniation (Schmorl's node) in Phocoena phocoena and Lagenorhynchus albirostris (Mammalia: Cetacea, Odontoceti). Deinsea 8: 135-141.

  Kompanje E.J.O. 2001. Review of strandings and catches of Tursiops truncatus (Mammalia Cetacea, Odontoceti) in The Netherlands between 1754 and 2000. Deinsea 8: 169-224.

  Kompanje E.J.O. 2005. A case of symmetrical conjoined twins in a bottlenose dolphin Tursiops truncatus (Mammalia, Cetacea). Deinsea 11: 147-150.

  Kompanje E.J.O. 2005. Additions to the 'Review of strandings and catches of Tursiops truncatus (Mammalia: Cetacea: Odontoceti) in The Netherlands between 1754 and 2000'. Deinsea 11: 175-178.

  Kompanje E.J.O. 2005. Review of strandings of Delphinus delphis and Stenella coeruleoalba (Mammalia: Cetacea, Delphinidae) in The Netherlands between 1850 and 2005. Deinsea 11: 179-203.

  Kompanje E.J.O. & M. García Hartmann 2001. Intraspongious disc herniation (Schmorl’s node) in Phocoena phocoena and Lagenorhynchus albirostris (Mammalia: Cetacea, Odontoceti). Deinsea 8: 135-141.

  Kompanje E.J.O. & J.W.F. Reumer 1995. Strandings of male sperm whales Physeter macrocephalus Linnaeus, 1758 in western Europe between October 1994 and January 1995. Deinsea 2: 89-94.

  Kompanje E.J.O. & J. Reumer 2002. Walvisachtigen, van archivering van strandingen tot analyse. Op zoek naar zoogdieren. 50 jaar vereniging voor zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, 1952-2002. In: R. Lange, K. Schulte & F. van der Vliet (red.). Op zoek naar zoogdieren. 50 jaar vereniging voor zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, 1952-2002: 106-111.

  Kompanje E.J.O. & C. Smeenk 1996. Recent bones of right whales Eubalaena glacialis from the southern North Sea. Lutra 39: 66-75.

  Kompanje E.J.O. & D. van Duijn 1991. Herinneringen aan de oude walvisvaart op het eiland Ameland. Straatgras 3: 1-4.

  Kompanje E.J.O. & D. van Duijn 1994. De potvissen van november 1994. Straatgras 6: 168-171.

  Kompanje E.J.O., C.J.(K.) Camphuysen & M.F. Leopold 2017. The first case of conjoined twin harbour porpoises, Phocoena phocoena (Mammalia, Cetacea). Deinsea Online: 1-5.

  Koning F. 1993. Reeën in de duinen en de butskop van Hargen. De Windbreker 63: 10.

  Kop A.J. & L. Lohse 1992. Waarneming van Orca's Orcinus orca in de oostelijke Noordzee. Sula 6: 56.

  Korpelshoek L.D. 2011. Resident harbour porpoises Phocoena phocoena in the Oosterschelde (Netherlands): their behaviour compared to the behaviour of migratory harbour porpoises in the southern North Sea. Report number 324, Leiden University. [Phocoena]

  Kraai H.J.A. 1931. Walvisschenvangst. De Levende Natuur 36: 252. [Delphinus]

  Kraai A. 1943. De op Texel aangespoelde butskop. Het Zeepaard 1943 no. 1: 4-5.

  Kraaijenga A.E. 1984. Een beeld van waarheid rond de stranding van een potvis. Teylers Museum Magazijn 2(2): 1-4.

  Kremer H. 1990. Zur Situation der Wale in der Nordsee - unter besonderer Berücksichtigung des Schweinswales (Phocoena phocoena L.) In: J.L. Lozan et al. (eds.). Warnsignale aus der Nordsee. P. Parey, Berlin/Hamburg: 330-342.

  Kremer H. & A. Maywald 1991. Der Schweinswal in Nord- und Ostsee. Umweltstiftung WWF-Deutschland, Frankfurt/Main: 1-89.

  Kröger R.H.H. 1986. The decrease of the harbour porpoise populations in the Baltic and North Sea. Universitetet i Linköping & Universität Hamburg: 1-55.

  Krug H. 1946. Weekend in Den Oever (Wieringen), 15-16 september 1945. Het Zeepaard 6: 12-13.

  Kuiken T. 1994. Review of the criteria for the diagnosis of by-catch in cetaceans. European Cetacean Society Newsletter 26 (special issue): 38-43.

  Kuiken T. (ed.) 1996. Diagnosis of by-catch in cetaceans: proceedings of the second European Cetacean Society workshop on cetacean pathology, Montpellier, France, 2 March 1994. European Cetacean Society Newsletter 26 Special Issue: 1-43.

  Kuiken T. & M. Garcia Hartmann 1992. Draft standard protocol for the basis post-mortem examination and tissue sampling of small cetaceans. Guidelines and records form resulting from the 1st ECS workshop on cetacean pathology. Dissection techniques and tissue sampling, Leiden, 13-14 Sep. 1991. European Cetacean Society Newsletter 14: appendix.

  Kuiken T. & M. Garcia Hartmann 1992. Dissection techniques and tissue sampling, Leiden, 13-14 September 1991. Proceedings of the First European Cetacean Society Workshop on Cetacean Pathology. European Cetacean Society Newsletter 17 (special issue): 1-39.

  Laban C. 1992. Tuimelaar terug in de Noordzee. Mens en Wetenschap 19: 10.

  Lacourt A.W. 1973. De mariene fauna van Ameland, een vergeten eiland. Het Zeepaard 33: 67-72.

  Lagerveld S. 1988. Uitzonderlijke groep bruinvissen Phocoena phocoena voor de Noordhollandse kust, januari 1988. Sula 2: 20-21.

  Lahaye V., P. Bustamente, R.J. Law, J.A. Learmonth, M.B. Santos, J.P. Boon, E. Rogan, W. Dabin, M.J. Addink, A. López, A.F. Zuur, G.J. Pierce & F. Caurant 2007. Biological and ecological factors related to trace element levels in harbour porpoises (Phocoena phocoena) from European waters. Marine Environmental Research 64: 247-266.

  Lakemeyer J., U. Siebert, A. Abdulmawjood, K.A. Ryeng, L.L. IJsseldijk & K. Lehnert 2020. Anisakid nematode species identification in harbour porpoises (Phocoena phocoena) from the North Sea, Baltic Sea and North Atlantic using RFLP analysis. International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife 12: 93-98.

  Lambertsen R.H. 1997. Natural disease problems of the sperm whale. Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 67 (supplement): 105-112.

  Lankester K. 1997. Netherlands. Progress report on cetacean research, May 1995 to May 1996. Report of the International Whaling Commission 47: 53.

  Lanting F. 1981. Eens zwom de grijze walvis door de Zuyderzee. Grasduinen 1981 (6): 36-42.

  Larsen F. 2000. On the potential effects of widespread use of pingers in the North Sea. International Whaling Commission, document SC/52/SM28.

  Larsen F., O.R. Eigaard & J. Tougaard 2003. Reduction of harbour porpoise by-catch in the North Sea by high-density gillnets. International Whaling Commission, document SC/54/SM30.

  Lauwerier R.C.G.M. 1983. Walviskaken op het droge. Westerheem 32: 236-239.

  Law R.J., R.J. Morris, C.R. Allchin & B.R. Jones 1997. Metals and chlorobiphenyls in tissues of sperm whales (Physeter macrocephalus) and other cetacean species exploiting similar diets. Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 67 (supplement): 79-89.

  Law R.J., R.L. Stringer, C.R. Allchin & B.R. Jones 1996. Metals and organochlorines in sperm whales (Physeter macrocephalus) stranded around the North Sea during the 1994/1995 winter. Marine Pollution Bulletin 32: 72-77.

  Lehnert K., L.L. IJsseldijk, M.L. Uy, J.O. Boyi, L. van Schalkwijk, E.A.P. Tollenaar, A. Gröne, P. Wohlsein & U. Siebert 2021. Whale lice (Isocyamus deltobranchium & Isocyamus delphinii; Cyamidae) prevalence in odontocetes off the German and Dutch coasts – morphological and molecular characterization and health implications. International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife 15: 22-30.

  Lempereur L., M. Delobelle1, M. Doom, J. Haelters, E. Levy, B. Losson & T. Jauniaux 2017. Crassicauda boopis in a fin whale (Balaenoptera physalus) ship-struck in the eastern North Atlantic Ocean. Parasitology Open 3 (e9): 1-6.

  Leopold M.F. 1989. Dolfijnen op de Doggersbank. Sula 3: 134-135.

  Leopold M.F. 1991. Toppredatoren op het Friese Front: zeevogels en zeezoogdieren. In: A. de Gee, M.A. Baars en H.W. van der Veer. De ecologie van het Friese Front. rapport 1991-2, Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Den Burg, Texel: 78-89.

  Leopold M.F. 1991. Zeevogels en zeezoogdieren. In: M.J.H. Bergman, H.J. Lindeboom, G. Peet, P.H.M. Nelissen, H. Nijkamp & M.F. Leopold. Beschermde gebieden Noordzee - noodzaak en mogelijkheden. Rapport 1991-3, Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Den Burg, Texel: 131-137.

  Leopold M.F. 1994. Walvisachtigen in de zuidelijke Noordzee: twee survey methoden vergeleken. Sula 8: 207-225.

  Leopold M.F. 1996. Recordaantallen Bruinvissen Phocoena phocoena en Roodkeelduikers Gavia stellata. Sula 10: 105-107.

  Leopold M.F. 2004. Grote groepen tuimelaars voor de kust van Noord-Holland en in de westelijke Waddenzee. Nieuwsbrief Nederlandse Zeevogelgroep 5 (3): 6-7. [Tursiops truncatus]

  Leopold M.F. 2009. Autopsies van bruinvissen: een netwerk van steunpunten en transport naar Utrecht. Sula 22: 47-48.

  Leopold M. 2012. Steeds meer bruinvissen. Natura 109(3): 14-16. [Phocoena]

  Leopold M.F. 2015. Eat and be eaten. Porpoise diet studies. PhD-thesis, Wageningen University. [Phocoena]

  Leopold M.F. & C.J. Camphuysen 1996. Waarnemingen van zeezoogdieren, december 1995-februari 1996. Sula 10: 128.

  Leopold M.F. & Camphuysen C.J. 1998. Monitoring Pinkegat: voorkomen van zeevogels en zeezoogdieren in de Noordzeekustzone voor en tijdens de proefboring N7(1997). In: Monitoring proefboringen Noordzeekustzone, NAM, Business Unit Exploratie, Assen.

  Leopold M.F. & C.J. Camphuysen 2002. T-zero seabirds and cetaceans surveys in the wind farm sites NSW and Q7. Cruise report of the second survey, carried out by Alterra, CSR, Bureau Waardenburg and Ecologic. Unpublublished report to RIKZ. [Phocoena]

  Leopold M.F. & C.J. Camphuysen 2006. Bruinvisstrandingen in Nederland in 2006. Achtergronden, leeftijdsverdeling, sexratio, voedselkeuze en mogelijke oorzaken. Imares-rapport C083/06 / NIOZ Report 2006-5, Texel: 1-89.  [Phocoena]

  Leopold M.F. & Couperus A.S. 1995. Sightings of Atlantic white-sided dolphins Lagenorhynchus acutus near the south-eastern limit of the known range in the North-East Atlantic. Lutra 38: 77-80.

  Leopold M.F., P.A. Wolf & J. van der Meer 1992. The elusive harbour porpoise exposed: strip transect counts off Southwestern Ireland. Netherlands Journal of Sea Research 29: 395-402.

  Leopold M.F., C.J. Camphuysen, C.J.F. ter Braak, E.M. Dijkman, K. Kersting & S.J.M. van Lieshout 2004. Baseline studies North Sea wind farms: lot 5. Marine Birds in and around the future sites Nearshore Windfarm (NSW) and Q7. Alterra Report 1048, Alterra, Wageningen, The Netherlands.

  Leopold M.F., M.J. Baptist, L. IJsseldijk & B. Engels 2013. Waarnemingen van bruinvissen in maart 2013 vanaf een zandzuiger in het Slijkgat bij Ouddorp. Imares-rapport C096/13, Texel. [Phocoena]

  Leopold M.F., L. Begeman, J.D.L. van Bleijswijk, L.L. IJsseldijk, H.J. Witte & A. Gröne 2014. Exposing the grey seal as a major predator of harbour porpoises. Proceedings of the Royal Society B: doi: 10.1098/rspb.2014.2429

  Leopold M.F., L. Begeman, E. Heße, J. van der Hiele, S. Hiemstra, G.O. Keijl, E.H. Meesters, L. Mielke, D. Verheyen & A. Gröne 2015. Porpoises: From predators to prey. Journal of Sea Research 97: 14-23. [Phocoena]

  Leopold M., E. Heße, L. Mielke, L. Begeman & S. Hiemstra 2015. Raadselachtige 'mini-massastranding 'bruinvissen. Er valt veel te leren van rotte kadavers. Zoogdier 26(2): 4-6. [Phocoena]

  Leopold M.F., E.L. Bravo Rebolledo, N.A.M. Tuhuteru, S. Geelhoed, L.L. IJsseldijk & J. IJzer 2017. Bevindingen Potvis massastranding Texel 2016. Rapport WMR & Universiteit Utrecht.

  Leopold M.F., E. Rotshuizen & P.G.H. Evans 2018. From nought to 100 in no time: how humpback whales (Megaptera novaeangliae) came into the southern North Sea. Lutra 61: 165-188.

  Leopold M.F., G.O. Keijl, W. Overmaat & E.L. Bravo Rebolledo 2020. Kleine vis in een kleine dwergvinvis. Toeval of trend? Maag- en darminhoud van de jonge dwergvinvis die aanspoelde op Texel op 8 juli 2019. Rapport Wageningen Marine Research C003/20. [Balaenoptera acutorostrata]

  Leopold M.F., O.E. Jansen, J.C. Kop, G.O. Keijl, E.H.W.G. Meesters & P.J.H. Reijnders (in press). Learning to eat: juvenile white-beaked dolphins Lagenorhynchus albirostris take different prey than older individuals. Journal of the Marine Biological Association of the UK.

  Lina P.H.C. 1985. De wettelijke bescherming van in- en uitheemse zeezoogdieren in Nederland. Lutra 28: 47-48.

  Lina P.H.C. & G. van Ommering 1994. Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare zoogdieren in Nederland. Rapport IKC natuurbeheer nr. 12, Informatie- en KennisCentrum natuurbeheer, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Wageningen: 1-42.

  Lok C.M. & B. Folkersma 1979. Composition of wax esters and triacyglycerols in the melon and blubber fats of a young Sowerby's whale Mesoplodon bidens. Lipids 14: 872-875.

  Looman J. & A. Oosterbaan 1995. Zeezoogdieren. Ecomare, Texel: 1-16.

  Lucke K. & H. Lindeboom 2011. Overzicht van verzamelde onderzoeksdata aan zeezoogdieren in de Eems-Dollard sinds 2007. Imares-rapport C108-11. [Phocoena]

  Lucke K., E. Bravo Rebolledo, J. Cremer, F. Fey-Hofstede, H. Lindeboom, M. Scholl & L. Teal 2012. Zeezoogdieren in de Eems; studie naar de effecten van bouwactiviteiten van GSP, RWE en NUON in de Eemshaven in 2011. Imares-rapport C082/12, Texel. [Phocoena]

  Lucke K., J. Cremer, H. Lindeboom, M. Scholl & L. Teal 2013. Zeezoogdieren in de Eems; studie naar de effecten van bouwactiviteiten van GSP, RWE en NUON in de Eems-haven in 2012. Imares-rapport C079/13a. Texel.

  Maas F.J. 1991. Zeezoogdieren langs de Texelse kust, 1980-1986. Sula 5: 25-26.

  Maio E., L. Begeman, Y. Bisselink, P. van Tulden, L. Wiersma, S. Hiemstra, R. Ruuls, A. Gröne, H.I.J. Roest, P. Willemsen & J. van der Giesen 2014. Identification and typing of Brucella spp. in stranded harbour porpoises (Phocoena phocoena) on the Dutch coast. Veterinary Microbiology 173: 118-124.

  Maitland R.T. 1863. De kleine noordsche vinvisch (Balaenoptera rostrata). Nederlandsch Tijdschrift voor de Dierkunde 1863: XXX-XXXIV. [Balaenoptera acutorostrata]

  Mannaert P. 2005. Vangst van beloega in de Schelde in de 18e eeuw. Zoogdier 16: 19-20.

  Margry K. & I. Margry 2003. Gezien in de omgeving. Witsnuitdolfijn. De Groene Dolphijn 2003(10): 4-5. [Lagenorhynchus albirostris]

  Mead J.G. & E.D. Mitchell 1984. Atlantic Gray Whales. In: M.L. Jones, S.L. Swartz & S. Leatherwood (eds.). The gray whale Eschrichtius robustus. Academic Press, Orlando: 33-53.

  Meininger P.L., R.H. Witte & J. Graveland 2003. Zeezoogdieren in de Westerschelde: knelpunten en kansen. Rapport 2003.041. Rijksinstituut voor Kust en Zee, Middelburg, Nederland.

  Melchers M. 1998. Dwergspitsmuis eet potvis. Nozos-nieuws 5(1): 14.

  Mertens F. 1992. Al vogelend zoogdieren zien. Mammalaar 12(2): 8-9. [Phocoena phocoena]

  Midavaine J.H. 1995. Een walvis in de haven van Veere. De Wete [Heemkundige Kring Walcheren] 24(2): 20-23.

  Midavaine J.H. 1995. Een walvis in de haven van Veere. De Wete [Heemkundige Kring Walcheren] 26(1): 36.

  Midavaine J.H. 1996. De in mei 1910 te Burghsluis tentoongestelde walvis. Mededelingenblad van de Vereniging Stad en Land van Schouwen-Duiveland 32: 17-20.

  Midavaine J.H. 1996. De Borselse walvis, een walvis met een staartje. De Spuije 37: 6-9.

  Midavaine J.H. 1996. Veere in vroeger tijden. Deel 3. Deboektant, Oostvoorne. [gewone spitssnuit Veere 1957]

  Midavaine J.H. 1997. Walcherense walvissen. De Wete [Heemkundige Kring Walcheren] 36: 36.

  Mielke L., E. Hesse, G.O. Keijl & M.F. Leopold 2013. Can stomach analysis help understand where harbour porpoises (Phocoena phocoena) involved in mass strandings came from? Posterpresentatie 27e ECS-conferentie, 8-10 April 2013, Setúbal, Portugal.

  Mikkelsen A.M.H. & A. Lund 1994. Intraspecific variation in the dolphins Lagenorhynchus albirostris and L. acutus (Mammalia: Cetacea) in metrical and non-metrical skull characters, with remarks on occurrence. Journal of Zoology London 234: 289-299.

  Moeliker K. 1995. Dagboek potvis. Straatgras 7: 2-9.

  Mol T. 1972. Over twee weinig bekende strandingen van vinvissen op de Nederlandse kust. Lutra 14: 6-8.

  Morell M., K. Lehnert, L.L. IJsseldijk, S.A. Raverty, P. Wohlsein, A. Gröne, M. André, U. Siebert & R.E. Shadwick 2017. Parasites in the inner ear of harbour porpoise: cases from the North and Baltic Seas. Diseases of Aquatic Organisms 127: 57-63. [Phocoena]

  Morell M., W. Vogl, L.L. IJsseldijk, M. Piscitelli-Doshkov, L. Tong, S. Ostertag, M. Ferreira, N. Fraija-Fernandez, K.M. Colegrove, J.L. Puel, S. Raverty & R.E. Shadwick 2020. Echolocating whales and bats express the motor protein prestin in the inner ear: a potential marker for hearing loss. Frontiers in Veterinary Science. https://doi.org/10.3389/fvets.2020.00429

  Morell M., L.L. IJsseldijk, M. Piscitelli-Doshkov, S. Ostertag, V. Estrade, M. Haulena, P. Doshkov, J. Bourien, S.A. Raverty, U. Siebert, J.L. Puel & R.E. Shadwick 2021. Cochlear apical morphology in toothed whales: using the pairing hair cell - Deiters' cell as a marker to detect lesions. The Anatomical Record: https://doi.org/10.1002/ar.24680

  Morick D., M. Kik, J. de Beer, A.G.M. van der Zanden & D.J. Houwers 2008. Isolation of Mycobacterium mageritense from the lung of a harbor porpoise (Phocoena phocoena) with severe granulomatous lesions. Journal of Wildlife Diseases 44: 999-1001.

  Mörzer Bruyns M.F. 1972. Seesäugetiere. In: Protokoll der Konferenz über das Wattenmeer, Bremerhaven, 14-15 Oktober 1970. Uitgave Nederlandse Werkgroep Waddengebied, Haren: 51-55.

  Mostert K. 1981. Zeezoogdieren voor de Nederlandse kust. Bosmuis 19: 46-47.

  Mostert K. 2002. Zeezoogdieren voor de Nederlandse kust. Zuid-Hollands Landschap 2002(2): 8-9.

  Mulder C. 1849. Iets over den Hyperoodon, onlangs bij Tzum, in Friesland, gevonden. Algemeene Konst- en Letterbode voor het jaar 1849 (2): 254-256.

  Mulder E. 1996. Potvissen. Het Zeepaard 56: 113-118.

  Mulder J. 1997. Opnieuw potvisinvasie. Zoogdier 8: 29.

  Mulder J. 1997. Vos eet ….. potvis. Zoogdier 8(4): 28.

  Murphy S., J.S. Herman, G.J. Pierce, E. Rogan & A.C. Kitchener 2006. Taxonomic status and geographical cranial variation in common dolphins (Delphinus delphis) in the eastern North Atlantic. Marine Mammal Science 22: 573-599.

  Murphy S., G.J. Pierce, R.J. Law, P. Bersuder, P.D. Jepson, J.A. Learmonth, M. Addink, W. Dabin, M.B. Santos, R. Deaville, B.N. Zegers, A. Mets, E. Rogan, V. Ridoux, R.J. Reid, C. Smeenk, T. Jauniaux, A. Lopez, J.M. Alonso Farré, A.F. Gonzalez, A. Guerra, M. Garcia-Hartmann, C. Lockyer & P.J. Boon 2010. Assessing the effect of persistent organic pollutants on reproductive activity in common dolphins and harbour porpoises. Journal of Northwest Atlantic Fishery Science 42: 153-173.

  Nachtigall P.E., J. Lien, W.W.L. Au & A.J. Reid (eds.) 1995. Harbour porpoises, laboratory studies to reduce bycatch. De Spil Publishers, Woerden, Nederland.

  Niesen F. 1935. Over dolfijnen. De Wandelaar 7: 48-52. [Delphinus delphis]

  Niesen F. 1937. Over Pseudorca crassidens. In Weer en Wind 1: 69-71.

  Niesen F. 1937. De Zeeuwsche potvissen. In Weer en Wind 1: 122-126.

  Niesen F. 1940. De Slufter en De Eendracht. In Weer en Wind 4: 250-254.

  Niesen F. 1941. Een Dwergvinvis bij Wijk aan Zee aangespoeld. In Weer en Wind 5: 282-283.

  Nijland R. 1997. Potvis bij Wassenaar. Sepia 21(4): 17-18.

  Nijland R. 1988. Gaat het zeehondevirus op walvisjacht? Wagenings Universiteitsblad [17 november 1988] 34: 4.

  Nijland R. 2013. Grijze zeehond zet bruinvis op menu. De Levende Natuur 114: 2-3. [Phocoena]

  Noldus L.P.J.J. & R.J.J. de Klerk 1984. Growth of the skull of the harbour porpoise, Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758), in the North Sea, after age determination based on dental growth layer groups. Zoologische Mededelingen 58: 213-239.

  Northridge S.P., M.L. Tasker, A. Webb & J.M. Williams 1995. Distribution and relative abundance of harbour porpoises (Phocoena phocoena L.), white-beaked dolphins (Lagenorhynchus albirostris Gray), and minke whales (Balaenoptera acutorostrata Lacepede) around the British Isles. ICES Journal of Marine Science 52: 1005-1012 [& erratum]

  Northridge S.P., M.L. Tasker, A. Webb, K. Camphuysen & M. Leopold 1997. White-beaked Lagenorhynchus albirostris and Atlantic White-sided Dolphin L. acutus distributions in Northwest European and US North Atlantic Waters. Report of the International Whaling Commission 47: 797-805.

  Oosterbaan A. 2013. Johanna, gestrand op de Razende Bol. Historische Vereniging Texel 109: 20. [Megaptera novaeangliae]

  Oosterbaan A. & Camphuysen K. 2004. Bruinvisstrandingen op Texel. Het Zeepaard 64: 186-189.

  Oosterbaan A. & I. Vonk-Uitgeest 2013. Walvisstrandingen in de omgeving van Texel. Historische Vereniging Texel 109: 13-19 [Balaenoptera acutorostrata, Balaenoptera borealis, Balaenoptera physalus, Hyperoodon ampullatus, Megaptera novaeangliae, Mesoplodon bidens, Orcinus orca, Physeter macrocephalus]

  Oosterhuis R. & C.J. Camphuysen 2004. Ontmoetingen met witsnuiten. Zeehengelsport december 2004: 12-15. [Lagenorhynchus albirostris]

  Ornia B. 1956. Strandvondsten II. Komen er minder bruinvissen voor? Huizumer Nieuwsblad 26 juli 1956.

  Osinga N. 2004. By-catch of harbour porpoises (Phocoena phocoena) in fisheries of the Dutch North Sea: 1-34. Report for the Institute of Environmental Sciences (CML), Leiden University, Leiden.

  Osinga N. 2005. Monitoring of cetaceans in the North Sea, the RIKZ aerial surveys and the Stena Line ferry surveys. Institute of Environmental Sciences. Leiden University, Leiden, The Netherlands.

  Osinga N. & P. 't Hart 2006. Bijzondere dolfijnen gestrand in Noord-Nederland. Zoogdier 17(3): 13-15.

  Osinga N., D.J. Berends, P. 't Hart & D. Morick 2007. Bruinvissen in Nederland. Populatie, pathologie en visserij. Rapport Zeehondencrèche Lenie 't Hart & Nederlandse Vissersbond, Pieterburen en Emmeloord.

  Osinga N., P. 't Hart & D. Morick 2008. By-catch and drowning in harbour porpoises (Phocoena phocoena) stranded on the northern Dutch coast. European Journal of Wildlife Research 54: 667-674.

  Osterhaus A.D.M.E. 1999. Gezondheids- en milieu-aspecten van strandingen van zeezoogdieren. Samenvatting van lezing tijdens syposium over strandingen van potvissen, 15-16 oktober 1998, Ameland, Nederland.

  Osterhaus A.D.M.E., H.W.J. Broeders, J.S. Teppema, T. Kuiken, J.A. House, H.W. Vos & I.K.G. Visser 1993. Isolation of a virus with rhabovirus morphology from a white-beaked dolphin (Lagenorhynchus albirostris). Archives of Virology 133: 189-193.

  Oudenaarden M. 2012. Bruinvissen door de gehaktmolen? Slagveld dode bruinvissen op de stranden van Goeree. Visserijnieuws 14 maart 2012. http://visserijnieuws.punt.nl/content/2012/03/bruinvissen-door-de-gehakt...

  Oudenaarden M. 2012. Bruinvissen door de hakmolen? Deel 2! Afgelopen weekend weer zes bruinvissen aangespoeld. Visserijnieuws 19 maart 2012. http://visserijnieuws.punt.nl/content/2012/03/bruinvissen-door-de-hakmol...

  Peet G. 1993. Bruinvissen, dolfijnen en walvissen. Waddenbulletin 28: 16-19.

  Peet G., H. Nijkamp, P.H. Nelissen & F.J. Maas 1992. Bruinvissen, dolfijnen en walvissen van de Noordzee. Uitgeverij M.& P., Weert: 1-80.

  Peltier H., H.J. Baagøe, K.C.J. Camphuysen, R. Czeck, W. Dabin, P. Daniel, R. Deaville, J. Haelters, T. Jauniaux, L.F. Jensen, P.D. Jepson, G.O. Keijl, U. Siebert, O. Van Canneyt & V. Ridoux 2013. The stranding anomaly as population indicator: the case of harbour porpoise Phocoena phocoena in North-western Europe. PLoS ONE 8(4): e62180 [doi 10.1371/journal.pone.0062180]

  Perk F. 1984. Jonge witsnuitdolfijn op Schiermonnikoog. Het Zeepaard 44: 129-130. [Lagenorhynchus albirostris]

  Phaff W.J. 1994. Een bijzondere dolfijn. Tijdschrift Zeeuws Biologisch Museum 1994: 4. [Stenella coeruleoalba]

  Pierce G.J., M.B. Santos, C. Smeenk, A. Saveliev & A.F. Zuur 2007. Historical trends in the incidence of strandings of sperm whales (Physeter macrocephalus) on North Sea coasts: an association with positive temperature anomalies. Fisheries Research 87: 219-228.

  Pierce G.J., M.B. Santos, S. Murphy, J.A. Learmonth, A.F. Zuur, E. Rogan, P. Bustamante, F. Caurant, V. Lahaye, V. Ridoux, B.N. Zegers, A. Mets, M. Addink, C. Smeenk, T. Jauniaux, R.J. Law, W. Dabin, A. Lopez, J.M. Alonso Farré, A.F. Gonzalez, A. Guerra, M. Garcia Hartmann, R.J. Reid, C.F. Moffat, C. Lockyer & J.P. Boon 2008. Bioaccumulation of persistent organic pollutants in female common dolphins (Delphinus delphis) and harbour porpoises (Phocoena phocoena) from western European seas: geographical trends, causal factors and effects on reproduction and mortality. Environmental Pollution 153: 401-415.

  Platteeuw M., N.F. van der Ham & J.E. den Ouden 1994. Zeetrektellingen in de jaren tachtig. Sula 8: 1-203. [zeezoogdieren op pagina 195-198]

  Poot M.J.M., R.C. Fijn, R.J. Jonkvorst, C. Heunks, J. de Jong & P.W. van Horssen 2011. Aerial surveys of seabirds in the Dutch North Sea May 2010-April 2011. Seabird distribution in relation to future offshore wind farms. Report Bureau Waardenburg 10-235. [Phocoena]

  Podt A.E. & L.L. IJsseldijk 2017. Grey seal attacks on harbour porpoises in the Eastern Scheldt: cases of survival and mortality. Lutra 60: 105-116.

  Podt A.E. & F. Zanderink 2018. Wie is wie in de Oosterschelde? Foto-identificatieonderzoek naar bruinvissen. Zoogdier 29(2): 9-11.

  Post K. & E.J.O. Kompanje 1995. Late Pleistocene white whales Delphinapterus leucas from Dutch coastal waters. Lutra 38: 67-76.

  Postma T.A.C. 1992. Orca's in de Noordzee. Sula 6: 28.

  Pout A.C., D.L. Borchers, S.P. Northridge & P.S. Hammond 2001. Modelling fishery impact on the North Sea harbour porpoise populations: 1-24. University of St Andrews.

  Prud'homme van Reine W. 1983. Drie jaar strandwacht Katwijk-Noordwijk (november 1977-november 1980). VI. Vissen, vogels, zoogdieren en conclusies. Het Zeepaard 43: 121-126.

  Rappé G. 1977. Walvisachtigen van de Westerschelde. Het Duumpje 2: 6-14.

  Rappé G. 1982. De bruinvis, van algemene soort tot dwaalgast. De Strandvlo 1: 57-63.

  Rappé G. 2008. De Zee van Toen. Een historisch-ecologische verkenning van de zuidelijke Noordzee (1930-1980), uit de mond van Vlaamse vissers. Brugge, Provincie West-Vlaanderen: 1-463.

  Read A.J. 2000. Potential mitigation measures for reducing by-catches of small cetaceans in ASCOBANS waters: 1-34. Report to ASCOBANS. Duke University, North Carolina.

  Read A.J., P.R. Wiepkema & P.E. Nachtigall (eds.) 1997. The biology of the harbour porpoise. De Spil Publishers, Woerden, Nederland.

  Rebel K. 2003. Zeetrektellen tijdens windstil weer kan ook leuk zijn: bruinvissen en een partieel albino noordse pijl gezien bij Huisduinen. Nieuwsbrief NZG 5(1): 4.[Phocoena phocoena]

  Redactie 1980. Dolfijnenwervel uit de Westerschelde. De Steltkluut 10: 183.

  Reed J.Z., C. Chambers, C.J. Hunter, C. Lockyer, R. Kastelein, M.A. Fedak & R.G. Boutilier 2000. Gas exchange and heart rate in the harbour porpoise (Phocoena phocoena). Journal of Comparable Physiology B 170: 1-10.

  Reid J.B., P.G.H. Evans & S.P. Northridge 2003. Atlas of cetacean distribution in north-west European waters. Joint Nature Conservation Committee. Peterborough.

  Reijnders P.J.H. 1990. Zeezoogdieren. In: P. de Wolf (ed.). De Noordzee. Terra, Zutphen: 132-138.

  Reijnders P.J.H. 1992. Harbour porpoises Phocoena phocoena in the North Sea: numerical responses to changes in environmental conditions. Netherlands Journal of Aquatic Ecology 26: 75-85. [Phocoena]

  Reijnders P.J.H. 1996. Bescherming van zeezoogdieren en onderzoek van IBN-DLO. In: L.W.G. Higler (red.). Natuur in het water: van exploitatie naar bescherming. Rapport 249, Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek, Wageningen: 40-50.

  Reijnders P.J.H. 1996. Organophalogen and heavy metal contamination in cetaceans: observed effects, potential impacts and future prospects. In: M.P. Simmonds & J.D. Hutchinson (eds.). The conservation of whales and dolphins: science and practice. Wiley, Chichester: 205-217.

  Reijnders P.J.H. 1996. Reproduktie- en ontwikkelingsstoornissen bij mariene zoogdieren als gevolg van hormonale beïnvloeding door milieuvreemde stoffen. In: P.E.G. Leonards, A.D. Vethaak & P. de Voogd (red.). Oestrogeen-actieve stoffen in het milieu. Rijkstinstituut voor Kust en Zee, Den Haag: 38-42.

  Reijnders P.J.H. & A. Aquilar 2002. Pollution and marine mammals. In: W.F. Perrin, B. Würsig & J.G.M. Thewissen (eds.). Encyclopedia of marine mammals. Academic Press, San Diego, VS/London, UK.: 948-956.

  Reijnders P.J.H. & K. Lankester 1990. Status of marine mammals in the North Sea. Netherlands Journal of Sea Research 26: 427-435.

  Reijnders P.J.H., M.F. Leopold, C.J. Camphuysen, H.J.I. Heessen & R.A. Kastelein 1996. The status of the harbour porpoise Phocoena phocoena in Dutch waters and state of related research in The Netherlands: an overview. Report of the International Whaling Commission 46: 607-611.

  Reijnders P.J.H., S.M.J.M. Brasseur, T. Borchardt, K. Camphuysen, R. Czeck, A. Gilles, L.F. Jensen, M. Leopold, K. Lucke, S. Ramdohr, M. Scheidat, U. Siebert & J. Teilmann, 2009. Marine Mammals. Thematic Report No. 20. In: H. Marencic J. de Vlas (eds.). Quality Status Report 2009. Wadden Sea Ecosystem No. 25. Common Wadden Sea Secretariat, Trilateral Monitoring and Assessment Group, Wilhelmshaven, Germany.

  Remijnse P.C. 1993. Zeezoogdieren in de Zeeuwse delta in 1992. Zoogdier 4(2): 28.

  Reydon J.P. 1994. Het wel en wee van de Texelse potvis. In: W.G.T. Roelofs, A.W. Brokerhof & J.A. Mosk (red.). Conservering van natuurhistorische collecties. Centraal Laboratorium voor Onderzoek van Voorwerpen van Kunst en wetenschap, Amsterdam: 69-75.

  Riekenberg, P.M., J. Camalich, E. Svensson, L.L. IJsseldijk, S.M.J.M. Brasseur, R. Witbaard, M.F. Leopold, E. Bravo Rebolledo, J.J. Middelburg, M.T.J. van der Meer, J.S. Sinninghe Damsté & S. Schouten 2021. Reconstructing the diet, trophic level and migration pattern of mysticete whales based on baleen isotopic composition. Royal Society Open Publishing 8: 210949 [doi.org/10.1098/rsos.210949]

  Rodts J. 1991. Bruinvis in de Schelde. Zoogdier 2(1): 33.

  Roersma J. 1988. De bruinvis. De Windbreker 10: 11-12.

  R.K. 2011. Mysterie rond dode bruinvis. Sp!ts 13 januari 2011.

  Ruiter C.J.S. 1977. Bruinvis en Tuimelaar. Beschermde inheemse diersoorten op grond van de Natuurbeschermingswet. Politiedierenbescherming 52(1/2): 6.

  Sandifort G. 1831. Bijdragen tot de ontleedkundige kennis der walvisschen (Cetacea). Nieuwe Verhandelingen der eerste klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van wetenschappen, letterkunde en schoone kunsten te Amsterdam. Derde deel: 223-270. [Balaenoptera borealis, Balaena mysticetus]

  Santos M.B., G.J. Pierce, P.R. Boyle, R.J. Reid, H.M. Ross, I.A.P. Patterson, C.C. Kinze, S. Tougaard, R. Lick, U. Piatkowski & V. Hernández-García 1999. Stomach contents of sperm whales Physeter macrocephalus stranded in the North Sea 1990-1996. Marine Ecology Progress Series 183: 281-294.

  Santos M.B., G.J. Pierce, M. Garcia Hartmann, C. Smeenk, M.J. Addink, T. Kuiken, R.J. Reid, I.A.P. Patterson, C. Lordan, E. Rogan & E. Mente 2002. Additional note on stomach contents of sperm whales Physeter macrocephalus stranded in the north-east Atlantic. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 82: 501-507.

  Santos Vazquez M.B. 1998. Feeding ecology of harbour porpoises, common and bottlenose dolphins and sperm whales in the northeast Atlantic. Proefschrift Universiteit van Aberdeen: 1-284. [Phocoena, Delphinus delphis, Tursiops truncatus, Physeter macrocephalus]

  Santos Vazquez M.B., G.J. Pierce, C. Smeenk, M.J. Addink, C.C. Kinze, S. Tougaard & J. Herman 2001. Stomach contents of northern bottlenose whales Hyperoodon ampullatus stranded in the North Sea. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 81: 143-150.

  SCANS II. 2008. Small Cetaceans in the European Atlantic and North Sea (SCANS II). Final report to the European Commission under poject LIFE04NAT/GB/000245. University of St. Andrews, St. Andrews, Scotland.

  Scheidat M. & H. Verdaat 2009. Distribution and density of harbour porpoises in Dutch North Sea waters. Report number C125/09. IMARES Wageningen.

  Scheidat, M., J. Tougaard, S. Brasseur, J. Carstensen, T. van Polanen Petel, J. Teilmann & P. Reijnders 2011. Harbour porpoises (Phocoena phocoena) and wind farms: a case study in the Dutch North Sea. Environmental Research Letters 6: [10 pp.] doi:10.1088/1748-9326/6/2/025102

  Scheidat M., G. Aarts, A. Bakker, S. Brasseur, J. Carstensen, P.W. van Leeuwen, M. Leopold, T. van Polanen Petel, P. Reijnders, J. Teilmann, J. Tougaard & H. Verdaat 2012. Assessment of the Effects of the Offshore Wind Farm Egmond aan Zee (OWEZ) for Harbour Porpoise (comparison T0 and T1). Imares-rapport C012/12, Texel. [Phocoena]

  Scheidat M., H. Verdaat & G. Aarts 2012. Using aerial surveys to estimate densitiy and distribution of harbour porpoises in Dutch waters. Journal of Sea Research 69: 1-7.

  Scheidat M., R. Leaper, M.J. van den Heuvel-Greve & A.J. Winship 2013. Setting maximum mortality limits for harbour porpoises in Dutch waters to achieve conservation objectives. Open Journal of Marine Science 3: 133-139.

  Scheidat M., B. Couperus & M. Siemensma 2018. Electronic monitoring of incidental bycatch of harbour porpoise (Phocoena phocoena) in the Dutch bottom set gillnet fishery (September 2013 to March 2017). Wageningen Marine Research report C102/18.

  Scheidat M., S.C.V. Geelhoed & C.A. Noort 2019. Feasibility of a passive acoustic monitoring (PAM) network for harbour porpoises on the Dutch continental shelf. Wageningen Marine Research report C095/19, Wageningen, IJmuiden.

  Schelling T. & L. van der Steeg 2014. The diet of harbour porpoises Phocoena phocoena in Dutch waters. Unnumbered report Van Hall Larenstein, Leeuwarden & Imares, Texel.

  Scheygrond A. 1964. Vijftig jaren walvisonderzoek. Een gouden jubileum van Dr. A.B. van Deinse. Natura 61: 186-188.

  Scheygrond A. 1965. In memoriam Dr. A.B. van Deinse. Lutra 7: 1-4.

  Scheygrond A. 1965. Vijftig jaren walvisonderzoek. Een jubileum van Dr. A.B. van Deinse. Lutra 7: 5-12.

  Schick L.A., L.L. IJsseldijk, M. Grilo, J. Lakemeyer, K. Lehnert, P. Wohlsein & M. Kik 2020. Pathological findings in white-beaked dolphins (Lagenorhynchus albirostris) and Atlantic white-sided dolphins (Lagenorhynchus acutus) from the South-eastern North Sea. Frontiers in Veterinary Science 7: 1-17.

  Schlegel H. 1862. Natuurlijke historie van Nederland. Zoogdieren. I-II, I-VIII, 133. Kruseman, Haarlem.

  Schlegel H. 1831. Verhandeling over eenen, in het jaar 1826, aan de Noord-Hollandsche kust gestranden vinvisch. Nieuwe verhandelingen der Eerste Klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten te Amsterdam1-26. [Balaenoptera physalus]

  Schreuder A. 2011. Bruinvis Keesje als symbool tegen recreatief vissersnet. NRC 25 februari 2011.

  Schreuder A. 2011. In hangmat op weg naar Tenerife. NRC 29 november 2011.

  Schuitema A. 1962. Stranding van een witsnuitdolfijn in de Eems. De Levende Natuur 65: 140-141. [Lagenorhynchus albirostris]

  Schultz W. 1970. Ueber das Vorkommen von Walen in der Nord- und Ostsee. Zoologischer Anzeiger 185: 172-264.

  Slager G. 1981. Het C.S.-verslag. Het Zeepaard 41: 32-40, 70-78, 93-102. [vondsten van Cetacea op de Nederlandse kust]

  Slager G. 1982. Het C.S.-verslag. Het Zeepaard 42: 15-25, 55-60, 68-74, 88-90, 131-139, 176-181. [vondsten van Cetacea op de Nederlandse kust]

  Sliggers B.C. 1991. 17de eeuwse potvisstrandingen aan de Nederlandse kust. Huid en Haar 10: 141-144.

  Sliggers B.C. 1992. Op het strand gesmeten (Vijf eeuwen potvisstrandingen op de Nederlandse kust). Vitrine 5(2): 23-25.

  Sliggers B.C. 1992. Aanwinst: Potvistekeningen van Douwe van der Zweep. Teylers Magazijn 36: 12-13.

  Sliggers B.C. & A.A. Wertheim 1992. Op het strand gesmeten. Vijf eeuwen potvisstrandingen aan de Nederlandse kust. Walburg Pers, Zutphen. [Physeter macrocephalus]

  Slijper E.J. 1936. Die Cetaceen vergleichend-anatomisch und systematisch. Capita Zoologica 6/7: 1-590.

  Slijper E.J. 1949. On some phenomena concerning pregnancy and parturition of the Cetacea. Bijdragen tot de Dierkunde 28: 416-448.

  Slijper E.J. 1956. Some remarks on gestation and birth in Cetacea and other aquatic mammals. Hvalrådets Skrifter 41: 4-63.

  Slijper E.J. 1958. Walvissen. Uitgeversmaatschappij D.B. Centen, Amsterdam.

  Slijper E.J. 1967. White whales in Netherlands waters. Zeitschrift für Säugetierkunde 32: 86-89.

  Slim P.A. 1985. Van bruinvis tot noordse woelmuis: de zoogdieren van de eilanden in de Grevelingen. Lutra 28: 4-20.

  Slob M. 1996. Longwormen bij de Nederlandse bruinvis. Doctoraalscriptie faculteit Diergeneeskunde, Rijksuniversiteit Utrecht: 1-33. [parasites]

  Slob C.M., W.M.L. Hendrikx, F.H.M. Borgsteede & M. Garcia Hartmann 1996. Lung parasites in harbour porpoises stranded on the Dutch coast. Third ECS workshop on cetacean pathology. Lisbon, Portugal, 14 March 1996: 6. [Phocoena, parasites]

  Slob C.M., W.M.L. Hendrikx, F.H.M. Borgsteede & M. Garcia Hartmann 2001. Lungworms in harbour porpoises (Phocoena phocoena) from Dutch waters. In: M. Garcia Hartmann (ed.). Proceedings of the third ECS workshop on cetacean pathology: lung pathology. Lisbon, Portugal, 14 March 1996: 35-40. [parasites]

  Smeenk C. 1986. Strandingen van cetacea op de Nederlandse kust in 1981, 1982 en 1983. Lutra 29: 268-281.

  Smeenk C. 1987. De bruinvis in de Nederlandse wateren. Argus 12: 9-12.

  Smeenk C. 1987. The harbour porpoise Phocoena phocoena (L., 1758) in The Netherlands: stranding records and decline. Lutra 30: 77-90.

  Smeenk C. 1988. De bruinvis terug in de Waddenzee: illusie of mogelijkheid? Waddenbulletin 23: 186-188.

  Smeenk C. 1988. The harbour porpoise Phocoena phocoena in The Netherlands: stranding records and decline. In: P.G.H. Evans (ed.). European research on cetaceans. Proceedings of the Second Annual Conference of the European Cetacean Society, Troia, Portugal, 5-7 February 1988. Lisboa: 101-104.

  Smeenk C. 1989. Strandingen van cetacea op de Nederlandse kust in 1984, 1985 en 1986. Lutra 32: 164-181.

  Smeenk C. 1991. Al is de leugen nog zo snel.... De butskop van 1958. Zoogdier 2(1): 14-15. [Hyperoodon ampullatus]

  Smeenk C. 1991. Loos alarm. Bruinvissterfte in Nederland. Zoogdier 2(3): 23-24. [Phocoena]

  Smeenk C. 1992. De Windbreker en walvissen. De Windbreker 50: 2-3.

  Smeenk C. 1992. [Boekbespreking van Klaus Barthelmeß & Joachim Münzing 1991. Monstrum horrendum. Wale und Walstrandungen in der Druckgraphik des 16. Jahrhunderts und ihr motivkundlicher Einfluß.] Lutra 35: 123-131. [Physeter macrocephalus]

  Smeenk C. 1992. Strandingen van Cetacea op de Nederlandse kust in 1987, 1988 en 1989. Lutra 35: 51-66. [Phocoena, Lagenorhynchus albirostris, Delphinus delphis, Balaenoptera acutorostrata]

  Smeenk C. 1993. Een butskop gestrand in Noord-Holland. Zoogdier 4: 37-38, 44. [Hyperoodon ampullatus]

  Smeenk C. 1995. Strandingen van cetacea op de Nederlandse kust in 1990, 1991 en 1992. Lutra 38: 90-104.

  Smeenk C. 1996. Sperm whale scientific symposium. Belgium, November 1995. European Cetacean Society Newsletter 27: 9-11.

  Smeenk C. 1996. Twee zeldzame dolfijnen gestrand. Zoogdier 7(3): 34. [Stenella coeruleoalba, Mesoplodon bidens]

  Smeenk C. 1997. Sperm whale strandings around the North Sea: history and patterns European Research on Cetaceans 10: 167. [Physeter macrocephalus]

  Smeenk C. 1997. Strandings of sperm whales Physeter macrocephalus in the North Sea: history and patterns. Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 67 (supplement): 15-28.

  Smeenk C. 1997. Massale stranding op de kust: wat is er aan de hand? Het gaat goed met de potvis. Friesch Dagblad 5 december 1997: 5.

  Smeenk C. 1999. A historical review. In: S. Tougaard & C.C. Kinze (eds.). Proceedings from the 'Workshop sperm whale strandings in the North Sea. 'The event - the action - the aftermath. Romo, Denmark, 26-27 May 1998. Biological papers no. 1. Fisheries and Maritime Museum, Esbjerg, Denmark: 6-8. [Physeter macrocephalus]

  Smeenk C. 2002. De 'Walvisch van Berkhey' en andere zeezoogdieren. In: G. van der Bent, G. van Ommering & R. van Rossum (red.). Dwars door de duinen, een verkenningstocht van Den Haag naar Noordwijk. Van den Berg Kantoorboekhandel, katwijk, Nederland: 64-66.

  Smeenk C. 2002. Dolfijnensterfte in Frankrijk massavangst en massastranding. Ook in de Noordzee is er veel mis. Zoogdier 13(2): 16-22.

  Smeenk C. 2003. Strandingen van Cetacea op de Nederlandse kust in 1993-1997; met aanvullingen en correcties op strandingen van 1987-1990. Lutra 46: 45-64.

  Smeenk C. 2004. Aangespoelde walvissen en dolfijnen: wat vertellen ze ons? Duin 27(2): 13-15.

  Smeenk C. 2012. The harbour porpoise in the Netherlands: will it get the care it deserves. An urgent conservation plan. Lutra 55: 66-72. [Phocoena]

  Smeenk C. & M. Addink 1990. De potvis van Terschelling. Zoogdier 1(2): 18-23. [Physeter macrocephalus]

  Smeenk C. & M. Addink 1990. The Harbour Porpoise in Dutch water: evidence from stranding records. International Whaling Commission, Document SC/42/SM27: 1-8. [Phocoena]

  Smeenk C. & M. Addink 1990. Witsnuitdolfijnen in storm en branding. Zoogdier 1(1): 5-9. [Lagenorhynchus albirostris]

  Smeenk C. & M. Addink 1992. De bruinvis nader onderzocht. Hoe kan de achteruitgang worden verklaard? Vijfjarig onderzoek in internationaal verband moet nieuwe gegevens leveren. Argus 17(4): 4-7. [Phocoena]

  Smeenk C. & M.J. Addink 1993. De bruinvis. Folder IKC-NBLF 4: 6. [Phocoena]

  Smeenk C. & M. Addink 1993. Sighting of a group of sperm whales Physeter macrocephalus in Dutch waters, with historical notes and the possible Orkney connection Lutra 36: 25-29.

  Smeenk C. & M. Addink 1993. Vreemde walvissen op onze kusten. Deel 1 spitssnuitdolfijnen. Zoogdier 4: 20-26.

  Smeenk C. & P.G.H. Evans 2018. Review of sperm whale (Physeter macrocephalus) strandings around the North Sea. Lutra 61: 29-70.

  Smeenk C. & P.A.M. Gaemers 1987. Fish otoliths in the stomach of white-beaked dolphins Lagenorhynchus albirostris. European Cetacean Society Newsletter 1: 12-13.

  Smeenk C. & J. van Gompel 1994. Walvisstrandingen in november 1994. Invasie van potvissen. Zoogdier 5: 18-22.

  Smeenk C., M. Addink & M. García Hartmann 1993. Vreemde walvissen op onze kusten. Deel 1: spitssnuitdolfijnen. Zoogdier 4(4): 20-26.

  Smeenk C., M. Addink & M. Garcia Hartmann 1994. Vreemde walvissen op onze kusten. Deel 2 de butskop. Zoogdier 5(2): 8-15. [Hyperoodon ampullatus]

  Smeenk C., M. Addink & C.J. Camphuysen 2003. De eerste bultrug voor Nederland. Zoogdier 14(4): 3-4. [Megaptera novaeangliae]

  Sonntag R.P. & T. Lütkebohle 1998. Potential causes of increasing sperm whale strandings in the North Sea. Deutsche Hydrographische Zeitschrift Supplement 8: 119-124. [Physeter macrocephalus]

  Sonntag R.P., H. Benke, U. Siebert & R. Lick 1996. Investigation of the North Sea off Schleswig-Holstein (FRG) for breeding grounds of harbour porpoises (Phocoena phocoena). International Whaling Commission, Document SC/48/SM/26: 1-3.

  Sonntag R.P., H. Benke, A.R. Hilby & D. Adelung 1999. Identification of the first harbour porpoise (Phocoena phocoena) calving ground in the North Sea. Journal of Sea Research 42: 225-232.

  Sponselee G.M.P. 1976. Het monster van het Hellegat. Dagblad De Stem 11 juli 1976.

  Steinfort R. 1996. Giganten gestrand. Tentoonstellingsgids Natura Docet, Denekamp: 1-26.

  Stock J.H. 1973. Een bruinvis met luizen. De Levende Natuur 76: 107-109.

  Stock J.H. 1973. Een bruinvis met luizen. De Levende Natuur 76: 144. [addendum]

  Stock J.H. 1973. Whale-lice (Amphipoda: Cyamidae) in Dutch waters. Bulletin Zoölogisch Museum, Universiteit van Amsterdam 3: 73-77. [parasites]

  Stock J.H. 1977. Whale-lice (Amphipoda, Cyamidae) on Lagenorhynchus albirostris in Dutch waters. Crustaceana 32: 206. [parasites]

  trietman W.J. 2008. 'Hollandse' bultrug op reis. Zoogdier 19(2): 26-27. [Megaptera novaeangliae]

  Strietman W.J. 2009. Whale watching met een Texelse twist. Zoogdier 20(1): 19-20.

  Strietman W.J. 2012. Photo-identification of harbour porpoises in the Oosterschelde estuary, the Netherlands. Poster presentation ECS, Galway, 26-28 March 2012.

  Strijbos J.P. 1930. Van Texel. De Levende Natuur 34: 350-352.

  Strijbos J.P. 1930. De storm, de stookolie en de zeevogels. De Levende natuur 34: 402-405.

  Strijbos J.P. 1932. Strandvondsten. De Levende Natuur 37: 47-51. [Delphinus delphis, Hyperoodon ampullatus, Orcinus orca, Tursiops truncatus]

  Strijbos J.P. 1933. Dolfijn aangespoeld bij Wijk-aan-Zee. Telegraaf 7 november 1933. (Delphinus delphis]

  Strijbos J.P. 1939. Mijn contra Walvisch. Vele slachtoffers van den vorigen oorlog. Deli Courant, zaterdag 18 november 1839.

  Strucker R.C.W., F.A. Arts, S. Lilipaly, C.M. Berrevoets & P.L. Meininger 2007. Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2005/2006. Report 2007.005. RIKZ, Vlissingen. [Phocoena]

  Strucker R.C.W., F.A. Arts & S. Lilipaly 2010. Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2007 / 2008. RWS Waterdienst BM 09.06, Vlissingen. [Phocoena]

  Strucker R.C.W., F.A. Arts & S. Lilipaly 2010. Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2008 / 2009. RWS Waterdienst BM 10.08, Vlissingen. [Phocoena]

  Strucker R.C.W., F.A. Arts & S. Lilipaly 2011. Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2009 / 2010. RWS Centrale Informatievoorziening BM 11.10, Vlissingen. [Phocoena]

  Strucker R.C.W., F.A. Arts & S. Lilipaly 2012. Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2010 / 2011. RWS Centrale Informatievoorziening BM 12.07, Vlissingen. [Phocoena]

  Strucker R.C.W., F.A. Arts & S. Lilipaly 2013. Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2011 / 2012. RWS Centrale Informatievoorziening BM 13.19, Vlissingen. [Phocoena]

  Taekema C. & H. Wijnandts 1991. De potvis. Fries Natuurmuseum, Leeuwarden: 1-24.

  Tannon P.K. & M.J. Baptist (eds) 2011. T0-rapportage monitoring en evaluatie pilot Zandmotor. Unnumbered report Wageningen Imares, Deltares, Vertegaal ecologisch advies en onderzoek, Arens bureau voor strand- en duinonderzoek. [Phocoena]

  Teilmann J., L.A. Miller, T. Kirketerp, R.A. Kastelein, P.T. Madsen, B.K. Nielsen & W.W.L. Au 2002. Characteristics of echolocation signals used by a harbour porpoise (Phocoena phocoena) in a target detection experiment. Aquatic Mammals 28: 275-284.

  ten Doeschate M. & E. de Jong 2012. Parasite related findings in Dutch stranded harbour porpoises (Phocoena phocoena). Stageverslag Faculteit Diergeneeskunde / van Hall Instituut.

  ten Doeschate M.T.I., L.L. IJsseldijk, S. Hiemstra, E.A. de Jong, A. Strijkstra, A. Gröne & L. Begeman 2017. Quantifying parasite presence in relation to biological parameters of harbour porpoises Phocoena phocoena stranded on the Dutch coast. Diseases of aquatic organisms 127: 49-56.

  Terlouw W. 1997. Meer Walcherse walvissen. De Wete [Heemkundige Kring Walcheren] 26: 14-16.

  ter Pelkwijk J.J. 1937. Dartele tuimelaars. Amoeba 16(4): 65-66. [Tursiops truncatus]

  ter Stege H. 2003. De betekenis van de Nederlandse namen van zoogdieren, reptielen en amfibieën. Eigen uitgave, Wageningen.

  't Hart P. & J.S. van der Kamp 1999. Cephalic presentation observed in a white-beaked dolphin, Lagenorhynchus albirostris (Mammalia, Cetacea, Odontoceti). Lutra 41: 21-24.

  11

  Thissen J.B.M., D. Bal, H.H. de Iongh & A.J. van Strien 2009. The 2006 national Red List of mammals of The Netherlands and a IUCN Regional Red List. Lutra 52: 23-35.

  Thomas J.A. & R.A. Kastelein (eds.) 1990. Sensory abilities of cetaceans/laboratory and field evidence. Plenum Press, New York.

  Thomas J.A., R.A. Kastelein & A. Supin (eds.) 1992. Sensory Systems of Marine Mammals. Plenum Press, New York.

  Thomsen F., M. Laczny & W. Piper 2006. A recovery of harbour porpoises (Phocoena phocoena) in the southern North Sea? A case study off Eastern Frisia, Germany. Helgoland Marine Research 60: 189-195.

  Tougaard S. & C.C. Kinze (eds.) 1999. Proceedings from the 'Workshop sperm whale strandings in the North Sea. The event - the action - the aftermath'. Romo, Denmark, 26-27 May 1998. Fisheries and Maritime Museum, Esbjerg, Denmark. Biological papers 1: 1-25. [Physeter macrocephalus]

  Tougaard S., C. Kinze, H. Benke, G. Heidemann, P.J.H. Reijnders & M.F. Leopold 1997. Red list of mammals of the Wadden Sea. Helgoländer Meeresuntersuchungen 50 (supplement): 129-136.

  Trouwborst A. & H.M. Dotinga 2008. Soortenbescherming in de Noordzee: laveren door een warnet aan internationale, Europese en Nederlandse regels met de bruinvis als loods. Tijdschrift voor Omgevingsrecht 4(3): 90-101.

  Uil H. 1982. Een walvisvangst bij Sint Philipsland, 300 jaar geleden. De Eendrachtbode 31 december 1982. [Balaenoptera physalus]

  Unger B., E.L. Rebolledo, R. Deaville, A. Gröne, L.L. IJsseldijk, M.F. Leopold, U. Siebert, J. Spitz, P. Wohlsein & H. Herr 2016. Large amounts of marine debris found in sperm whales stranded along the North Sea coast in early 2016. Marine Pollution Bulletin 112: 134-141 (DOI:10.1016/j/marpolbul.2016.08.027) [Physeter macrocephalus]

  Vader W. 1956. Reuzen van de vloedlijn. Amoeba 32(6-7): 101-103.

  Valkema F. 1980. De fijne neus van dolfijnen voor vetzuren. Chemisch magazine maart 1980: 149. [Mesoplodon bidens]

  van Aken G. 1970. Potvis voor meneer. Nieuwe Revu 12: 24-29.

  van Assen R. 1975. Over een merkwaardige witsnuitdolfijn van het strand van Terschelling. De Levende Natuur 78: 63-64. [Lagenorhynchus albirostris]

  van Banning P. 1972. De haringworm nader verkend (nematoden bij mariene zoogdieren uit de Noordzee). Vakblad voor Biologen 52: 24-33. [parasites]

  van Bemmelen R., S. Geelhoed & M. Leopold 2011. Shortlist Masterplan Wind. Ship-based monitoring of seabirds and cetaceans. Imares-rapport C099/11, Texel. [Phocoena]

  van Beurden, S.J., L.L. IJsseldijk, H.J.W.M. Cremers, A. Gröne, M.H. Verheije & L. Begeman 2015. Anisakis spp. induced granulomatous dermatitis in a harbour porpoise Phocoena phocoena and a bottlenose dolphin Tursiops truncatus. Diseases of aquatic organisms 112: 257-263 [parasites]

  van Beurden S.J., L.L. IJsseldijk, S.R. Ordonez, C. Forster, G. de Vrieze, A. Gröne & M.H. Verheije 2015. Identification of a novel gammaherpesvirus associated with (muco)cutaneous lesions in harbour porpoises (Phocoena phocoena). Archives of Virology, september 2015, DOI 10.1007/s00705-015-2607

  van Beurden S.J., L.L. IJsseldijk, M.W. van de Bildt, L. Begeman, J.F. Wellehan Jr., T.B. Waltzek, G. de Vrieze, A. Gröne, T. Kuijken, M.H. Verheijen & J.J. Penzese 2017. A novel cetacean adenovirus in stranded porpoises from the North Sea: detection and molecular characterization. Archives of Virology, 10 maart 2017 [doi: 10.1007/s00705-017-3310-8] [Phocoena]

  van Bleijswijk J.D.L., L. Begeman, H.J. Witte, L.L. IJsseldijk, S.M.J.M. Brasseu, A. Gröne & M.F. Leopold 2014. Detection of grey seal Halichoerus grypus DNA in attack wounds on stranded harbour porpoises Phocoena phocoena. Marine Ecology Progress Series 513: 277-281. [DOI: 10.3354/meps11004]

  van Breda J.G.S. 1825. Walvischaardige dieren op onze kusten. Algemeene Konst- en Letterbode voor het jaar 1825 (1): 302-303.

  van Bree P.J.H. 1948. De Hille. Amoeba 24(3): 27-28. [Balaenoptera acutorostrata]

  van Bree P.J.H. 1967. Uber das Calvarium eines Entenwals, Hyperoodon ampullatus (Forster, 1770), aus dem Hafen von Amsterdam. Zeitschrift für Säugetierkunde 32: 103-106.

  van Bree P.J.H. 1970. Jaaroverzichten strandingen Cetacea in 1942 t/m 1951. Bundeling publicaties Van Deinse uit Het Zeepaard. Report Instituut voor Taxonomische Zoölogie (Zoölogisch Museum), Amsterdam, The Netherlands.

  van Bree P.J.H. 1971. Over de lengten van de op de Nederlandse kust gestrande Potvissen. Het Zeepaard 31: 57-60.

  van Bree P.J.H. 1973. On the length and weight of the pelvic bones in the harbour porpoise, Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758), in relation to age and sex. Lutra 15: 8-12.

  van Bree P.J.H. 1973. On the length distribution of Harbour Porpoises, Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758) from Westeuropean and Baltic waters. Mammalia 37: 359-360.

  van Bree P.J.H. 1974. Over resten van vogelveren in de longen van de zwaardwalvis, Orcinus orca (L., 158), aangespoeld bij Goedereede-Have op 20 juli 1961. Lutra 16: 46.

  van Bree P.J.H. 1975. Over de skeletten van twee grienden, Globicephala melaena (Traill, 1809), afkomstig van de massastranding op Tholen in 1825. Lutra 17: 6-8.

  van Bree P.J.H. 1976. Over strandingen van de grijze dolfijn, Grampus griseus (G. Cuvier, 1812), op de Nederlandse kust. De Levende Natuur 79: 136-139.

  van Bree P.J.H. 1977. On former and recent strandings of cetaceans on the coast of the Netherlands. Zeitschrift für Säugetierkunde 42: 101-107.

  van Bree P.J.H. 1977. Over strandingen van bruinvissen op onze kust. Natura 74: 20-24.

  van Bree P.J.H. 1978. Strandingen van cetacea op de Nederlandse kust in 1976 en 1977. Lutra 20: 13-18

  van Bree P.J.H. 1982. Strandingen van cetacea op de Nederlandse kust in 1978, 1979 en 1980. Lutra 25: 19-29

  van Bree P.J.H. 1988. Catalogue of the remains of marine Carnivora in the collection of the Institute of Taxonomic Zoology, University of Amsterdam (Zoological Museum Amsterdam). Verslagen en Technische Gegevens Instituut voor Taxonomische Zoölogie (Zoölogisch Museum), Universiteit van Amsterdam 52: 1-64.

  van Bree P.J.H. 1998. Over het geraamte van de butskop, die op 24 juli te Zandvoort aanspoelde. ISO-berichten 29: 12-13.

  van Bree P.J.H. 1999. Over de jonge blauwe vinvis Balaenoptera musculus die in 1840 op onze kust strandde. Straatgras 11(4): 47-49.

  van Bree P.J.H. & R. Duguy 1970. Sur quelques aberrations pathologiques chez les petits cétacés. Der Zoologischen Garten (N.F.) 39: 11-15.

  van Bree P.J.H. & A.M. Husson 1974. Over strandingen van de butskop, Hyperoodon ampullatus (Forster, 1770) op de Nederlandse kust. Lutra 16: 19-23.

  van Bree P.J.H. & A.M. Husson 1974. Strandingen van Cetacea op de Nederlandse kust in 1972 en 1973. Lutra 16: 1-10.

  van Bree P.J.H. & A.M. Husson 1976. Strandingen van Cetacea op de Nederlandse kust in 1974 en 1975. Lutra 18: 25-32.

  van Bree P.J.H. & H. Nijssen 1964. On three specimens of Lagenorhynchus albirostris Gray, 1846 (Mammalia, Cetacea). Beaufortia 11: 85-93.

  van Bree P.J.H. & C. Smeenk 1978. Strandingen van Cetacea op de Nederlandse kust in 1976 en 1977. Lutra 20: 13-18.

  van Bree P.J.H. & C. Smeenk 1983. Strandingen van Cetacea op de Nederlandse kust in 1978, 1979 en 1980. Lutra 25: 19-29.

  van Bree P.J.H. & P.J. van der Feen 1963. Over de vinvis, welke op 14 november 1956 aanspoelde op het strand tussen Wijk aan Zee en IJmuiden. Lutra 5: 8-13.

  van Bressem M.F., P. Jepson & T. Barrett 1998. Further insight on the epidemiology of cetacean morbillivirus in the northeastern Atlantic. Marine Mammal Science 14: 605-613.

  van Bressem M.F., R.A. Kastelein, P. Flamant & G. Orth 1999. Cutaneous Papillonmavirus infection in a harbour porpoise (Phocoena phocoena) from the North Sea. Veterinary Record 144: 592-593.

  van Dam S., L. Solé, L.L. IJsseldijk, L. Begeman & M.F. Leopold 2017. The semi-enclosed tidal bay Eastern Scheldt in the Netherlands: porpoise heaven or porpoise prison? Lutra 60: 5-18.

  van de Water M. 1992. Dolfijnen en geluidsverstoring in de Noordzee. Rijksdienst voor Visserijonderzoek, Den Helder/Vakgroep Informatietheorie, Faculteit der Elektrotechniek, Technische Universiteit Delt: 1-37.

  van Deinse A.B. 1915. Over de vinvissen die in de maand november 1914 aan onze kust aanspoelden. De Levende Natuur 19: 421-430.

  van Deinse A.B. 1915. Nog eens: de vinvisschen. De Levende Natuur 20: 27-31.

  van Deinse A.B. 1918. Over de potvissen in Nederland gestrand tusschen de jaren 1531-1788. Zoologische Mededeelingen 4: 22-50

  van Deinse A.B. 1918. Over de vinvisschen in de landen om de Noordzee gestrand tusschen de jaren 1306-1918. Zoologische Mededeelingen 4: 179-245.

  van Deinse A.B. 1919. Een merkwaardig schilderij. Buiten 13: 223 [over de potvis in 1606 bij Brouwershaven]

  van Deinse A.B. 1920. De vinvisch van Moddergat. Natura 11(266): 45-46.

  van Deinse A.B. 1920. Walvischachtige dieren. Met vermelding van vondsten in Twente en historische bijzonderheden. Twentsch Dag blad Tubantia en Enschedesche Courant, 8 mei 1920.

  van Deinse A.B. 1923. De tweetandige spitssnuitdolfijn van Tholen, 1896-1923. De Levende Natuur 28: 88-90.

  van Deinse A.B. 1923. De dwergvinvisch van Vrouwepolder van December 1922. De Levende Natuur 28: 163-167.

  van Deinse A.B. 1923. De Nederlandsche tuimelaars. De Levende Natuur 28: 225-233.

  van Deinse A.B. 1923. Mededeeling over Mesoplodon bidens van Tholen, in 1892 aangespoeld en opgegraven in 1923. Natura 294: 37-38.

  van Deinse A.B. 1924. De Bruinvisch. De Levende Natuur 29: 195-203.

  van Deinse A.B. 1925. Een kleine walvisch op Ameland gestrand. NRC 12 oktober 1925. [Balaenoptera acutorostrata]

  van Deinse A.B. 1925. Een kleine walvisch op Ameland gestrand. Utrechts Dagblad 6 november 1925.

  van Deinse A.B. 1926. De Walvisch. NRC, Avondblad C, 3 mei 1926. [Orcinus orca]

  van Deinse A.B. 1926. Fossiele Cetacea en Pinnipedia in Nederland. Proceedings van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen Amsterdam, Afdeling Natuurkunde 35: 1036-1044.

  van Deinse A.B. 1926. Voor het laatst: de walvisch. NRC, Ochtendblad A, eind april 1926. [Orcinus orca]

  van Deinse A.B. 1929. Fossiele Cetacea beenderen in het Nederlandsche Mioceen en Plioceen. Handelingen XXIIe Nederlandsch Natuur- en Geneeskundig Congres, gehouden op 2, 3 en 4 April 1929 te Rotterdam: 262-264.

  van Deinse A.B. 1930. De Zuiderzeewerken en een aangespoelde orka. NRC, Avondblad A, 23 januari 1930. [Orcinus orca]

  van Deinse A.B. 1931. De fossiele en recente cetacea van Nederland. Dissertatie, Utrecht.

  van Deinse A.B. 1931. De stranding van den butskopdolfijn, Hyperoodon rostratus (Mull.). NRC, Ochtendblad C, 21 november 1931.

  van Deinse A.B. 1932. Het determineren van de Nederlandsche Cetacea. Natuurhistorisch Museum te Rotterdam 11-21.

  van Deinse A.B. 1933. Aanspoelingen van cetacea in Nederland in de jaren 1931 en 1932. Natuurhistorisch Museum te Rotterdam 2: 7-20.

  van Deinse A.B. 1935. Darmsteenen bij een Bruinvisch. Natura 34: 223-224.

  van Deinse A.B. 1935. De walvisch uit den Wieringermeerpolder. NRC, Avondblad E, 3 december 1935. [Eschrichtius gibbosus]

  van Deinse A.B. 1935. Een nieuwe soort dolfijn voor ons land, Pseudorca crassidens Ow. NRC 4 december 1935.

  van Deinse A.B. 1935. Interessante vondst in den Wieringermeerpolder. NRC, Avondblad B: 23 november 1935. [Eschrichtius gibbosus]

  van Deinse A.B. 1935. Pseudo-albinisme bij Phocaena phocaena. De Levende Natuur 40: 113-117. [gedenkboek dr. Jac. P. Thijsse]

  van Deinse A.B. 1935. Recente vondsten van fossiele Cetacea en Pinnipedia in Zeeland. Handelingen XXVe Nederlandsch Natuur- en Geneeskundig Congres, gehouden op 23, 24 en 25 April 1935 te Delft: 296-298.

  van Deinse A.B. 1936. Een geval van longontsteking bij een bruinvisch. Natura 35: 305-307.

  van Deinse A.B. 1937. Physeter macrocephalus. Een reusachtig dier: 18 M lang. Gaat naar Leiden. NRC, Avondblad C, 25 februari 1937.

  van Deinse A.B. 1937. De in Zeeland aangespoelde potvisschen. NRC, Avondblad D, 27 februari 1937.

  van Deinse A.B. 1937. De in Zeeland aangespoelde potvisschen. NRC, Avondblad D, 1 maart 1937.

  van Deinse A.B. 1937. Nog het een en ander over de potvisschen. NRC, Ochtendblad E, 7 maart 1937.

  van Deinse A.B. 1937. De potvisch van 19.9.'37 en recente potvisschen in ons land gevonden. Trekken is natuurgenieten 2 (9/11): 2-4.

  van Deinse A.B. 1937. Een griend of grindewal. Op Ameland aangespoeld. NRC, Ochtendblad B, 16 oktober 1937. [Zie ook correctie op 19 oktober 1937.]

  van Deinse A.B. 1937. Geen griend, maar een orka. NRC, Ochtendblad B, 19 oktober 1937.

  van Deinse A.B. 1937. Het zeegedrocht uit het Hellegat van 1757. Het Archief, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1937. 1116-1119. [Hyperoodon ampullatus]

  van Deinse A.B. 1937. Recent and older finds of the California Gray Whale in the Atlantic. Temminckia 2: 161-188.

  van Deinse A.B. 1939. De dwergvinwalvisch van Ameland is nu zeker gedetermineerd. Nog een oorlogsslachtoffer, een tuimelaar, daar aangespoeld. NRC, Avondblad, 25 oktober 1939. [Stranding op 24 september 1954; 12e stranding sinds 808.]

  van Deinse A.B. 1939. De fossiele potvisch Scaldiceetus caretti in Midden-Limburg aangetoond. Natuurhistorisch Maandblad 28: 97-98.

  van Deinse A.B. 1939. Fossiele beenderen uit het tertiaire en quartaire tijdvak opgehaald uit de Ooster- en WesterSchelde. Omvangrijke vondsten van zoogdierbeenderen in de laatste jaren. NRC, Avondblad, 12 oktober 1939.

  van Deinse A.B. 1939. Recente oorlogsslachtoffers onder de walvisachtige dieren. Een vinwalvisch nabij Nieuwpoort in België en een tuimelaar-dolfijn in ons land. NRC, Avondblad, 24 november 1939.

  van Deinse A.B. 1940. Een Zeeuwsche butskop, Hyperoodon rostratus, uit 1584. Archief Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1940: 1-8.

  van Deinse A.B. 1941. Een witsnuitdolfijn aangespoeld. Het zevende exemplaar in ons land; grootendeels in het Leidsche Museum geborgen. NRC, Avondblad B, 27 januari 1941. [Lagenorhynchus albirostris]

  van Deinse A.B. 1941. De „dolfijnen" uit de Maas. NRC, Ochtendblad, 28 februari 1941. [Tursiops truncatus]

  van Deinse A.B. 1941. Een tweede witsnuitdolfijn aangespoeld. NRC, Avondblad C, 30 januari 1941. [Lagenorhynchus albirostris]

  van Deinse A.B. 1941. De beenderenvondst te Meppel. Een stuk onderkaak van den Groenlandschen walvisch. NRC, Avondblad B, 24 oktober 1941.

  van Deinse A.B. 1941. Een dwergvinwalvisch van 9 meter lengte op Ameland aangespoeld. Het 15de exemplaar in ons land gevonden. NRC, Ochtendblad, 5 november 1941.

  van Deinse A.B. 1941. Een dwergvinwalvisch van 9 m op Ameland aangespoeld. De Visscherijwereld 38: 11. [7 november]

  van Deinse A.B. 1941. De dwergvinwalvisch van Ameland; een ander exemplaar nabij Anjum gevonden. De Visscherijwereld 41: 4. [8 november]

  van Deinse A.B. 1941. De dwergvinwalvisch van Ameland; en een ander exemplaar nabij Anjum gevonden. Het 16e exemplaar van ons land en het derde in 1941. aangetroffen. NRC, Ochtendblad, 25 november 1941.

  van Deinse A.B. 1941. Over een oude stranding van een butskop, Hyperoodon rostratus. De Levende Natuur 46: 94-96. [Zie ook rectificatie op p. 139.]

  van Deinse A.B. 1941. Verbetering artikel butskop. De Levende Natuur 46: 139.

  van Deinse A.B. 1942. Drie walvischachtige dieren aangespoeld op de Nederlandsche kust. NRC, Avondblad, 24 november 1942.

  van Deinse A.B. 1942. Walvischachtige dieren op onze kust aangespoeld. De Visscherijwereld 48: 704. [27 november]

  van Deinse A.B. 1942. Nadere berichten over de drie walvisschen. NRC, Avondblad A, 3 december 1942. [2 Balaenoptera acutorostrata, 1 Hyperoodon ampullatus]

  van Deinse A.B. 1943. De cetacea van 1942. Het Zeepaard 3: 2-4.

  van Deinse A.B. 1944. De Nederlandse cetacea van 1943. Het Zeepaard 4: 21-23.

  van Deinse A.B. 1944. Een kleine walvisch op Texel gestrand. NRC, Avondblad, 19 januari 1944. [Balaenoptera acutorostrata]

  van Deinse A.B. 1944. Groote vinwalvisch bij Brouwershaven gestrand. NRC, Avondblad, 27 oktober 1944. [Balaenoptera physalus]

  van Deinse A.B. 1945. De fossiele Cetacea van Limburg. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap in. Nederland en Koloniën. Geologische Serie. 14: 147-56.

  van Deinse A.B. 1945. De in 1944 bekend geworden vondsten van Nederlandse cetacea. Het Zeepaard 5: 4-6.

  van Deinse A.B. 1945. Groote vinwalvisch gestrand bij Brouwershaven. Het Zeepaard 5: 6-7.

  van Deinse A.B. 1945. De staart der Cetacea en enige gevallen van lintvormige staarten bij Phocaena phocaena (L.). Zoologische Mededeelingen 25: 23-35.

  van Deinse A.B. 1946. De gestrande Nederlandsche Cetacea van 1945. Het Zeepaard 6: 18-20.

  van Deinse A.B. 1946. De recente Cetacea van Nederland van 1931 tot en met 1944. Zoologische Mededeelingen 26: 130-210.

  van Deinse A.B. 1946. Interessante vondst te Rotterdam. Schouderblad van walvisch als uithangbord. NRC, Avondblad, 1 juni 1946. [Balaena mysticetus]

  van Deinse A.B. 1947. Onze Cetacea vanaf 808 tot en met 1944. De Levende Natuur 50: 52-53.

  van Deinse A.B. 1948. De Nederlandse Cetacea van 1946. Het Zeepaard 8: 6-9.

  van Deinse A.B. 1948. De Nederlandse Cetacea van 1947. Het Zeepaard 8: 23-24.

  van Deinse A.B. 1949. De Nederlandse Cetacea van 1948. Het Zeepaard 9: 32-35.

  van Deinse A.B. 1950. De grijze walvis van Californië voor de vierde keer in ons land aangetoond. NRC, 1 juni 1950.

  van Deinse A.B. 1950. De spitssnuitdolfijn voor de negende maal in ons land aangetroffen. NRC, 28 september 1950. [Mesoplodon bidens]

  van Deinse A.B. 1950. Genummerde walvissen. NRC, 12 oktober 1950.

  van Deinse A.B. 1950. Het geraamte van de walvis van Herman Kessels, December 1828 te Rotterdam. Rotterdams Jaaboekje: 208-214.

  van Deinse A.B. 1951. Het walvissennieuws van 1949. Het Zeepaard 11: 23-30.

  van Deinse A.B. 1951. Onze walvisachtige dieren van 1950. Het Zeepaard 11: 64-73.

  van Deinse A.B. 1952. De walvisachtige dieren in Nederland waargenomen in 1951, alsmede bijzonderheden omtrent onze oude en moderne walvisvaart. Het Zeepaard 12: 19-29.

  van Deinse A.B. 1953. De Nederlandse cetacea van 1952. Mededelingenblad van de VZZ 3 [maart]: 21-22.

  van Deinse A.B. 1953. De potvis van Texel. Mededelingenblad van de VZZ 5 [november]: 41.

  van Deinse A.B. 1954. De Nederlandse cetacea van 1953. Mededelingenblad van de VZZ 6 [april] [Lutra jaargang 1]: 48-50.

  van Deinse A.B. 1954. De butskop van Schiermonnikoog. Mededelingenblad van de VZZ 6 [april]: 55.

  van Deinse A.B. 1954. The pelvic bones of Physeter macrocephalus L. Zoologische Mededelingen 13: 25-32.

  van Deinse A.B. 1955. De Nederlandse cetacea van 1954. Mededelingenblad van de VZZ 10 [april]: 103-105.

  van Deinse A.B. 1956. Walvissennieuws over 1955. Mededelingenblad van de VZZ 12 [april]: 127-131.

  van Deinse A.B. 1956. De butskop (Hyperoodon ampullatus) strandde in de zomer van 1956 twee malen op onze kust. Mededelingenblad van de VZZ 13 [november]: 137-138.

  van Deinse A.B. 1957. Vinwalvis gestrand tussen IJmuiden en Wijk aan Zee. Mededelingenblad van de VZZ 14 [januari]: 152.

  van Deinse A.B. 1957. Walvisnieuws 1956. Mededelingenblad van de VZZ 15 [maart]: 153-158.

  van Deinse A.B. 1958. Walvisnieuws over 1957. Mededelingenblad van de VZZ 18 [augustus]: 183-190.

  van Deinse A.B. 1959. Walvisnieuws 1958. Mededelingenblad van de VZZ 20 [juli]: 205-208.

  van Deinse A.B. 1960. Een zeer zeldzame dolfijn. Blijdorp-Geluiden 8(12): 6-7.

  van Deinse A.B. 1960. Walvisnieuws over 1959. Lutra 2: 42-47.

  van Deinse A.B. 1961. Walvisnieuws over 1960. Lutra 3: 19-23.

  van Deinse A.B. 1962. Walvisnieuws over 1961. Lutra 4: 33-40.

  van Deinse A.B. 1963. Walvisnieuws over 1962. Lutra 5: 31-35.

  van Deinse A.B. 1964. Walvisnieuws over 1963. Lutra 6: 61-66.

  van Deinse A.B. 1966. Walvisnieuws over 1964. Lutra 8: 22-26.

  van Deinse A.B. & G.C.A. Junge 1945. Een vondst van den witten dolfijn, Delphinapterus leucas (Pall.), in Nederland. Zoologische Mededeelingen 25: 1-4.

  van den Berg A.B., E.J. van IJzendoorn & G.J. Oreel 1980. Records from 17 September 1979 to 10 February 1980 in Netherlands and Belgium. Dutch Birding 1: 123-135.

  van den Bergh R.J. 2000. Miscellanea Archivistica XII. Walvis op het strand. De Waterschans 1: 11-12. [Physeter macrocephalus]

  van den Bout L. 1996. Walcherse walvissen. De Wete 25(4): 20-23.

  van den Heuvel-Greve M.J., S. Glorius, S. Bierman & M. Kotterman 2010. Contaminant distribution in harbour porpoises, Phocoena phocoena, stranded along the Dutch coast. Imares-rapport C180/10, Texel.

  van den Heuvel-Greve M.J., C. Kwadijk & M. Kotterman 2014. Contaminanten in aangespoelde bruinvissen langs de Nederlandse kust; spekkwaliteit, neonaten en chemische profielen. Imares-rapport C113/14.

  van den Heuvel-Greve M.J., C. Kwadijk & M. Kotterman 2016. Overdracht van contaminanten van moeder naar jong en chemische profielen in bruinvissen gestrand langs de Nederlandse kust. Wageningen Research Rapport C096/16.

  van den Heuvel-Greve M.J., A.M.van den Brink, M.J.J. Kotterman, C.J.A.F. Kwadijk, S.C.V. Geelhoed, S. Murphy, J. van den Broek, H. Heesterbeek, A. Gröne & L.L. IJsseldijk 2021. Polluted porpoises: generational transfer of organic contaminants in harbour porpoises from the southern North Sea. Science of the Total Environment 796: doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.148936 [Phocoena]

  van der Baan S.M. & M. Buhre 1974. Zeldzame vangsten aangebracht op het N.I.O.Z. Het Zeepaard 34: 58-61. [Lagenorhynchus acutus]

  van der Feen P.J. & P.J.H. van Bree 1972. Balaenoptera acutorostrata Lacépède, 1804, dwergvinvis, in 1866 gestrand bij Terneuzen aan de Wester-Schelde. Lutra 14: 4-6.

  van der Ham N.F. 1988. Meetpost Noordwijk 1978-1982. Columbidae-Emberizidae. Report no. 4. Sula 2: 83-90.

  van der Ham N.F., M. Platteeuw & C.J. Camphuysen 1992. Tuimelaar Tursiops truncatus bij Camperduin. Sula 6: 106-108.

  van der Hoofd H.W. 1992. Zeezoogdieren in de Zeeuwse Delta. Zoogdier 3(3): 29.

  van der Meij S.E.T. & C.J. Camphuysen 2006. Distribution and diversity of whales and dolphins (Cetacea) in the southern North Sea: 1970-2005. Lutra 49: 3-28.

  van der Most van Spijk A. 1941. Stranding van een dwergvinvinsch nabij Wijk aan Zee. De Levende Natuur 46: 134-136. [Balaenoptera acutorostrata]

  van der Plas-Duivesteijn, F.J.L. Smit, J.J.M. van Alphen & K. Kraaijeveld 2015. Harbor porpoise Phocoena phocoena strandings on the Dutch coast: No genetic structure, but evidence of inbreeding. Journal of Sea Research 97: 24-27.

  van der Reest P. 1990. Tuimelaar als zomergast. Zoogdier 1: 45.

  van der Reest P. 1991. 'Come back' tuimelaar? Zoogdier 2: 29.

  van der Reest P. 1991. Tuimelaar in Oosterschelde. Zoogdier 2: 34.

  van der Spoel A. 2000. Vondst van witsnuitdolfijn op Groninger kust. Grauwe Gors 29: 32. [Lagenorhynchus albirostris]

  van der Vet A. 1937. De bruinvis. Zeevonk 1: 59. [Phocoena]

  van de Velde N., B. Devleesschauwer, M. Leopold, L. Begeman, L.L. IJsseldijk, S. Hiemstra, J. IJzer, A. Brownlow, N. Davison, J. Haelters, T. Jauniaux, U. Siebert, P. Dorny & S. De Craeye 2016 Toxoplasma gondii in stranded marine mammals from the North Sea and Eastern Atlantic Ocean: Findings and diagnostic difficulties Veterinary Parasitology 230: 25-32. [DOI:10.1016/j.vetpar.2016.10.021]

  van de Vet A. 1937. De bruinvis. Zeevonk 1 (9-10): 59. [Phocoena]

  van de Wilde C. 1998. Vinvis op het droge.  Karwij 1 oktober 1998: 10-12 (Balaenoptera physalus 

  van Dieren J.W. 1931. De zwaardvisch van Terschelling. De Levende Natuur 36: 225-238.

  van Dijk J.J. 1971. Enige vondsten van Schiermonnikoog. Het Zeepaard 31: 112-115. [Phocoena phocoena, Tursiops truncatus]

  van Ee W.F. & T. Mol 1934. Het voorkomen van den bruinvisch, Phocaena phocaena aan onze kusten, in de jaren 1931, 1932 en 1933. Mededeelingen van het Natuurhistorisch Museum “De Tonijn”, Amsterdam. Gestencild rapport: 1-3.

  van Elk C.E., M.W.G. van de Bildt,, T. Jauniaux, S. Hiemstra, P.R.W.A. van Run, G. Foster, J. Meerbeek, A.D.M.E. Osterhaus & T. Kuiken 2014. Is dolphin morbillivirus virulent for white-beaked dolphins (Lagenorhynchus albirostris)? Veterinary Pathology 51(6): 1174-1182.

  van Elk C.E., M.W.G. van de Bildt, P.R.W.A. van Run, P. Bunskoek, J. Meerbeek, G. Foster, A.D.M.E. Osterhaus & T. Kuiken 2019. Clinical, pathological, and laboratory diagnoses of diseases of harbour porpoises (Phocoena phocoena), live stranded on the Dutch and adjacent coasts from 2003 to 2016. Veterinary Research 50 (88): doi:10.1186/s13567-019-0706-3

  van Engelen G. 2005. De onverklaarbare terugkeer van dolfijnen. Ook bij kust van Goeree-Overflakkee steeds meer waarnemingen van walvisachtigen; 2004 blijkt een topjaar. Het Eilanden-Nieuws 14 januari 2005 (77 jaargang nr. 7372).

  van Franeker J.A., E.L. Bravo Rebolledo, E. Hesse, L.L. IJsseldijk, S. Kühn, M. Leopold & L. Mielke 2018. Plastic ingestion by harbour porpoises Phocoena phocoena in the Netherlands: establishing a standard method. Ambio (doi:10.1007/s13280-017-1002-y)

  van Halm H. 1958. Bruinvis bij Bloemendaal. Natura 55: 177-178.

  van Heumen T. & L. Mekkes 2012. Kan dieetonderzoek bijdragen ana het achterhalen van de herkomst van bruinvissen (Phocoena phocoena) die op de Nederlandse kust aanspoelen met trauma's? Rapport Wageningen Imares, Den Burg, Texel & HAS Den Bosch.

  van Houwelingen R. 1991. Bruinvissen. De Bruinvis 1991 (1): 6-8.

  van Hove M.T. 1992. Gedragsverstoring van dolfijnen door geluid. Een studie naar de invloed van geluid afkomstig van menselijke activiteiten op het gedrag van tandwalvissen in de Noordzee. Vakgroep Informatietheorie, Faculteit der Elektrotechniek, Technische Universiteit Delft: 1-91.

  van Krefeld A. 1987. The harbour porpoise in the North Sea and adjacent waters. Reasons for concern (A review). Greenpeace, Amsterdam & The Institute of Biology and Society, State University of Utrecht: 1-55.

  van Laar V. 1963. Een walvis op het waddenstrand. AO-reeks I.V.I.O., Amsterdam, no. 986, 1-16. [Orcinus orca]

  van Laar V. 1963. Over de potvis, Physeter macrocephalus L., in 1763 gestrand op Texel. Lutra 5: 42.

  van Laar V. 1969. De potvis, Physeter macrocephalus L., in 1641 gestrand bij Callantsoog. Lutra 10: 36.

  van Leeuwen N. 1982. Bruinvissen in het Waddengebied. Waddenbulletin 17: 103-104.

  van Leeuwen A., T.A.C. Postma, M.F. Leopold & M.J.N. Bergman 1994. De ecologie van de kustzone van Ameland to Borkum. Rapport 1994-4, Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Den Burg, Texel: 1-100.

  van Nie C.J. 1985. The conducting system of the heart of the white-snouted dolphin Lagenorhynchus albirostris (Gray, 1846). Lutra 28: 106-112.

  van Nie C.J. 1989. Postmortem findings in stranded harbour porpoises (Phocoena phocoena, L. 1758) in The Netherlands from 23rd March 1983 to 25th June 1986. Aquatic Mammals 15: 80-83. [parasites]

  van Nie C.J. 1989. Normal and aberrant origin and course of the coronary arteries in small cetaceans. Aquatic Mammals 15: 125-129.

  van Norren E., J> Dekker & H. Limpens 2020. Basisrapport Rode Lijst Zoogdieren 2020 volgens Nederlandse en IUCN-criteria. Rapport 2019.026, Zoogdiervereniging, Nijmegen. [Phocoena, Tursiops]

  van Ommering G. 1989. Het strand vroeger en nu. Een studie naar veranderingen van flora en fauna langs de kust aan de hand van niet-schriftelijke bronnen. Advies- en Onderzoeksbureau voor Duinbeheer Duin + Kust, Leiden: 1-68.

  van Oort E.D. 1918. Over een te Noordwijk aan Zee aangespoelden Lagenorhynchus albirostris, benevens een lijst van de Cetaceeën-soorten, die tot heden aan de Nederlandsche kust zijn waargenomen. Zoologische Mededeelingen 4: 54-62.

  van Oort E.D. 1926. Over eenige aan de kust van Nederland waargenomen Cetaceeënsoorten. Zoologische Mededeelingen 9: 211-214.

  van Polanen Petel T., S. Geelhoed & E. Meesters 2012. Harbour porpoise occurrence in relation to the Prinses Amaliawindpark. Imares-rapport C177/10, Texel. [Phocoena]

  van Rossum R. 1995. Drie gestrande potvissen tussen Kijkduin en Scheveningen. Duinstag 10: 6-11.

  van Schalkwijk L., M.J.L. Kik, A. Gröne & L.L. IJsseldijk 2022. Postmortaal onderzoek van bruinvissen (Phocoena phocoena) uit Nederlandse wateren, 2021. Biologische gegevens, gezondheidsstatus en doodsoorzaken. Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, WUR. WOt-technical report 218.

  van Schalkwijk L., E.T. Schotanus, M.J.L. Kik, A. Gröne & L.L. IJsseldijk 2023. Postmortaal onderzoek van bruinvissen (Phocoena phocoena) uit Nederlandse wateren, 2022. Biologische gegevens, gezondheidsstatus en doodsoorzaken. Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, WUR. WOt-technical report 239.

  van Scheppingen W.B., A.J.I.M. Verhoeven, P. Mulder, M.J. Addink & C. Smeenk 1996. Polychlorinated biphenyls, dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans in harbour porpoises (Phocoena phocoena) stranded on the Dutch coast between 1990 and 1993. Archives of Environmental Contamination and Toxicology 30: 492-502.

  Vanselow K.H. & K. Ricklefs 2005. Are solar activity and sperm whale Physeter macrocephalus strandings around the North Sea related? Journal of Sea Research 53: 319-327.

  Vanselow K.H., K. Ricklefs & F. Colijn 2009. Solar driven geomagnetic anomalies and sperm whale (Physeter macrocephalus) strandings around the North Sea: An analysis of long term datasets. The Open Marine Biological Journal 3: 89-94.

  Vanselow K.H., S. Jacobsen, C. Hall & S. Garthe 2017. Solar storms may trigger sperm whale strandings: explanation approaches for multiple strandings in the North Sea in 2016. International Journal of Astrobiology: 1-9. doi.org/10.1017/S147355041700026X [Physeter macrocephalus]

  van Til W. 2005. Toename walvisachtigen in de Noordzee. ‘De bruinvis krijg je er gratis bij’. Grasduinen juli 2005: 54-57. [Phocoena]

  van Utrecht W.L. 1959. Wounds and scars in the skin of the common porpoise, Phocoena phocoena (L.). Mammalia 23: 100-122.

  van Utrecht W. 1960. Einige Notizen über Gewicht und Länge von Schweinswalen (Phocoena phocoena) aus der Nord- und Ostsee. Säugetierkundliche Mitteilungen 8: 142-144.

  van Utrecht W.L. 1978. Age and growth in Phocoena phocoena Linnaeus, 1758 (Cetacea, Odontoceti) from the North Sea. Bijdragen tot de Dierkunde 48: 16-28.

  van Utrecht W.L. 1981. Comparison of accumulation patterns in layered dentinal tissue of some Odontoceti and corresponding patterns in baleen plates and ear plugs of Balaenopteridae. Beaufortia 31: 111-122.

  van Utrecht W.L. & A.M. Husson 1968. Strandingen van cetacea in het voorjaar van 1967 op de Nederlandse kusten. Lutra 10: 7-17.

  van Waerebeek K. 1983. Variation in the vertebrae of the common porpoise Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758) from the North Sea and N.E. Atlantic. Marswin 4: 225-251.

  van Waerebeek K., C. Smeenk & W.M.A. de Smet 1997. Cuvier's beaked whale Ziphius cavirostris in the North Sea, with a first record for the Netherlands (Scheldt estuary) Lutra 40: 1-8.

  Vedder L. 1984. Beloega in Zeeland. Greenpeace 6(2): 5.

  Venema S. 2011. Aan een dode bruinvis ‘doe je niets’. Volkskrant 16 augustus 2011.

  Verboom W.C. 2005. Bulderen windmolens de bruinvis weg? Nieuwsbrief NZG 6: 12.

  Verboom W.C. & R.A. Kastelein 1995. Acoustic signals by Harbour porpoises (Phocoena phocoena). In: P.E. Nachtigall, J. Lien, W.W.L. Au & A.J. Read (eds.). De Spil Publishers, Woerden: 1-39.

  Verboom W.C. & R.A. Kastelein 1997. Structure of harbour porpoise (Phocoena phocoena) click train signals. In: A.J. Read, P.R. Wiepkema & P.E. Nachtigall (eds.). The biology of the harbour porpoise. De Spil Publishers, Woerden: 343-462.

  Verboom W.C. & R.A. Kastelein 2004. Structure of harbor porpoise (Phocoena phocoena) acoustic signals with high repetition rates. In: J.A. Thomas, C.F. Moss & M. Vater (eds.). Echolocation in Bats and Dolphins. The University of Chicago Press, Chicago: 40-43.

  Vergeer C. 2006. Harbour porpoise (Phocoena phocoena) and herring (Clupea harengus) in southern North Sea. A study into seasonal movements and prey. MSc. thesis, CML, University Leiden, The Netherlands.

  Verhoeven A.J.I.M., W.B. van Scheppingen & P. Mulder 1993. PCB's in Nederlandse bruinvissen. C.C.E. Special Report Series 93-08, Projectgroep Chemie en Milieu, Center for Chemistry and the Environment, Leiden University, Leiden: 1-91. [Phocoena]

  Verkade A. 2001. Zeezoogdieren in de Noordzee. Mammalaar 2001(2): 9-13.

  Vermue R. 2011. De bruinvis is terug. National Geographic [Nederland en België] januari: 104-113.

  Vernhout J.H. 1919. Het kabinet van Naturalia. In: Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het anderhalve-eeuwfeest van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, te Middelburg: 103-110. Altorffer, Middelburg.

  Versluys M. & I.N. Ynsen 1995. Waarnemingen van zeezoogdieren tijdens zeetrektellingen op Ameland in de periode 1972-1993. Twirre 6(4): 1-3.

  Verwey J. 1975. The cetaceans Phocoena phocoena and Tursiops truncatus in the Marsdiep area (Dutch Wadden Sea) in the years 1931-1973. I. Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Publikaties en Verslagen 17a: 1-98.

  Verwey J. 1975. The cetaceans Phocoena phocoena and Tursiops truncatus in the Marsdiep area (Dutch Wadden Sea) in the years 1931-1973. II. Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Publikaties en Verslagen 17b: 99-153.

  Verwey J. 1976. Over de dwergvinvis, Balaenoptera acutorostrata, aangespoeld bij Petten (N.H.) in de herfst van 1974: 1-3. Schoorl.

  Verwey J. & Wolff W.J. 1981. The common or harbour porpoise (Phocoena phocoena). Report of the Wadden Sea Working Group. A.A. Balkema, Rotterdam: 51-58.

  Verwey J. & Wolff W.J. 1982. The bottlenose dolphin (Tursiops truncatus). In: P.J.H. Reijnders & W.J. Wolff (eds). Marine mammals of the Wadden Sea. Report of the Wadden Sea Working Group. Balkema, Rotterdam: 59-64.

  Vette T.A.J. 1991. Zeezoogdieren. Rondschrijven Consulentschap Natuur-, Milieu- en Faunabeheer, Goes: 1-3. zeezoogdieren in Zeeland

  Viergever J. 1940. Van bruinvissen, tuimelaars en dolfijnen. Amoeba 19(12): 184-187.

  Viergever J. 1947. Lintstaartbruinvis. Het Zeepaard 1: 13-14.

  Viergever J. 1955. Hoe staat het met de bruinvis? Het Zeepaard 15: 90-91.

  Visser I.K.G. 1993. Morbillivirus infections in seals, dolphins and porpoises. Akademisch Proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht: 1-167.

  Visser I.K.G., M.F. van Bressem, T. Barrett & A.D.M.E. Osterhaus 1993. Morbillivirus infections in aquatic mammals. Veterinary Research 24: 169-178.

  Visser I.K.G., M.F. van Bressem, M.W.G. van de Bildt, J. Groen, C. Orvell, J.A. Raga & A.D.M.E. Osterhaus 1993. Prevalence of morbilliviruses among pinniped and cetacean species. Revue scientifique et Technique de l'Office International des Epizoites 12: 197-202.

  Visser I.K.G., M.F. van Bressem, R.L. de Swart, M.W.G. van de Bildt, H.W. Vos, R.W.J. van der Heijden, J.T. Saliki, C. Örvell, P. Kitching, T. Kuiken, T. Barrett & A.D.M.E. Osterhaus 1993. Characterization of morbilliviruses isolated from dolphins and porpoises in Europe. Journal of General Virology 74: 631-641. [Phocoena]

  Visscher J. 2010. Walvis op het strand. Bruinvissen. Reformatorisch Dagblad 5 januari 2010.

  von Benda-Beckmann A.M., G Aarts, H.Ö. Sertlek, K. Lucke, W.C. Verboom, R.A. Kastelein, D.R. Ketten, R. van Bemmelen, F.P.A. Lam, R.J. Kirkwood & M.A. Ainslie 2015. Assessing the impact of underwater clearance of unexploded ordnance on Harbour Porpoises (Phocoena phocoena) in the Southern North Sea. Aquatic Mammals 41: 503-523.

  von Benda-Beckmann A.M., G Aarts, H.Ö. Sertlek, K. Lucke, W.C. Verboom, R.A. Kastelein, D.R. Ketten, R. van Bemmelen, F.P.A. Lam, R.J. Kirkwood & M.A. Ainslie 2015. Assessing the impact of underwater clearance of unexploded ordnance on Harbour Porpoises (Phocoena phocoena) in the Southern North Sea. In: H.O. Sertlek 2016. Aria of the Dutch North Sea. PhD-thesis, Leiden. Pp. 139-168.

  Vrolik W. 1826. Waarneming van wormen, in de longaders en slagader, de takken der luchtpijp en de longzelfstandigheid van eenen bruinvisch (Delphinus phocaena). In: H.C. van Hall, W. Vrolik en G.J. Mulder. Bijdragen tot de natuurkundige wetenschappen. Deel 1. Johannes van der Hey en Zoon. Amsterdam. [parasites]

  Vrolik W. 1848. Natuur- en ontleedkundige beschouwing van den Hyperoodon. Natuurkundige Verhandelingen van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Haarlem (2) 5 (1): 1-128.

  Vrooman J., S.C.V. Geelhoed & M. Scheidat 2022. Current status of tagging harbour porpoises - application to the Dutch North Sea. Wageningen University & Research report C017/22.

  Waggitt J.J.,  P.G.H. Evans, J. Andrade, A.N. Banks, O. Boisseau, M. Bolton, G. Bradbury, T. Brereton, C.J. Camphuysen, J. Durinck, T. Felce, R.C. Fijn, I. Garcia-Baron, S. Garthe, S.C.V. Geelhoed, A. Gilles, M. Goodall, J. Haelters, S. Hamilton, L. Hartny-Mills, N. Hodgins, K. James, M. Jessopp, A.S. Kavanagh, M. Leopold, K. Lohrengel, M. Louzao, N. Markones, J. Martínez-Cedeira, O. ÓCadhla, S.L. Perry, G.J. Pierce, V. Ridoux, K.P. Robinson, M.B. Santos, C. Saavedra, H. Skov, E.W.M. Stienen, S. Sveegaard, P. Thompson, N. Vanermen, D. Wall, A. Webb, J. Wilson, S. Wanless & J.G. Hiddink 2019. Distribution maps of cetacean and seabird populations in the North-East Atlantic. Journal of Applied Ecology 57: 253-269.

  Walton M.J. 1997. Population structure of harbour porpoises Phocoena phocoena in the seas around the UK and adjacent waters. Proceedings of the Royal Society of London B 264: 89-94.

  Weber M. 1887. Ueber Lagenorhynchus albirostris, Gray. Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging serie 2, jaargang 1: 114-127.

  Weber M. 1913. Seltene Cetaceen an der NIederländische Küste. Tijdschrift der Nederlandsche dierkundige vereeniging 2e serie deel XII: 215-221. [Delphinatperus leucas, Monodon monoceros, Mesoplodon bidens]

  Weber M. 1922. Cetaceeën. In: H.C. Redeke. Flora en fauna der Zuiderzee, monografie van een brakwatergebied: 443-451.

  Weel S. 2016. Investigating feeding behaviour of harbour porpoise (Phocoena phocoena) using stationary passive acoustic data (C-POD). MSc-thesis, Wageningen University.

  Weijs L., A.C. Dirtu, K. Das, A. Gheorghe, P.J.H. Reijnders, H. Neels, R. Blust & A. Covaci 2009. Inter-species differences for polychlorinated biphenyls and polybrominated diphenyl ethers in marine top predators from the Southern North Sea: part 1. Accumulation patterns in harbour seals and harbour porpoises. Environmental Pollution 157: 437-444.

  Weijs L., A.C. Dirtu, K. Das, A. Gheorghe, P.J.H. Reijnders, H. Neels, R. Blust & A. Covaci 2009. Inter-species differences for polychlorinated biphenyls and polybrominated diphenyl ethers in marine top predators from the Southern North Sea: part 2. Biomagnification in harbour seals and harbour porpoises. Environmental Pollution 157: 445-451.

  Weijs, L., S. Losada, K. Das, L. Roosens, P.J.H. Reijnders, J.F. Santos, H. Neels, R. Blust & A. Covaci 2009. Biomagnification of naturally-produced methoxylated polybrominated diphenyl ethers (MeO-PBDEs) in harbour seals and harbour porpoises from the Southern North Sea. Environment International 35: 893-899.

  Weijs L., K. Das, U. Siebert, N. van Elk, T. Jauniaux, H. Neels, R. Blust & A. Covaci 2009. Concentrations of chlorinated and brominated contaminants and their metabolites in serum of harbour seals and harbour porpoises. Environment International 35: 842-850.

  Weijs L., C. van Elk, K. Das, R. Blust & A. Covaci 2010. Persistent organic pollutants and methoxylated PBDEs in harbour porpoises from the North Sea from 1990 until 2008: Young wildlife at risk?. Science of the Total Environment, 409: 228-237.

  Weisscher J. 1995. Potvisstrandingen voor de Nederlandse kust. Zeegeluiden. Nieuwsbulletin van het Zeemuseum te Scheveningen 1995(2): 21-28.

  Wells D.E., C. McKenzie & H.M. Ross 1997. Patterns of organic contaminants in marine mammals with reference to sperm whale strandings. Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Biologie 67-supplement: 91-103. [Phocoena]

  Werner M. 2013. Bruinvis indicatorsoort voor Noordzee. Bionieuws 23, 16 maart 2013.

  Werth A., P. van de Graaf & R. Desjardins 2019. A method to replace whale gingival tissue for long-term study or exhibition of full baleen racks. Aquatic Mammals 45: 500-506.

  W.F. 1969. Gestrande dolfijn. Vita Marina - Zeebiologische documentatie oktober 1969: 157-158. [Lagenorhynchus albirostris]

  Wietses W., J. van der Hiele, M. Geerse, T. Meijer, H.A. Udo de Haes, P.M. Brakefield & N. Osinga 2015. Stranding of harbour porpoises, common seals and grey seals in the Southwest Delta of the Netherlands, 1993-2008: 92-105. In: N. Osinga. Capartive biology of common and grey seals along the Dutch coast. Stranding, disease, rehabilitation and conservation. Proefschrift Universiteit Leiden.

  Wiersma L. & A. Gröne 2009. Postmortaal onderzoek van in Nederland gestrande Bruinvissen in 2009. Rapport 2009, Departement Pathobiologie, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht. [Phocoena]

  Wiersma L., F.A.C. Reubsaet, A.G. Wolfe, P.A.C. de Jong & A. Gröne 2011. Unilateral orchitis in a Harbour Porpoise (Phocoena phocoena): a case report. Tijdschrift voor Diergeneeskunde 2011: 94-98.

  Wijnandts H. 1991. De potvis in het Fries Natuurmuseum. Veld en Vitrine 111: 1561-1563.

  Wijnandts H. 1998. Amber: goud uit zee. Veld en Vitrine 137: 1937.-1940. [Physeter macrocephalus]

  Wijnandts H. & Taekema C. 1991. Strandingen en potvissen. Vanellus 44: 55-59.

  Willeboordse A. 2022. Een oud zeevarken bij het eiland van Cadzand. Rechtskaders en vondstprocedure van een gestrande tuimelaar in 1403. Zeeland 31: 114-122. [Tursiops truncatus]

  Willems D.S., L.L. IJsseldijk, D.H. van den Broek & S.Veraa 2020. Vertebral pattern variation in the North Sea harbor porpoise (Phocoena phocoena) by computed tomography. Anatomical Record 2020: 1-11. [DOI: 10.1002/ar.24524]

  Winkler T.C. 1880. Handboek voor den Verzamelaar. A.W. Sijthoff, Leiden.

  Winter C.J.N. 1995. Waarnemingen van zeezoogdieren. Sula 9: 89-92.

  Witkop Koning D.A. 1972. Geneesmiddelen van zee en strand, een historische beschouwing. Vakblad voor Biologen 52: 313-317.

  Witte van den Bosch R. 2010. Orka in Nederland. Zoogdier 21(3): 20-21.

  Witte R.H., H.J.M. Baptist & P.V.M. Bot 1998. Increase of the harbour porpoise Phocoena phocoena in the Dutch sector of the North Sea. Lutra 40: 33-40.

  Wolff W.J. 1982. The status of marine mammals in the Wadden Sea area. In: Marine mammals of the Wadden Sea. Final report of the section "Marine Mammals" of the Wadden Sea Working Group. A.A. Balkema, Rotterdam: 7-14.

  Wolff W.J. 2000. The south'eastern North Sea: losses of vertebrate fauna during the past 2000 years. Biological Conservation 95: 209-217. [Phocoena, Tursiops truncatus, Eschrichtius robustus]

  Yunda C.A. & N. Karagkoundi 2012. Acoustic research in the Oosterschelde Estuary regarding harbour porpoises (Phocoena phocoena). Unnumbered Msc-report, Wageningen University.

  Zanderink F. & N. Osinga 2010. De bruinvis is terug in de Oosterschelde. Zoogdier 21:(3): 12-15.

  Zandstra H. 1991. Zeehonden (Phocidae) en andere zeezoogdieren in Zeeland. Huid en Haar 10: 62.

  Zegers B.N., A. Mets, R. van Bommel, C. Minkenberg, T. Hamers, J.H. Kamstra, G.J. Pierce & J.P. Boon 2005. Levels of hexabromocyclododecane in harbor porpoises and common dolphins from western European seas, with evidence for stereoisomer-specific biotransformation by cytochrome P450. Environmental Science & Technology 39: 2095-2100.

  Zeiler J. & E.J.O. Kompanje 2010. A killer whale (Orcinus orca) in the castle: first find of the species in a Dutch archaeological context. Lutra 53: 101-103.

  Zijlstra O.W. 1993. Waarneming tuimelaar. Tringiaan 16: 41.

  Zorgno M. sine anno [2014]. Mortality of harbour porpoises (Phocoena phocoena) in the eastern Scheldt, The Netherlands. Student report nr. 2014 MO9, pp. 1-34. Wageningen University.