Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2023

  Colofon

  walvisstrandingen.nl is een samenwerking tussen:

   

    

       

     

   

   

  financiële ondersteuning:

   

  Waarom deze website?

  Walvisstrandingen.nl vergemakkelijkt het doorgeven van meldingen via internet en maakt het mogelijk om alle gedocumenteerde gegevens over strandingen van walvisachtingen op de Nederlandse kust integraal te bekijken en met elkaar te vergelijken. Deze informatie was tot voor kort vrijwel alleen in afzonderlijke publicaties beschikbaar. Vastlegging van strandingen over een lange reeks van jaren is onmisbaar om inzicht te krijgen in de omvang en gezondheid van de populaties endemische soorten in de Noordzee, zoals de bruinvis en de witsnuitdolfijn, en in het trekgedrag van dwaalgasten zoals de potvis en de bultrug. Door systematische monitoring krijgen we ook trends in beeld. Zo blijkt het aantal bruinvissen in ons deel van de Noordzee de laatste jaren explosief toe te nemen, terwijl de soort in de jaren zeventig van de vorige eeuw vrijwel geheel uit onze kustwateren was verdwenen.

  Herkomst strandingsgegevens

  De gegevens op deze website zijn afkomstig uit de Naturalis strandingendatabase. Hierin zijn zowel gepubliceerde data opgenomen als ongepubliceerde revisies en aanvullingen. Voor de digitalisatie van gepubliceerde data is dank verschuldigd aan Kees Camphuysen (NIOZ).

  Zie de volledige bronnenlijst >>

   

  Strandingennetwerk

  Het Nederlandse strandingennetwerk speelt een onmisbare rol bij het signaleren van gestrande walvisachtigen, het doormelden van de gegevens en het initiëren van vervolgactie, zoals het nemen van monsters. Het netwerk wordt gevormd door politiepersoneel en anderen die zich beroepshalve aan het strand ophouden, door het netwerk Eerste Hulp Bij Zeezoogdieren  en door het opvangcentrum S.O.S. Dolfijn.

   

  Illustraties

  Salko de Wolf

  Rob van Assen / Peter Zuidhoek (ArtBoutique)

   

  Foto's

  Het copyright van de foto's die worden getoond op de website berust bij de desbetreffende fotograaf. Voor opvragen van foto's wordt doorverwezen naar de fotograaf.

   

  Technische realisatie en vormgeving

  Naturalis Biodiversity Center