Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2023

  Nieuws 2023

  • maandoverzicht januari 2023

   In januari zijn 26 strandingen geregistreerd. Zoals altijd is het de vraag of dit een goed beeld van de werkelijkheid geeft, want het netwerk van melders op met name de Waddeneilanden lijkt minder stevig te zijn dan voorheen, terwijl in het noordelijk deel van Noord-Holland veel strandingen worden gemist door falende communicatie. Het geregistreerde aantal moet dus als minimum worden beschouwd.

   Op ongeveer de helft van de dagen zijn er bruinvissen aangespoeld, met een maximum van 3 op 15 en 18 januari. Het totaal kwam uit op 26 exemplaren, 25 bruinvissen en 1 gewone dolfijn. Daarmee is het januaritotaal wat lager uitgekomen dan het meerjarig gemiddelde van 34. Extreem hoge januari-aantallen waren er in 2012 (63) en 2014 (56), uitschieters naar beneden in 2008 (9) en 2015 (20), maar ook nog recent, bijvoorbeeld in 2021 (21).

   Van de 25 bruinvissen zijn er in januari dit jaar 6 gevonden in het Deltagebied, 3 in Zuid-Holland, 2 in Noord-Holland en 14 in het Waddengebied (Texel 2, Vlieland 5, Terschelling 3, Schiermonnikoog 3 en 1 op de Friese vastelandskust).

   De gewone dolfijn van 10 januari, gestrand op Texel, is de 15e sinds 2000 en de 2e in januari. 'Topmaanden', als daar met zo weinig strandingen van kan worden gesproken, zijn april met 4 strandingen en november met 3. Voor 2000 was dat anders: van de 98 gewone dolfijnen in de database strandde toen bijna de helft in augustus-oktober.