Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2022

  Nieuws 2006

  • Nationaal Comité voor het Jaar van de Dolfijn

   Natuurbeschermers, beroeps- en sportvissers en vele anderen slaan de handen ineen voor een betere bescherming van dolfijnen. Ruim vijfentwintig Nederlandse organisaties en instanties hebben zich inmiddels achter het Jaar van de Dolfijn 2007 geschaard dat door de Verenigde Naties is uitgeroepen. Elk jaar komen naar schatting honderdduizenden dolfijn om, velen daarvan onnodig. Wereldwijd worden dolfijnensoorten bedreigd, vooral door verstikking in visnetten, habitatverlies, vervuiling en marinesonar. Ook op de Noordzeestranden spoelen steeds meer dieren dood aan, vooral bruinvissen.

   De 25 organisaties gaan aandacht vragen en geld inzamelen voor dolfijnen. Het initiatief hiertoe is genomen door de Kustvereniging en NatureNet Europe in het kader van het Mooi Europa programma.

   Download het volledige persbericht

  • Witsnuitdolfijn op Texel

   Witsnuitdolfijn, gestrand op De Hors bij Texel, op 10 december 2006

   Op 10 december is op de Hors op Texel een gestrande witsnuitdolfijn (Lagenorhynchus albirostris) gevonden. In eerste instantie was doorgegeven dat het om een bruinvis ging, maar toen een medewerker van Ecomare ter plekke kwam bleek het een witsnuit te zijn. Het dier was te groot en te zwaar om gelijk mee te kunnen nemen. Zeer spoedig zal het dier alsnog door Ecomare worden geborgen. Vervolgens zal het kadaver naar Naturalis worden overgebracht, waar het skelet van het dier zal worden geprepareerd voor de wetenschappelijke collectie.

   Witsnuitdolfijn, gestrand op 10 december 2006 op De Hors bij Texel

   Het gaat om een dolfijn van 2,70 meter lang. Het geslacht is nog onbekend, maar gezien de lengte gaat het om een volwassen exemplaar.

   Dit is de derde stranding van een witsnuitdolfijn in 2006. De eerste was in maart op het strand bij Noordwijk en de tweede werd in mei op Griend gevonden. Zowel in 2005 als in 2004 waren er zes strandingen van deze soort.

   De foto's zijn gemaakt door Salko de Wolf/Ecomare.

  • Mogelijke doodsoorzaken van in Nederland gestrande bruinvissen (2006)...

   Foto: Verse bruinvis liggend op het strand van Texel, 22 maart 2006, (dissectie # TX053) opmerkelijke brandblaarachtige vlekken op de huid (Foto Salko de Wolf).

   Bruinvissen zijn in Nederland streng beschermd onder de Flora en Faunawet en in de EU onder de Habitatrichtlijn. De aantallen bruinvissen langs de Nederlandse kust nemen de laatste jaren sterk toe. Parallel hieraan treedt er echter ook een sterke stijging van het aantal strandingen op (zie: walvisstrandingen.nl).

   Het NIOZ en Wageningen-IMARES verrichtten dit najaar onderzoek naar de mogelijke oorzaken hiervoor. Dit geschiedde in opdracht van de directie Natuur van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

   In september 2006 werden de lichamen van 64 gestrande bruinvissen, die eerder dood op de Nederlandse kust waren aangespoeld, door Drs Mardik Leopold van Wageningen-IMARES en Kees Camphuysen van het NIOZ op Texel onderzocht. Zij werden hierbij geassisteerd door een internationaal team van experts uit binnen- en buitenland. Het percentage slachtoffers van verdrinking in visnetten bedroeg 54-70%. Het specifieke visserijtype dat deze sterfte veroorzaakt kon niet worden vastgesteld.

   Er waren in 2006 twee perioden met zeer frequente strandingen. Een eerste golf vond plaats in de lente. Dit waren vooral gezonde, vers dode dieren met volle magen. Een tweede golf vond plaats in de zomer. Deze golf vertoonde een vrijwel tegenovergesteld beeld: vooral ongezonde dieren met geringe vetreserves en vaak ook lege magen.

   Download het rapport vanaf de website van het NIOZ

  • Kadaver Gewone vinvis bij de Kwade Hoek

   Bovenschedel vinvis arriveert op Naturalis
   Bovenschedel vinvis arriveert op Naturalis

   Vandaag snijdt Naturalis een Gewone vinvis die is aangespoeld bij de Kwade Hoek. De schedel, de onderkaken, de schouders, de 'voorpoten' en de eerste nekwervel worden meegnomen voor opname in de nationale collectie.

   Het dier werd zondag ontdekt bij de Maasvlakte, maar was maandagmorgen verdwenen. Een politiehelikopter herontdekte het drijvende kadaver. Pas dinsdagochtend lukte het Rijkswaterstaat en de reddingsbrigade van Stellendam om het karkas naar het strand te slepen.

   Het negen meter lange kadaver is incompleet, de staart ontbreekt, evenals de eerste meters van de ruggegraat, de maag en de darmen. Het geslacht is daardoor (nog) niet te bepalen. Aan de lengte van de onderkaken is mogelijk te berekenen hoe oud de vinvis is geworden en hoe lang het dier was toen het nog leefde.

   Deze stranding van een Gewone vinvis betreft de 26ste voor Nederland. 

   Vinvis op strand

   Vin van gewone vinvis

   Snijden van de gewone vinvis

   Foto's: Standhardt Fotografie

    

   Wat eraan voorafging

   Het dode dier was reeds op 12 november opgemerkt door de Brandweer Maasvlakte. Later die dag is het kadaver aangespoeld op Maasvlakte/Westplaat. Hier kon het niet worden geborgen. Vervolgens is het in de nacht weer op drift geraakt. Op 13 november werd de vinvis teruggevonden aan de zuidpunt van Plaat Hinder/Ouddorp. De berging door de Reddingsbrigade is die dag mislukt. Tenslotte is het beest op 14 november aangespoeld en geborgen op de Kwade Hoek. Het kadaver was bedorven en de staart ontbrak. Bij de berging van de skeletdelen zijn de volgende personen / organisaties betrokken geweest: M. Geersen en  J. v.d. Hiele (politie Zeeland), RWS Noordzee en Haringvliet en de KNRM.

   Gewone vinvis
   De vinvis op de boegknop van een containerschip. Foto beschikbaar gesteld door de Firma Royal Dirkzwager te Maassluis en gemaakt door de 1ste stuurman van het schip California Luna.

   Meer dan een maand eerder (8 oktober) werd een dode vinvis van vergelijkbare lengte opgemerkt voor de kust van Cherbourg, Frankrijk. Het dode dier bleek op de boegknop van een varend containerschip te liggen. De bemanning was zich niet bewust van deze passagier, want zij werd hierop geattendeerd door het Cherbourg Signal Station. Het is dus mogelijk dat het dier over een langere afstand is vervoerd. Het moest al overleden zijn toen het op de boegknop terecht kwam, dus het containerschip is niet verantwoordelijk voor de dood van de vinvis. Ter plekke heeft men zich ontdaan van het kadaver en is doorgevaren naar Rotterdam.

   Gewone vinvis

   De vinvis nadat men hem van de boegknop heeft afgehaald. Foto beschikbaar gesteld door de Firma Royal Dirkzwager te Maassluis en gemaakt door de 1ste stuurman van het schip California Luna.

   De vraag is nu of dit hetzelfde dier is als de Nederlandse vinvis. De lengte van het Franse dier werd geschat op 10 meter en dat was met staart. De aangespoelde vinvis werd geschat op 9 meter, maar dat was zonder staart. De staart kan verloren zijn gegaan tijdens een aanvaring met een ander schip of met een schroef. De grove beschadigingen van de wervelkolom aan de achterzijde wijzen daar op.

   Gezien de stromingen is het heel wel mogelijk dat de Franse vinvis naar Nederland is gedreven. Het gaat hier om een drukke vaarroute, dus alle kans dat een schip het kadaver heeft overvaren en dat daarbij de staart verloren is gegaan. Wat echter bevreemdt, is dat het grote dier niet eerder is opgemerkt. De Franse vinvis was nog zeer vers, hetgeen van het Nederlandse exemplaar niet gezegd kon worden. Toch lijkt het erop dat het om hetzelfde dier gaat. Maar volledige zekerheid is er niet. Dan zou je moeten weten in welke toestand een walviskadaver van deze omvang verkeert, na een verblijf van meer dan een maand op zee.

  • Griend bij paal 18 op Schiermonnikoog

   Foto: Henk Klopstra
   Foto: Henk Klopstra

   Op de Waddenkust van Schiermonnikoog strandde een versdode Griend (Globicephala melas). Het dier is tussen de 4-5 m lang. Over doodsoorzaak, leeftijd, geslacht is nog niets bekend. Zeehondencrèche Lenie 't Hart en Natuurmuseum Friesland bergen het dier. Daarna zal het skelet worden geprepareerd en te zien zijn in het Natuurmuseum Friesland (bruikleen Naturalis). Voor verder onderzoek zullen monsters genomen worden van maag en darmen, longweefsel en geslachtsorganen. Het is de veertiende griend sinds 1900, dus bijzonder. De laatste stranding was in 2003 op de Hondsbossche Zeewering.

  • Witsnuitdolfijn in de Blauwe slenk

   In de Blauwe slenk - het vaarwater tussen Harlingen en Terschelling - is ter hoogte van het eiland Griend een dode witsnuitdolfijn (Lagenorhynchus albirostris) aangetroffen. Het betreft een pas gestorven vrouwtje met een lengte van circa 2,5 meter. De vondst werd gedaan door medewerkers van Rijkswaterstaat. Zij brachten het kadaver met hun schip naar de wal.

  • Gewone dolfijn aangespoeld op de Brouwersdam

   De gewone dolfijn (Delphinus delphis) die op de Brouwerdam tussen Goeree en Schouwen strandde is het 74ste exemplaar van deze soort in Nederland. De laatste stranding dateert alweer van 2003. Opvallend is het zogenaamde zandloperpatroon langs de zij, dat de scheiding vormt tussen de donkere boven- en de lichte onderkleur. Verder kenmerkt het dier zich door een smal, gestroomlijnd lichaam en scherpe tanden.

  • Zeldzame witflankdolfijn gestrand op Schiermonnikoog

    

   Foto's: Zeehondencrèche Lenie 't Hart

   Teun Talsma van Schiermonnikoog vond een bijzondere dolfijn op het uiterste puntje van de Balg. Vervolgens zijn twee medewerkers van Zeehondencrèche Lenie 't Hart uit Pieterburen naar Schiermonnikoog gegaan, waar ze samen met Talsma het dier hebben geborgen. Het gaat hier om een witflankdolfijn (Lagenorhynchus acutus) met een lengte van 2.22 m. Een volwassen vrouwtje dat hoogstwaarschijnlijk levend is aangespoeld. Mantelmeeuwen hadden er al gaten ingepikt. Voor zover bekend zijn er minder dan tien exemplaren van deze soort in Nederland aangespoeld. Hun leefgebied is de Atlantische Oceaan, waar ze in groepen trekken ten westen van Ierland tot aan de kust van Canada. Het is een dolfijn die vooral in diep water leeft. Het kadaver zal voor verder onderzoek naar Naturalis in Leiden gaan.

  • Witsnuitdolfijn op Noordwijkse strand

   4 maart 2006: Witsnuitdolfijn op het strand van Noordwijk. © Pieter Thomas
   Witsnuitdolfijn op het strand van Noordwijk. © Pieter Thomas

   Op het strand van Noordwijk aan de Langevelderslag is ter hoogte van paal 74.750 een dolfijn gevonden. Het bleek te gaan om een pas overleden witsnuitdolfijn (Lagenorhynchus albirostris), een mannetje met een lengte van ongeveer twee meter. Samen met de Eerste Hulp bij Zeezoogdieren (EHBZ) heeft de politie van Noordwijk er voor gezorgd dat het dier nog dezelfde dag naar Naturalis werd overgebracht.

  • Gestreepte dolfijn gestrand op wad bij Vlieland

   Op het wad bij Vlieland een dode gestreepte dolfijn (Stenella coeruleoalba) gevonden. Het gaat om een zeldzame stranding. Voor zover bekend is het de achtste keer dat een exemplaar van deze soort aan de Nederlandse kust is aangetroffen.

   Gestreepte dolfijn op het wad bij Vlieland. Mogelijk is het oog door vogels uitgepikt. Dat gebeurt vaak al binnen een uur na de stranding van een dolfijn.
   Gestreepte dolfijn op het wad bij Vlieland. Mogelijk is het oog door vogels uitgepikt. Dat gebeurt vaak al binnen een uur na de stranding van een dolfijn.

   Normaliter leven gestreepte dolfijnen in warme gematigde, tropische en subtropische wateren over de hele wereld. Karakteristiek zijn de enorm lange snuit, de grijze strepen over de flank en de lichte veeg richting de rugvin in het donkere gedeelte van de rug. Slechts heel af en toe zijn ze te vinden in de Noordzee. Voor zover bekend vonden eerdere strandingen plaats in 1967, 1987, 1993, 1996, 1997, 1999 en 2004.De gestreepte dolfijn is door een medewerker van Staatsbosbeheer gevonden aan de zuidkant van Vlieland op het wad nabij paal B1. Het vrij jonge dier van anderhalve meter was nog niet zo lang dood. Kort geleden werd bij Vlieland een slanke dolfijn waargenomen die boven de golven uitsprong; misschien was dat wel hetzelfde dier. Inmiddels ligt het verse kadaver bij Pieterburen, waar het zo snel mogelijk door medewerkers van Naturalis zal worden opgehaald voor nader onderzoek.

  • Groep potvissen zwemt rond in Noordzee

   Vanuit Engeland is in februari alarm geslagen over een groep van mogelijk 25 potvissen, die in de Noordzee rondzwerft. De dieren lopen gevaar te stranden. In februari zijn al vier potvissen langs de Engelse kust gestrand, waarvan drie vlak bij elkaar. De groep bestaat uit jonge mannetjes. Lees meer >>