Nationaal Comité

voor het Jaar van de Dolfijn

 

p/a Kustvereniging (NatureNet Europe)

Postbus 11232, 2301 EE Leiden

tel. 071 5122900

 

PERSBERICHT

 

Leiden, 12 december 2006

 

Natuur en visserij samen voor dolfijnen

 

Natuurbeschermers, beroeps- en sportvissers en vele anderen slaan de handen ineen voor een betere bescherming van dolfijnen. Ruim vijfentwintig Nederlandse organisaties en instanties hebben zich inmiddels achter het Jaar van de Dolfijn 2007 geschaard dat door de Verenigde Naties is uitgeroepen. Elk jaar komen naar schatting honderdduizenden dolfijn om, velen daarvan onnodig. Wereldwijd worden dolfijnensoorten bedreigd, vooral door verstikking in visnetten, habitatverlies, vervuiling en marinesonar. Ook op de Noordzeestranden spoelen steeds meer dieren dood aan, vooral bruinvissen.

De 25 organisaties gaan aandacht vragen en geld inzamelen voor dolfijnen. Het initiatief hiertoe is genomen door de Kustvereniging en NatureNet Europe in het kader van het “Mooi Europa” programma.

 

Dolfijnen redden mensen – redden mensen ook dolfijnen?

“Wij hebben de plicht om dolfijnen te redden van een gruwelijke en onnodige dood. Dolfijnen zijn hoogontwikkelde dieren en er zijn voorbeelden bekend dat dolfijnen mensen in nood redden” aldus Albert Salman, directeur van de Kustvereniging en NatureNet Europe. Om dat mogelijk te maken is een speciaal Dolfijnenfonds ingesteld: het Dolphin Fund. Daarmee willen de initiatiefnemers in 2007 minimaal een kwart miljoen euro bijeenbrengen om concrete projecten uit te voeren voor dolfijnenbescherming. Daarvoor hebben de 20 organisaties allerlei ideeën en plannen naar voren gebracht. Voorbeelden daarvan zijn: steun voor de opvang van gestrande zeezoogdieren, bevordering van verantwoord walvistoerisme en toepassing en verbetering van apparatuur om dolfijnen uit visnetten te houden (de zogenaamde pingers of ‘dolphin savers’). Zowel natuur- als visserijorganisaties hebben aangegeven hierover samen te willen overleggen.

 

Voor deze gezamenlijke actie is het actiegironummer 916 van de Kustvereniging te Leiden opengesteld. Voor donaties kan “Dolphin Fund” worden vermeld.

 

 

Nieuwjaarsdag: ga óók duiken voor dolfijnen!

 

Het Jaar van de Dolfijn wordt ten doop gehouden tijdens de traditionele Nieuwjaarsduik op het Scheveningse strand, maar ook in veel andere plaatsen worden Nieuwjaarsduiken georganiseerd. Het Jaar van de Dolfijn roept iedereen die wil meedoen aan een Nieuwjaarsduik op om zich door familie en vrienden te laten sponsoren. Het opgedoken sponsorbedrag kan dan in januari worden geschonken aan het Dolphin Fund. Iedereen kan natuurlijk ook een eigen Nieuwjaarsduik organiseren maar moet wel voor voldoende veiligheid en begeleiding zorgen. Zwemmen is altijd op eigen risico. Voor meer informatie: www.jaarvandedolfijn.nl

 

 

Kunst aan Zee

Gedurende het jaar vindt een reeks evenementen plaats. Een paar opvallende daarvan staan in het teken van “Kunst aan Zee”. Artboutique organiseert een internet veiling van een unieke reeks schilderijen, namelijk de Specials van de Oceaancollectie van Rob van Assen. Een groot deel van de opbrengst is voor dolfijnenbescherming. Op 10 en 11 februari organiseren Artboutique en het Palace Hotel in Noordwijk aan Zee een expositie waar onder meer de speciale panelen te zien zijn.

 

Dolphin Week en Dolphin Day

Basisscholen en sportverenigingen worden opgeroepen mee te werken aan de inzameling van geld voor de bescherming van dolfijnen; dat kan met een sponsorloop of met een andere activiteit. Veel van die activiteiten worden geconcentreerd in Dolphin Week, van 10 tot en met 17 oktober. Per school zal het meisje en de jongen die het meeste geld bijeen lopen worden uitgenodigd op het slotfeest van de campagne.

Dolphin Week wordt afgesloten met een grandioos evenement op 17 oktober in Noordwijk aan Zee: Dolphin Day, met allerlei binnen- en buitenactiviteiten, optredens en een gala voor jong en oud in het Palace Hotel; daarna vindt de slotveiling van de Specials en andere kunstwerken plaats.

 

Toelichting voor de redactie

 

Voor cijfers over strandingen van dolfijnen en walvissen: www.walvisstrandingen.nl

 

Logo, stoppers en foto’s

De samenwerkende organisaties stellen het zeer op prijs als het Jaar van de Dolfijn verder wordt bekend gemaakt met het logo en met stoppers die beschikbaar zijn in: http://www.jaarvandedolfijn.nl/pers/index.htm

U kunt contact met ons opnemen als andere formaten stoppers wilt, of foto’s.

 

Nationaal Comité van het Jaar van de Dolfijn

 

Internationaal Beschermheer: Prins Albert II van Monaco

Voorzitter: Drs. W.T. van Gelder, Kustvereniging (EUCC) / NatureNet Europe

Mr. G.B. Raaphorst, Directeur Natuur, Ministerie van LNV

Ir. ing. A.J. Vermuë, Directeur Visserij, Ministerie van LNV

Ir. K. Visser, Hoofdingenieur-directeur Noordzee, Ministerie van V&W

Prof. dr. J.L.A. Jansen, Stichting De Noordzee

Jhr. R. Loudon, ECNC-European Centre for Nature Conservation / NatureNet Europe

Drs. F. Groenendijk, Stichting De Noordzee / Vereniging Kust en Zee

Ing. J.K. Nooitgedagt, Nederlandse Vissersbond

Mr. J.W. Wijnstroom, Sportvisserij Nederland

Dr. N.J. de Voogd, Naturalis

Drs. A.W. van de Hoef, Waterland Neeltje Jans

Drs. C.E. van Elk, SOS Dolfijn / Dolfinarium

Ir. J.P.G. van den Broek, EcoMare / Maritiem & Jutters Museum (St. Texels Museum)

Mevr. L. ’t Hart, Zeehondencrèche Lenie ’t Hart / EHBZ

Drs. M. de Boer, Whale and Dolphin Conservation Society

Dr. M. Scholten, Wageningen IMARES, Institute for Marine Research

Prof. dr. C.H.R. Heip, NIOO-CEME / Koninklijk NIOZ / FOKUZ

Prof. dr. H.A. Udo de Haes, Centrum voor Milieuwetenschappen, Universiteit Leiden

Dr. W. Ferwerda, IUCN Nederlands Comité

Ir. C.A. Drijver, Wereld Natuur Fonds

Dr. A. Gittenberger, Stichting Anemoon

Ing. M. de Lange BSc., Stichting Seafoundation

 

Voor meer informatie:

Nationaal Comité van het Jaar van de Dolfijn,tel. 071 5122900, info@kustvereniging.nl.

www.jaarvandedolfijn.nl, www.natureneteurope.org, www.kunstaanzee.nl