Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2019

    Witsnuitdolfijn in de Blauwe slenk

    In de Blauwe slenk - het vaarwater tussen Harlingen en Terschelling - is ter hoogte van het eiland Griend een dode witsnuitdolfijn (Lagenorhynchus albirostris) aangetroffen. Het betreft een pas gestorven vrouwtje met een lengte van circa 2,5 meter. De vondst werd gedaan door medewerkers van Rijkswaterstaat. Zij brachten het kadaver met hun schip naar de wal.