Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2018

  Nieuws 2018

  • Maandoverzicht mei 2018

   Doorgaans is mei een van de rustigste strandingsmaanden van het jaar en dat is ook dit jaar het geval: er zijn 26 meldingen ontvangen, uitsluitend van bruinvissen. Het meerjarig meigemiddelde ligt met 39 een stuk hoger. Daarmee is mei 2018 het een van de stilste meimaanden geweest sinds 2003 (toen 11), met uitzondering van 2015, toen er maar 17 gestrande walvissen zijn gevonden. Uitschieter naar boven was mei 2013 met 121 meldingen!

   De vondsten waren als volgt over het land verdeeld: Deltagebied 3 (waarvan 1 in de Oosterschelde), Zuid-Holland 3, Noord-Holland 5, Waddeneilanden 14 (Texel 2, Vlieland 4, Terschelling 2, Ameland 3, Schiermonnikoog 1, Rottumerplaat 2) en Friese vastelandskust 1. Aan lage aantallen van de Noord-en Zuid-Hollandse kust zijn we wel gewend en grilligheid qua aantallen strandingen in het Waddengebied klinkt ook niet onbekend, maar we moeten terug in de tijd tot januari 2011 om voor het Deltagebied nóg lager uit te komen dan 3 stuks (toen namelijk 1). Zelfs in uitbijtersjaar 2015, met een totaal van iets meer dan 300 strandingen, was er geen maand met slechts 3 meldingen uit deze regio.

  • Maandoverzicht april 2018

   Na een rustige maand maart is het aantal strandingen in april dit jaar toch toegenomen. Met 47 strandingen zaten we zelfs boven het meerjarig gemiddelde van 43. Uitschieters naar boven waren april 2013 met 111 meldingen en april 2006 met 73. Andere aprilmaanden met een hoger aantal strandingen dan gemiddeld zaten dicht bij het aantal van dit jaar.

   De meeste meldingen kwamen uit het Deltagebied (21 dieren: 18 van de kust, 3 uit de Oosterschelde). Van Zuid-Holland is slechts 1 melding ontvangen, van Noord-Holland 6 en uit het Waddengebied 19 (Texel 5, Vlieland 4, Terschelling 1, Ameland 7, Schiermonnikoog 2). Het lage aantal strandingen in Zuid-Holland is opmerkelijk. In andere jaren schommelt het aandeel van de Zuid-Hollandse kust tussen 15-33%, dus 2% dit jaar (zie figuur) is wel heel erg laag. Enkele jaren geleden was het aantal strandingen voor de Noord-Hollandse kust opvallend laag, wat wel in verband is gebracht met omvangrijke werkzaamheden voor de Hondsbossche Zeewering.

   Figuur 1. Percentage walvisstrandingen in april 2005-2018 aan de Zuid-Hollandse kust ten opzichte van het landelijke totaal.

   Bijzonder was de gewone dolfijn bij Westenschouwen op de 16e. Het dier was opvallend mager en vertoonde merkwaardige spikkels op de huid. De maaginhoud is nog niet bekeken, maar gezien de uiterlijke kenmerken is dit dier verhongerd als gevolg van een ziekte.

  • Maandoverzicht maart 2018

   Al jaren is maart topmaand wat betreft strandingen. Maart 2017 zat ver onder het gemiddelde tot dan toe, met slechts 32 meldingen en maart 2018 zit daar zelfs nog wat onder met 26 meldingen, precies evenveel als februari dit jaar. Het maartgemiddelde over 2005-2017 is 59, wat vooral stek beïnvloed is door maart 2013 met 111 strandingen.

   Er zijn alleen bruinvissen gemeld, de meeste dit keer uit het Waddengebied (10: Texel 3, Vlieland 1, Terschelling 2, Ameland 2 en de Friese vastelandskust 2). Uit de Delta zijn 6 dode bruinvissen gemeld (waarvan 1 uit de Oosterschelde) en uit Zuid-Holland en Noord-Holland elk 5. Er is 1 bruinvis levend gestrand (26 maart, Koehool).

  • Maandoverzicht februari 2018

   Ook februari is rustig verlopen, net als januari. Er zijn 26 bruinvissen (en geen andere soorten) gevonden, een fractie meer dan vorige maand maar duidelijk minder dan het meerjarig gemiddelde (38). Alleen in februari 2005 en 2008 (beide 21) en februari 2015 (18) zijn er minder dode walvissen gemeld. Na 21 februari, toen de wind inmiddels in de oosthoek zat en daar bleef tot en met het eind van de maand, zijn nog maar 3 bruinvissen gerapporteerd.

   In de Delta zijn deze maand 11 bruinvissen gevonden, in Zuid-Holland 2, in Noord-Holland 3 en in het waddengebied 10 (Texel 3, Ameland 2, Schiermonnikoog 1, Rottumerplaat 2, Groningen 1). Bij Goeree was waarschijnlijk weer een grijze zeehond actief, want uit die regio zijn 7 dode bruinvissen gemeld, voor zover zichtbaar alle aan flarden gescheurd. Er is 1 levende bruinvis gevonden (Texel 4 februari).

  • Jaaroverzicht 2017 online

   Het jaaroverzicht 2017 staat online. Klik hierboven op 2017 of klik hier.

  • Maandoverzicht januari 2018

   Na de hectiek van december was het in januari 2018 weer 'business as usual' wat betreft strandingen, misschien zelfs nog minder dan dat: er zijn 21 dode bruinvissen gemeld, duidelijk onder dan het meerjarig gemiddelde van 33. Andere soorten dan bruinvissen zijn niet gevonden.

   De verdeling over het land was opmerkelijk: Deltagebied 13, Hollandse kust 1 (Julianadorp) en Waddengebied 7 (Texel 1, Vlieland 1, Ameland 5). Wat een verschil met vorige maand, toen er weliswaar ook 'maar' 23 dode bruinvissen zijn gemeld, maar toen wel van alle kustgedeeltes en van nagenoeg alle Waddeneilanden. Mogelijke grijzezeehondslachtoffers in januari 2018 zijn gevonden op Goeree, bij Julianadorp, op Texel en op Ameland.